Công cụ thành viên

Công cụ trang web


mhst

Khác biệt

Đây là những khác biệt giữa hai phiên bản của trang.

Liên kết đến bản xem so sánh này

Phiên bản trước của cả hai bênPhiên bản trước
Phiên bản sau
Phiên bản trước
Phiên bản sauPhiên bản sau của cả hai bên
mhst [2012/07/05 09:25] – [Ý tưởng] nhquangmhst [2013/07/08 02:33] nhquang
Dòng 3: Dòng 3:
 ====== Qui chế cuộc thi ====== ====== Qui chế cuộc thi ======
  
-    - [[http://vfossa.vn/vi/mhst/the-le-2012/Quy-che-cuoc-thi-Mua-he-sang-tao-viet-ung-dung-Phan-mem-nguon-mo-MHST-FOSS-29/|Qui chế MHST 2012]].+    - [[http://vfossa.vn/vi/mhst/the-le-2013/Quy-che-cuoc-thi-51/|Qui chế MHST 2013]].
     - [[mhst:Mentor_Regulation|Qui chế Mentor]].     - [[mhst:Mentor_Regulation|Qui chế Mentor]].
     - [[mhst:Jury_Regulation|Qui chế Hội đồng giám khảo]].     - [[mhst:Jury_Regulation|Qui chế Hội đồng giám khảo]].
-    - [[http://vfossa.vn/vi/mhst/2012/Gioi-thieu-cuoc-thi-Mua-he-sang-tao-2012-26/|Các deadlines của MHST 2012]]+    - [[http://vfossa.vn/vi/mhst/2013/Khoi-dong-cuoc-thi-Mua-he-sang-tao-2013-49/|Các deadlines của MHST 2013]]
 ====== Ý tưởng ====== ====== Ý tưởng ======
   * [[http://vfossa.vn/vi/mhst/huong-dan-mhst-2012/Huong-dan-cong-bo-y-tuong-MHST-2012-27/|Hướng dẫn công bố ý tưởng MHST]]   * [[http://vfossa.vn/vi/mhst/huong-dan-mhst-2012/Huong-dan-cong-bo-y-tuong-MHST-2012-27/|Hướng dẫn công bố ý tưởng MHST]]
   * [[mhst:ideas|Danh sách ý tưởng MHST 2012]]   * [[mhst:ideas|Danh sách ý tưởng MHST 2012]]
 +  * [[mhst:ideas:mhst2013|Danh sách ý tưởng MHST 2013]]
 +
 +====== Tài trợ ======
 +  * [[_media:mhst:24_06_cv_gui_dn_dv_tham_gia_mhst_foss_2013.odt|Thư mời tài trợ]]
 +  * [[_media:mhst:hop_dong_tai_tro_mhst_2013.odt|Hợp đồng tài trợ]]
  
 ====== Hướng dẫn ====== ====== Hướng dẫn ======
mhst.txt · Sửa đổi lần cuối: 2014/09/05 03:26 bởi 127.0.0.1