User Tools

Site Tools


mhst:ideas:mhst2014:mwork01

Xây dựng Android launcher dành cho người Việt

Mô tả ý tưởng

Xây dựng android laucher dành cho người Việt, đẹp, tiện dụng, hệ thống theme (giao diện) phong phú, có khả năng cá nhân hóa

Kỹ năng yêu cầu

  1. java, 
  2. android SDK, android, 
  3. C++ càng tốt

Mô tả chi tiết

launcher là một dạng phần mềm quản lý màn hình, giao diện. Tạo một launcher riêng sẽ giúp người dùng có khả năng các nhân hóa điện thoại của mình. Tạo ra sự độc đáo và tiện lợi khi sử dụng.

Đánh giá mức độ khó khăn

Mentors

  • Mentor chính: Phạm Đức Hải (hai@mwork.vn) 
  • co-mentorsLương Đông HảiNguyễn Khánh Duy

Thông tin khác

  • Có thể nhận được phần thưởng từ công ty MWORK nếu sản phẩm tốt (cụ thể sau)
  • Có thể được nhận vào làm ở MWORK
mhst/ideas/mhst2014/mwork01.txt · Thời điểm thay đổi: 2014/09/05 10:26 (external edit)