Công cụ thành viên

Công cụ trang web


mhst:ideas:mhst2013:iway01

Khác biệt

Đây là những khác biệt giữa hai phiên bản của trang.

Liên kết đến bản xem so sánh này

Phiên bản sau
Phiên bản trước
mhst:ideas:mhst2013:iway01 [2013/05/19 16:38] – được tạo ra tuantamhst:ideas:mhst2013:iway01 [2014/09/05 03:26] (hiện tại) – sửa đổi bên ngoài 127.0.0.1
Dòng 36: Dòng 36:
 ===== Thông tin khác ===== ===== Thông tin khác =====
   * Được tham gia vào một dự án phát triển PMNM thực sự (hơn hẳn những dự án làm PM "dập dòm" mà có thể bạn đã từng tham gia :D)   * Được tham gia vào một dự án phát triển PMNM thực sự (hơn hẳn những dự án làm PM "dập dòm" mà có thể bạn đã từng tham gia :D)
 +  * Có cơ hội làm việc tại iWay sau khi kết thúc (thành công) dự án
mhst/ideas/mhst2013/iway01.1368981506.txt.gz · Sửa đổi lần cuối: 2014/09/05 03:26 (sửa đổi bên ngoài)