Công cụ thành viên

Công cụ trang web


mhst:ideas:mhst2013:tamviet01

Khác biệt

Đây là những khác biệt giữa hai phiên bản của trang.

Liên kết đến bản xem so sánh này

Phiên bản trước của cả hai bênPhiên bản trước
Phiên bản sau
Phiên bản trước
mhst:ideas:mhst2013:tamviet01 [2013/05/06 04:05] nhquangmhst:ideas:mhst2013:tamviet01 [2014/09/05 03:26] (hiện tại) – sửa đổi bên ngoài 127.0.0.1
Dòng 2: Dòng 2:
 ===== Mô tả ===== ===== Mô tả =====
   * Tác giả ý tưởng : Công ty CP ĐT&PT Công nghệ Tâm Việt. Tâm Việt vừa hoàn thành một sản phẩm PMNM theo đơn đặt hàng của Bộ TTTT trong khuôn khổ Quyết định số 112/QĐ-TTg ngày 20/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ giao kinh phí để Bộ Thông tin và Truyền thông đặt hàng một số địa phương để triển khai xây dựng các giải pháp, sản phẩm phần mềm nguồn mở hiệu quả trên máy chủ hoặc các giải pháp, sản phẩm phần mềm lõi nguồn mở để có thể chuyển giao cho các địa phương khác.   * Tác giả ý tưởng : Công ty CP ĐT&PT Công nghệ Tâm Việt. Tâm Việt vừa hoàn thành một sản phẩm PMNM theo đơn đặt hàng của Bộ TTTT trong khuôn khổ Quyết định số 112/QĐ-TTg ngày 20/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ giao kinh phí để Bộ Thông tin và Truyền thông đặt hàng một số địa phương để triển khai xây dựng các giải pháp, sản phẩm phần mềm nguồn mở hiệu quả trên máy chủ hoặc các giải pháp, sản phẩm phần mềm lõi nguồn mở để có thể chuyển giao cho các địa phương khác.
-  * Phần mềm do Tâm Việt phát triển là e-par (Phần mềm hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa nguồn mở)+  * Phần mềm do Tâm Việt phát triển là e-par (Phần mềm hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa nguồn mở). Địa chỉ phần mềm chạy thử: http://demo.e-par.vn (tài khoản: tp, mật khẩu: 123456)
   * Ý tưởng đề xuất Bổ sung thêm chức năng trao đổi trực tuyến (chat) trên nền web cho phần mềm e-par:   * Ý tưởng đề xuất Bổ sung thêm chức năng trao đổi trực tuyến (chat) trên nền web cho phần mềm e-par:
       * Khi người dùng đăng nhập vào hệ thống, sẽ tự động đăng nhập vào hệ thống chat.       * Khi người dùng đăng nhập vào hệ thống, sẽ tự động đăng nhập vào hệ thống chat.
mhst/ideas/mhst2013/tamviet01.1367813136.txt.gz · Sửa đổi lần cuối: 2014/09/05 03:26 (sửa đổi bên ngoài)