Công cụ thành viên

Công cụ trang web


mhst

Khác biệt

Đây là những khác biệt giữa hai phiên bản của trang.

Liên kết đến bản xem so sánh này

Phiên bản trước của cả hai bênPhiên bản trước
Phiên bản sau
Phiên bản trước
mhst [2013/07/08 02:33] nhquangmhst [2014/09/05 03:26] (hiện tại) – sửa đổi bên ngoài 127.0.0.1
Dòng 1: Dòng 1:
-Trang này cho liên kết đến tất cả tài liệu liên quan đến cuộc thi **Mùa hè sáng tạo viết ứng dụng phần mềm nguồn mở** (gọi tắt là **Mùa hè sáng tạo** hoặc **MHST-FOSS**).+====== Mùa hè sáng tạo viết ứng dụng phần mềm nguồn mở (MHST-FOSS) ====== 
 + 
 +Trang này cho liên kết đến tất cả tài liệu liên quan đến cuộc thi **Mùa hè sáng tạo viết ứng dụng phần mềm nguồn mở** (gọi tắt là **Mùa hè sáng tạo** hoặc **MHST-FOSS**) do VFOSSA chủ trì (từ 2012).
  
 ====== Qui chế cuộc thi ====== ====== Qui chế cuộc thi ======
Dòng 13: Dòng 15:
  
 ====== Tài trợ ====== ====== Tài trợ ======
-  * [[_media:mhst:24_06_cv_gui_dn_dv_tham_gia_mhst_foss_2013.odt|Thư mời tài trợ]] +  * [[http://wiki.vfossa.vn/_media/mhst:24_06_cv_gui_dn_dv_tham_gia_mhst_foss_2013.odt|Thư mời tài trợ]] 
-  * [[_media:mhst:hop_dong_tai_tro_mhst_2013.odt|Hợp đồng tài trợ]]+  * [[http://wiki.vfossa.vn/_media/mhst:hop_dong_tai_tro_mhst_2013.odt|Hợp đồng tài trợ]]
  
 ====== Hướng dẫn ====== ====== Hướng dẫn ======
mhst.1373250810.txt.gz · Sửa đổi lần cuối: 2014/09/05 03:26 (sửa đổi bên ngoài)