Công cụ thành viên

Công cụ trang web


mhst:ideas:mhst2014:ecoit04

Đây là một phiên bản cũ của tài liệu!


Ứng dụng OTT miễn phí trên mobile

Mô tả ý tưởng:

  • Mạng xã hội nhắn tin và chia sẻ location, image, contact,…
  • Gọi điện miễn phí qua wifi và 3G
  • Quản lí danh bạ, gửi tin và chia sẻ cho 1 nhóm

Ý tưởng sẽ được chi tiết hóa với các mentors khi có nhóm sinh viên quan tâm

Mentors

  1. Tạ Quang Thái, Cty EcoIT, thaitq@ecoit.asia
  2. Hoàng Chí Linh, Cty EcoIT, linhhc@ecoit.asia
mhst/ideas/mhst2014/ecoit04.1399826270.txt.gz · Sửa đổi lần cuối: 2014/09/05 03:26 (sửa đổi bên ngoài)