User Tools

Site Tools


sfd_2013_hanoi

Khác biệt

Đây là những khác biệt giữa phiên bạn được chọn và phiên bản hiện tại của trang này.

Liên kết để xem bản so sánh này

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
sfd_2013_hanoi [2013/08/28 13:24]
trunggik [Cấu trúc và các hoạt động]
sfd_2013_hanoi [2014/09/05 10:26] (hiện tại)
Dòng 158: Dòng 158:
     *  Tất cả mọi người đều có quyền đề xuất thêm chủ đề muốn nghe hoặc muốn chia sẻ trực tiếp tại SFD     *  Tất cả mọi người đều có quyền đề xuất thêm chủ đề muốn nghe hoặc muốn chia sẻ trực tiếp tại SFD
   * Danh sách presentation đề xuất:   * Danh sách presentation đề xuất:
-    - Quản lý thông tin với Redmine - Nguyễn Vũ Hưng (https://​www.facebook.com/​nguyenvuhung):​ http://​www.slideshare.net/​vuhung16plus/​sfd-hanoi2012-nguyen-vu-hung-information-management-with-redmine + .....
-    - Phần cứng nguồn mở - Phan Thái Trung (https://​www.facebook.com/​phanthaitrung):​ http://​www.slideshare.net/​vuhung16plus/​sfd-hanoi2012-phan-thi-trung-open-source-hardware-14333263 +
-    - Khía cạnh pháp lý và hệ thống giấy phép của Phần mềm Tự do Nguồn mở, Tài liệu mở - Lê Trung Nghĩa: http://​www.slideshare.net/​lnghia/​khia-canhphaply-foss , http://​www.slideshare.net/​vuhung16plus/​sfd-hanoi2012-l-trung-ngha-cclicensepresent120908045510phpapp01-14333212 +
-    - Phát triển PMNM tại Việt Nam - Kinh nghiệm từ NukeViet - Nguyễn Thế Hùng (https://​www.facebook.com/​nukeviet):​ http://​www.slideshare.net/​vuhung16plus/​sfd-hanoi2012-nguyen-the-hung-vinades-phat-trien-pmnm-tai-vn-kinh-nghiem-tu-nukeviet-14333035 +
-    - Ưu/​nhược điểm khi làm Freelancer (Freelancers in IT field, Thinking about Benefits/​Disadvantage) - Bùi Thanh Hải (https://​www.facebook.com/​hai.bth):​ http://​www.slideshare.net/​vuhung16plus/​sfd-hanoi2012-nguyen-thanh-hai-freelancer-benefits-disadvantages-14333095 +
-         - Freelancers in IT field, who are you? +
-         - What are Benefits? +
-         - What are Disadvantage?​ +
-         - Success experiences  +
-         - How going on? +
-    - FOSS and Agile Software Development - Dương Trọng Tấn, HanoiScrum (https://​www.facebook.com/​duongtrongtan):​ http://​www.slideshare.net/​duongtrongtan/​foss-and-agile-software-development +
-         - On software development models +
-         - Agile + FOSS = Developer Success +
-         - Right approach, right process, Right tool +
-         - Agile Software Development in FOSS +
-         - FOSS in Agile Software Development +
-    - FOSS - Tại sao không? - Nguyễn Lưu Hoàng, Công ty Netnam (https://​www.facebook.com/​luu.hoang):​ http://​www.slideshare.net/​vuhung16plus/​sfd-hanoi2012-nguyen-luu-hoang-netnam-20120913-foss-why-not-14333194 +
-    - Ứng dụng phần mềm nguồn mở ảo hóa trong học tập và làm việc - Bùi Thế Phong  (http://​www.facebook.com/​daicalongphi):​ (Workshop, không có slde) +
-    - Minh họa việc kết hợp các công cụ mã nguồn mở để tìm hiểu một bài toán vật lý - Hà Thụy Long <​htlong77@gmail.com>,​ Khoa Vật lý, HUS, VNU: http://​www.slideshare.net/​vuhung16plus/​sfd-hanoi-2012-ha-thuy-long-odho +
-    - Phần mềm SAGE ứng dụng trong toán học - Hoàng Anh Đức <​garfield.fatcat1990@gmail.com>,​ Khoa Toán cơ Tin học, HUS, VNU: (Hủy) +
-    - Nguyên nhân phần mềm nguồn mở tự do phát triển mạnh trên thế giới và cả Việt Nam - Nguyễn Đình Nam, IPNET (https://​www.facebook.com/​nguyendinhnam):​ (Hủy) +
-    - Workshop: Node.js - Cách thức lập trình mạng và web mới - Nguyễn Hà Dương (@cmpitg): https://​speakerdeck.com/​u/​cmpitg/​p/​node-dot-js-introduction +
-    - Mozilla and the new web challenge - Nguyễn Hà Dương (@cmpitg): https://​github.com/​CMPITG/​sfd-hanoi-2012-mozilla-intro +
-    - BoF: Xây dựng một hệ điều hành nhân Linux từ dưới lên - Nguyễn Hà Dương (@cmpitg) +
-    - BoF (Birds of a Feather - Một kiểu session tương tác) - Tranh luận: Các ngôn ngữ lập trình & kỹ thuật - Hoàng Minh Thắng (@myguidingstar) +
-    - Linux-HA (High Availability) - Trương Anh Tuấn (https://​www.facebook.com/​truong.tuan):​ (Đổi chủ đề) +
-    - FOSS Licensing/​Business Models - Trương Anh Tuấn (https://​www.facebook.com/​truong.tuan):​ (Đổi chủ đề) +
-    - Workshop: Bảo mật Apache Web Server với Chroot - Nguyễn Năng Thắng (https://​www.facebook.com/​nangthang):​ http://​www.slideshare.net/​vuhung16plus/​sfd-hanoi2012-nguyen-nang-thang-sfd2012chrootapache-14333153 +
-    - Introduction to Graph Databases & Neo4j - Tuấn BQ, Sgame (https://​www.facebook.com/​tuandlinh):​ http://​neo4j.oss.vn/ +
- +
 ====== ​ Thi đấu game  ======  ​ ====== ​ Thi đấu game  ======  ​
   *  Tiêu chí: vui vẻ, thoải mái, có tính đối kháng, có giải thưởng   *  Tiêu chí: vui vẻ, thoải mái, có tính đối kháng, có giải thưởng
sfd_2013_hanoi.txt · Thời điểm thay đổi: 2014/09/05 10:26 (external edit)