Công cụ thành viên

Công cụ trang web


mhst:ideas:realprivateredmine

Khác biệt

Đây là những khác biệt giữa hai phiên bản của trang.

Liên kết đến bản xem so sánh này

Phiên bản sau
Phiên bản trước
Phiên bản cuốiPhiên bản sau của cả hai bên
mhst:ideas:realprivateredmine [2013/05/16 09:07] – được tạo ra cbmhst:ideas:realprivateredmine [2013/05/16 14:24] nhquang
Dòng 1: Dòng 1:
-====== [Real Private Redmine======+====== Real Private Redmine ======
  
 ===== Mô tả ý tưởng ===== ===== Mô tả ý tưởng =====
Dòng 26: Dòng 26:
   * Có kinh nghiệm trong việc phát triển Redmine trước đây là một lợi thế.   * Có kinh nghiệm trong việc phát triển Redmine trước đây là một lợi thế.
  
-==== Kỹ năng đạt được sau khi hoàn thành dự án ==== 
-[//Optional, nhưng có thể tăng tính hấp dẫn của ý tưởng//] 
  
 ===== Đánh giá mức độ ===== ===== Đánh giá mức độ =====
mhst/ideas/realprivateredmine.txt · Sửa đổi lần cuối: 2014/09/05 03:26 bởi 127.0.0.1