Công cụ thành viên

Công cụ trang web


mhst

Khác biệt

Đây là những khác biệt giữa hai phiên bản của trang.

Liên kết đến bản xem so sánh này

Phiên bản trước của cả hai bênPhiên bản trước
Phiên bản sau
Phiên bản trước
Phiên bản cuốiPhiên bản sau của cả hai bên
mhst [2012/07/05 09:12] nhquangmhst [2014/07/27 10:49] nhquang
Dòng 1: Dòng 1:
-Trang này cho liên kết đến tất cả tài liệu liên quan đến cuộc thi **Mùa hè sáng tạo viết ứng dụng phần mềm nguồn mở** (gọi tắt là **Mùa hè sáng tạo** hoặc **MHST-FOSS**).+====== Mùa hè sáng tạo viết ứng dụng phần mềm nguồn mở (MHST-FOSS) ====== 
 + 
 +Trang này cho liên kết đến tất cả tài liệu liên quan đến cuộc thi **Mùa hè sáng tạo viết ứng dụng phần mềm nguồn mở** (gọi tắt là **Mùa hè sáng tạo** hoặc **MHST-FOSS**) do VFOSSA chủ trì (từ 2012).
  
 ====== Qui chế cuộc thi ====== ====== Qui chế cuộc thi ======
  
-    - [[http://vfossa.vn/vi/mhst/the-le-2012/Quy-che-cuoc-thi-Mua-he-sang-tao-viet-ung-dung-Phan-mem-nguon-mo-MHST-FOSS-29/|Qui chế MHST 2012]].+    - [[http://vfossa.vn/vi/mhst/the-le-2013/Quy-che-cuoc-thi-51/|Qui chế MHST 2013]].
     - [[mhst:Mentor_Regulation|Qui chế Mentor]].     - [[mhst:Mentor_Regulation|Qui chế Mentor]].
     - [[mhst:Jury_Regulation|Qui chế Hội đồng giám khảo]].     - [[mhst:Jury_Regulation|Qui chế Hội đồng giám khảo]].
-    - [[http://vfossa.vn/vi/mhst/2012/Gioi-thieu-cuoc-thi-Mua-he-sang-tao-2012-26/|Các deadlines của MHST 2012]]+    - [[http://vfossa.vn/vi/mhst/2013/Khoi-dong-cuoc-thi-Mua-he-sang-tao-2013-49/|Các deadlines của MHST 2013]]
 ====== Ý tưởng ====== ====== Ý tưởng ======
 +  * [[http://vfossa.vn/vi/mhst/huong-dan-mhst-2012/Huong-dan-cong-bo-y-tuong-MHST-2012-27/|Hướng dẫn công bố ý tưởng MHST]]
   * [[mhst:ideas|Danh sách ý tưởng MHST 2012]]   * [[mhst:ideas|Danh sách ý tưởng MHST 2012]]
 +  * [[mhst:ideas:mhst2013|Danh sách ý tưởng MHST 2013]]
 +
 +====== Tài trợ ======
 +  * [[http://wiki.vfossa.vn/_media/mhst:24_06_cv_gui_dn_dv_tham_gia_mhst_foss_2013.odt|Thư mời tài trợ]]
 +  * [[http://wiki.vfossa.vn/_media/mhst:hop_dong_tai_tro_mhst_2013.odt|Hợp đồng tài trợ]]
  
 ====== Hướng dẫn ====== ====== Hướng dẫn ======
mhst.txt · Sửa đổi lần cuối: 2014/09/05 03:26 bởi 127.0.0.1