Công cụ thành viên

Công cụ trang web


daihoi3

Đây là một phiên bản cũ của tài liệu!


Trang Wiki của BTC Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 3 của CLB VFOSSA

Thời gian, địa điểm

 • Thời gian: 14-18h, thứ bảy 20/5/2017.
 • Địa điểm: Hội trường (tầng 7) tòa nhà VAPA, Số 4, Ngõ 3, Đường Tôn Thất Thuyết, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Danh sách BTC

 1. Nguyễn Hồng Quang, Chủ tịch VFOSSA, Trưởng ban (nguyen.hong.quang@ifi.edu.vn)
 2. Vũ Thế Bình, PCT VFOSSA, ủy viên (binh.vt@netnam.vn)
 3. Nguyễn Thế Hùng, PCT VFOSSA, ủy viên (thehung@vinades.vn)
 4. Nguyễn Xuân Hương, VAIP, ủy viên (nguyen.xuan.huong@vfossa.vn)
 5. Trương Anh Tuấn, PCT VFOSSA, ủy viên (tuanta@iwayvietnam.com)
 6. Nguyễn Quang Toán, PCT VFOSSA, ủy viên (nqtoan@dqn.vn)
 7. Trần Kiêm Dũng, FDS, ủy viên (dungtk@fds.vn)
 8. Phạm Ngọc Bắc, UVBCH, ủy viên (bacpn@fds.vn)

(chưa xong, đề nghị bổ sung)

Chương trình (dự thảo)

Xem file đính kèm: agenda_dh3_20may17-v1.odt

Đại biểu, Khách mời

Đại biểu:

 • Đăng ký online trên vfossa.vn

Khách mời

 • Lên danh sách khách mời (a. Quang)
 • Gửi giấy mời điện tử (a. Quang)
 • Thiết kế giấy mời, in và gửi giấy mời (c. Hương)
 1. Đại diện Bộ TT&TT (?)
 2. Đại diện Bô KH&CN (?)
 3. Đại diện Bộ GD&ĐT (?)
 4. Đại diện VAIP (ô Bùi Mạnh Hải, ô Nguyễn Long)
 5. Đại diện Hiệp hội bạn (VIA, Vinasa, VNISA, VECOM, HCA, DSA, …)

Báo chí, media

Chuẩn bị Tài liệu cho báo chí: Thông cáo báo chí, quà tặng của Đại hội(nếu có)… Đầu mối liên lạc, chuẩn bị kinh phí (c. Hương)

 • Chuyên mục KHCN, VTV2 (Việt Phú)
 • Báo điện tử ictnews (Bình Minh)
 • TV/Báo khác (?)

Logistics

website, truyền thông

 • Đưa thông báo này lên website và FP VFOSSA.
 • Lập trang wiki Đại hội, lấy lại các mục của wiki ĐH II để đưa thông

tin ĐH III

 • phác thảo chương trình ĐH, gửi TV xem và góp ý trước khi đưa lên wiki.
 • Hỗ trợ đăng thông tin lên wiki
 • Hỗ trợ Hương theo dõi tình hình đăng ký đại biểu và kiểm tra tư cách

đại biểu.

Văn kiện Đại hội

 • Báo cáo tổng kết; phương hướng, mục tiêu nhiệm kỳ mới
 • Chương trình Đại hội
 • Kịch bản chi tiết Đại hội
 • Dự thảo Nghị quyết Đại hội
 • Định hướng các nội dung tham luận tại đại hội
 • Biên bản Đại hội
 • Đề án nhân sự BCH khóa mới (tiêu chí UV BCH)
 • Danh sách dự kiến nhân sự BCH khóa mới
 • Danh sách nhân sự điều hành Đại hội (Đoàn chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu, Ban Kiểm phiếu)
 • Danh sách tổng hợp Đại biểu dự Đại hội (Online và Offline)
 • Báo cáo kiểm điểm công tác nhiệm kỳ cũ
 • Quy chế Đại hội
 • Thể lệ bầu cử, Biên bản kiểm phiếu, Phiếu bầu cử

Hội trường, trang âm

bandroll, backdrop, mạng

 • Thiết kế, in, treo (a Bình)
 • Wifi (để đưa tin online cho các đại biểu theo dõi từ xa) (a. Bình )

Cafe, tiệc mừng

 • chọn địa điểm, thực đơn tiệc (c. Hương)
 • xin phép, bàn ghế cafe (a. Châu, c. Hương)

Tài liệu Đại hôi, giấy khen, bằng khen, chứng nhận

 • Danh sách cấp chứng nhận, khen thưởng (a. Quang)
 • Chuẩn bị nội dung tài liệu (?)
 • In ân chứng nhận, bằng/giấy khen, photo tài liệu, khung (c. Hương)
 • In và photo phiếu bầu ? (máy in ĐHCN ?)
daihoi3.1494762432.txt.gz · Sửa đổi lần cuối: 2017/05/14 11:47 bởi nhquang