User Tools

Site Tools


mhst:ideas:mhst2014:ecoit04

Đây là một phiên bản cũ cùa văn kiện!


Ứng dụng OTT miễn phí trên mobile

Mô tả ý tưởng:

Xây dựng mạng xã hội nhắn tin giống viber

Kỹ năng cần thiết để thực hiện ý tưởng

Mobile app: iPhone PHP/MySQL Webservice

Mô tả chi tiết

Mục tiêu:

Xây dựng một ứng dụng đơn giản, dễ sử dụng, opensource,

Chức năng

  • -Mạng xã hội nhắn tin và chia sẻ location, image, contact,…
  • -Gọi điện miễn phí qua wifi và 3G
  • -Quản lí danh bạ, gửi tin và chia sẻ cho 1 nhóm
  • -Đồng bộ danh bạ
  • -….

Đánh giá mức độ khó khăn

Trung bình

Mentors

  1. Tạ Quang Thái, Cty EcoIT, thaitq@ecoit.asia
  2. Hoàng Chí Linh, Cty EcoIT, linhhc@ecoit.asia
mhst/ideas/mhst2014/ecoit04.1400258368.txt.gz · Thời điểm thay đổi: 2014/09/05 10:26 (external edit)