Công cụ thành viên

Công cụ trang web


mhst:ideas:realprivateredmine

Khác biệt

Đây là những khác biệt giữa hai phiên bản của trang.

Liên kết đến bản xem so sánh này

Phiên bản trước của cả hai bênPhiên bản trước
Phiên bản sau
Phiên bản trước
mhst:ideas:realprivateredmine [2013/05/16 09:09] – [Kỹ năng đạt được sau khi hoàn thành dự án] cbmhst:ideas:realprivateredmine [2014/09/05 03:26] (hiện tại) – sửa đổi bên ngoài 127.0.0.1
Dòng 1: Dòng 1:
-====== [Real Private Redmine======+====== Real Private Redmine ======
  
 ===== Mô tả ý tưởng ===== ===== Mô tả ý tưởng =====
mhst/ideas/realprivateredmine.txt · Sửa đổi lần cuối: 2014/09/05 03:26 bởi 127.0.0.1