Công cụ thành viên

Công cụ trang web


mhst:ideas:mhst2014:ecoit04

Khác biệt

Đây là những khác biệt giữa hai phiên bản của trang.

Liên kết đến bản xem so sánh này

Phiên bản sau
Phiên bản trước
mhst:ideas:mhst2014:ecoit04 [2014/05/11 16:36] – được tạo ra nhquangmhst:ideas:mhst2014:ecoit04 [2014/09/05 03:26] (hiện tại) – sửa đổi bên ngoài 127.0.0.1
Dòng 1: Dòng 1:
-====== Ứng dụng OTT mien phi trên mobile ======+====== Ứng dụng OTT miễn phí trên mobile ======
  
-===== Mô tả ý tưởng: =====+===== Mô tả ý tưởng:=====
  
-  * Mạng xã hội nhắn tin và chia sẻ location, image, contact,… +Xây dựng mạng xã hội nhắn tin giống viber
-  * Gọi điện miễn phí qua wifi và 3G +
-  * Quản lí danh bạ, gửi tin và chia sẻ cho 1 nhóm +
  
-//Ý tưởng sẽ được chi tiết hóa với các mentors khi có nhóm sinh viên quan tâm//+===== Kỹ năng cần thiết để thực hiện ý tưởng ===== 
 +Mobile app: iPhone 
 +PHP/MySQL 
 +Webservice
  
-===== Mentors =====+===== Mô tả chi tiết  ===== 
 +**Mục tiêu:**
  
-  Tạ Quang Thái, Cty EcoITthaitq@ecoit.asia +Xây dựng một ứng dụng đơn giản, dễ sử dụng, opensource,  
-  - Hoàng Chí LinhCty EcoIT, linhhc@ecoit.asia+ 
 +**Chức năng** 
 + 
 +  * -Mng xã hội nhắn tin và chia sẻ locationimage, contact,… 
 +  * -Gọi điện miễn phí qua wifi và 3G 
 +  * -Quản lí danh bạ, gửi tin và chia sẻ cho 1 nhóm 
 +  * -Đồng bộ danh bạ 
 +  * -…. 
 + 
 +===== Đánh giá mức độ khó khăn ===== 
 +Trung bình 
 +===== Mentors ===== 
 +  *  - Lê Xuân Tân: Cty Nitrotech Vietnamtan@nitrotech.vn  
 +   - Hoàng Chí Linh Cty EcoIT, linhhc@ecoit.asia 
 +  *  - Nguyễn Xuân Công
mhst/ideas/mhst2014/ecoit04.1399826166.txt.gz · Sửa đổi lần cuối: 2014/09/05 03:26 (sửa đổi bên ngoài)