User Tools

Site Tools


mhst:ideas:mhst2014:ecoit04

Khác biệt

Đây là những khác biệt giữa phiên bạn được chọn và phiên bản hiện tại của trang này.

Liên kết để xem bản so sánh này

Next revision
Previous revision
mhst:ideas:mhst2014:ecoit04 [2014/05/11 23:36]
nhquang được tạo ra
mhst:ideas:mhst2014:ecoit04 [2014/09/05 10:26] (hiện tại)
Dòng 1: Dòng 1:
-====== Ứng dụng OTT mien phi trên mobile ======+====== Ứng dụng OTT miễn phí trên mobile ======
  
-===== Mô tả ý tưởng: =====+===== Mô tả ý tưởng:​=====
  
-  * Mạng xã hội nhắn tin và chia sẻ location, image, contact,​… +Xây dựng mạng xã hội nhắn tin giống viber
-  * Gọi điện miễn phí qua wifi và 3G +
-  * Quản lí danh bạ, gửi tin và chia sẻ cho 1 nhóm +
  
-//Ý tưởng ​sẽ được chi tiết hóa với các mentors khi có nhóm sinh viên quan tâm//+===== Kỹ năng cần thiết để thực hiện ý tưởng ​===== 
 +Mobile app: iPhone 
 +PHP/MySQL 
 +Webservice
  
-===== Mentors ​=====+===== Mô tả chi tiết  ​===== 
 +**Mục tiêu:**
  
-  ​Tạ Quang Thái, Cty EcoITthaitq@ecoit.asia +Xây dựng một ứng dụng đơn giản, dễ sử dụng, opensource,  
-  - Hoàng Chí LinhCty EcoIT, linhhc@ecoit.asia+ 
 +**Chức năng** 
 + 
 +  * -Mng xã hội nhắn tin và chia sẻ locationimage, contact,​… 
 +  * -Gọi điện miễn phí qua wifi và 3G 
 +  * -Quản lí danh bạ, gửi tin và chia sẻ cho 1 nhóm 
 +  * -Đồng bộ danh bạ 
 +  * -…. 
 + 
 +===== Đánh giá mức độ khó khăn ===== 
 +Trung bình 
 +===== Mentors ===== 
 +  *  - Lê Xuân Tân: Cty Nitrotech Vietnamtan@nitrotech.vn  
 +  ​* ​ - Hoàng Chí Linh Cty EcoIT, linhhc@ecoit.asia 
 +  *  - Nguyễn Xuân Công
mhst/ideas/mhst2014/ecoit04.1399826166.txt.gz · Thời điểm thay đổi: 2014/09/05 10:26 (external edit)