Công cụ thành viên

Công cụ trang web


quychetruyenthong

Quy chế truyền thông của VFOSSA

Phiên bản: 0.1 (Dự thảo lần 1)
Người soạn: Nguyễn Thế Hùng
Ngày biên soạn: 10/10/2018

Mô tả chung

Công việc truyền thông do Phó chủ tịch phụ trách truyền thông đảm nhiệm. Phó chủ tịch phụ trách truyền thông chủ động Xây dựng đội nhóm và quản lý team truyền thông. Công việc truyền thông bao gồm các công việc: truyền thông nội bộ và truyền thông ra bên ngoài. Quy trình phê duyệt thông tin và công cụ truyền thông cụ thể như sau:

Quy trình thu thập và phê duyệt thông tin

Bộ phận truyền thông có nhiệm vụ sau đây:

  • Thu thập các thông tin bên ngoài VFOSSA (liên quan đến nguồn mở trong và ngoài nước), biên tập và đăng tải lên các kênh truyền thông của VFOSSA. Phó chủ tịch phụ trách truyền thông phụ trách và phê duyệt các thông tin này trước khi đăng tải.
  • Tiếp nhận1), thu thập các thông tin nội bộ của VFOSSA (bao gồm thông tin thành viên (thành viên cung cấp hoặc thu thập từ thành viên) và các hoạt động chung của VFOSSA) đăng tải lên các kênh truyền thông của VFOSSA. Phó chủ tịch phụ trách truyền thông phụ trách và phê duyệt các thông tin này trước khi đăng tải.
  • Truyền thông cho các sự kiện quốc gia và quốc tế: Phó chủ tịch phụ trách truyền thông phụ trách và phê duyệt các thông tin trước khi đăng tải lên các kênh truyền thông của VFOSSA, chủ tịch phê duyệt các thông tin (bao gồm thông cáo báo chí và các bài đăng khác) trước khi gửi cho báo chí.
  • Truyền thông cho các vấn đề thời sự khác, các tuyên bố và phát ngôn của VFOSSA: Phó chủ tịch phụ trách truyền thông phụ trách phụ trách soạn thảo, chủ tịch phê duyệt các thông tin trước khi đăng tải lên các kênh truyền thông của VFOSSA cũng như gửi cho báo chí.

Các kênh truyền thông của VFOSSA

Thông tin truyền thông mang tính chất nội bộ và chỉ dành riêng cho hội viên VFOSSA thì bắt buộc do phó chủ tịch truyền thông (hoặc người thuộc team truyền thông, được phó chủ tịch phụ trách truyền thông giao nhiệm vụ) gửi lên mailing list.

Các thông tin có thể xuất bản công khai được đăng tải theo trình tự sau:

  1. Đăng tải lên website (sau khi được phê duyệt theo quy trình ở trên).
  2. Gửi lên mailing list kèm link bài viết trên website
  3. Share link website lên fanpage
  4. Shate Từ fanpage sang group facebook

Website

Website hiện đang được hỗ trợ kỹ thuật & hỗ trợ quản trị bởi Công ty VINADES, Hosting tài trợ bởi NetNam. Hiện team truyền thông có thể chuyển cho đội ngũ hỗ trợ đăng bài giúp (sau khi đã được duyệt).

Fanpage

Phó chủ tịch phụ trách truyền thông trực tiếp quản lý hoặc ủy quyền cho người thuộc Team truyền thông quản lý.

Group Facebook

Phó chủ tịch phụ trách truyền thông & người thuộc Team truyền thông tham gia quản lý.

Mailinglist

Phó chủ tịch phụ trách truyền thông & người thuộc Team truyền thông tham gia dưới tư cách thành viên là có quyền đăng bài.

1)
Trong trường hợp phó chủ tịch phụ trách truyền thông chưa phân công người phụ trách tiếp nhận thông tin thì người phụ trách tiếp nhận và xử lý là phó chủ tịch phụ trách truyền thông
quychetruyenthong.txt · Sửa đổi lần cuối: 2018/10/15 10:50 bởi thehung