User Tools

Site Tools


mhst:ideas:mhst2013:fat01

Khác biệt

Đây là những khác biệt giữa phiên bạn được chọn và phiên bản hiện tại của trang này.

Liên kết để xem bản so sánh này

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Next revision Both sides next revision
mhst:ideas:mhst2013:fat01 [2013/05/18 08:41]
khoanv
mhst:ideas:mhst2013:fat01 [2013/05/18 16:48]
nhquang
Dòng 1: Dòng 1:
 ====== RSS feed cho Moodle ====== ====== RSS feed cho Moodle ======
 ===== Mentor ===== ===== Mentor =====
-  * **Mentor chính**: Nguyễn Việt Khoa, (khoa [at] hanoiscrum [dot] net)+  * **Mentor chính**: Nguyễn Việt Khoa, (khoanv@fpt.aptech.ac.vn)
  
 ===== Tóm tắt ý tưởng ===== ===== Tóm tắt ý tưởng =====
-Xây dựng một module có khả năng cung cấp thông tin tùy biến, giao diện đẹp cho Moodle+ ​Moodle (viết tắt của Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment) là một phần mềm nền cho một hệ quản trị đào tạo (LMS). Moodle được thiết kế với mục đích tạo ra những khóa học trực tuyến với sự tương tác cao. Tính mã mở cùng độ linh hoạt cao của nó giúp người phát triển có khả năng thêm vào các mô đun cần thiết một cách dễ dàng. Moodle được đăng ký theo bản quyền GNU GPL. 
 + 
 +Ý tưởng đề xuất: ​Xây dựng một module có khả năng cung cấp thông tin tùy biến, giao diện đẹp cho Moodle
  
 ===== Kỹ năng yêu cầu ===== ===== Kỹ năng yêu cầu =====
mhst/ideas/mhst2013/fat01.txt · Thời điểm thay đổi: 2014/09/05 10:26 (external edit)