Công cụ thành viên

Công cụ trang web


mhst:ideas:realprivateredmine

Khác biệt

Đây là những khác biệt giữa hai phiên bản của trang.

Liên kết đến bản xem so sánh này

Phiên bản sau
Phiên bản trước
mhst:ideas:realprivateredmine [2013/05/16 09:07] – được tạo ra cbmhst:ideas:realprivateredmine [2014/09/05 03:26] (hiện tại) – sửa đổi bên ngoài 127.0.0.1
Dòng 1: Dòng 1:
-====== [Real Private Redmine======+====== Real Private Redmine ======
  
 ===== Mô tả ý tưởng ===== ===== Mô tả ý tưởng =====
Dòng 26: Dòng 26:
   * Có kinh nghiệm trong việc phát triển Redmine trước đây là một lợi thế.   * Có kinh nghiệm trong việc phát triển Redmine trước đây là một lợi thế.
  
-==== Kỹ năng đạt được sau khi hoàn thành dự án ==== 
-[//Optional, nhưng có thể tăng tính hấp dẫn của ý tưởng//] 
  
 ===== Đánh giá mức độ ===== ===== Đánh giá mức độ =====
mhst/ideas/realprivateredmine.1368695250.txt.gz · Sửa đổi lần cuối: 2014/09/05 03:26 (sửa đổi bên ngoài)