User Tools

Site Tools


mhst:ideas:mhst2014:ecoit04

Khác biệt

Đây là những khác biệt giữa phiên bạn được chọn và phiên bản hiện tại của trang này.

Liên kết để xem bản so sánh này

mhst:ideas:mhst2014:ecoit04 [2014/05/11 23:36]
nhquang được tạo ra
mhst:ideas:mhst2014:ecoit04 [2014/09/05 10:26]
Dòng 1: Dòng 1:
-====== Ứng dụng OTT mien phi trên mobile ====== 
  
-===== Mô tả ý tưởng: ===== 
- 
-  * Mạng xã hội nhắn tin và chia sẻ location, image, contact,… 
-  * Gọi điện miễn phí qua wifi và 3G 
-  * Quản lí danh bạ, gửi tin và chia sẻ cho 1 nhóm  
- 
-//Ý tưởng sẽ được chi tiết hóa với các mentors khi có nhóm sinh viên quan tâm// 
- 
-===== Mentors ===== 
- 
-  - Tạ Quang Thái, Cty EcoIT, thaitq@ecoit.asia 
-  - Hoàng Chí Linh, Cty EcoIT, linhhc@ecoit.asia 
mhst/ideas/mhst2014/ecoit04.txt · Thời điểm thay đổi: 2014/09/05 10:26 (external edit)