Công cụ thành viên

Công cụ trang web


start

Khác biệt

Đây là những khác biệt giữa hai phiên bản của trang.

Liên kết đến bản xem so sánh này

Phiên bản trước của cả hai bênPhiên bản trước
start [2019/01/14 04:37] thehungstart [2019/11/28 08:19] (hiện tại) – [Thông tin liên hệ] phuongtt
Dòng 25: Dòng 25:
   * Thư ký VFOSSA: thuky@vfossa.vn   * Thư ký VFOSSA: thuky@vfossa.vn
   * Bộ phận sự kiện: pr@vfossa.vn   * Bộ phận sự kiện: pr@vfossa.vn
 +  * Bộ phận văn phòng: vp@vfossa.vn
  
start.txt · Sửa đổi lần cuối: 2019/11/28 08:19 bởi phuongtt