User Tools

Site Tools


start

Khác biệt

Đây là những khác biệt giữa phiên bạn được chọn và phiên bản hiện tại của trang này.

Liên kết để xem bản so sánh này

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
start [2012/03/23 17:01]
thehung
start [2019/11/28 15:19] (hiện tại)
phuongtt [Thông tin liên hệ]
Dòng 4: Dòng 4:
 Bạn có thể truy cập trang [[http://​wiki.vfossa.vn/​doku.php?​do=index&​id=start|Danh mục]] để xem danh sách các tài liệu hiện có.  Bạn có thể truy cập trang [[http://​wiki.vfossa.vn/​doku.php?​do=index&​id=start|Danh mục]] để xem danh sách các tài liệu hiện có. 
  
-Chỉ có thành viên đã đăng ký mới có thể tham gia biên tập và chỉnh sửa tài liệu. ​Để đăng ký thành viên bạtruy cập link [[http://​wiki.vfossa.vn/​doku.php?​id=start&​do=register| Đăng ký]]. ​+Phải ​có tài khoản thì bạn mới có thể tham gia biên tập và chỉnh sửa tài liệu. ​Bạn chỉ mất vài phút để đăng ký và việc này hoàn toàn miễphí!
  
-__**Lưu ý:**__ Hiện ​tại tính năng đồng bộ giữ[[http://​vfossa.vn| website VFOSSA]] vớ[[http://​wiki.vfossa.vn| VFOSSA Wiki]] chưa được xây dựng, để tránh xung đột sau này khi đồng bộ, các bạnên đăng ký username trên [[http://​wiki.vfossa.vnVFOSSA Wiki]] giống username trên [[http://​vfossa.vn| website VFOSSA]]+Để biếcách sử dụng cú pháp củDokuwiki, ​ mờxem trang hướng dở [[wiki:syntax:vi|đây]].
  
-Mọi thắc ​mắc vui lòng [[http://​vfossa.vn/​vi/​contact/​1/​liên hệ Ban QuảTrị VFOSSA]].+Một số chủ đề quan trng: 
 +  * [[mhst|MHST 2012-2013]] 
 +  * [[start:​sfd|SFD - Ngày hộphần ​mềm tự do nguồn mở]] 
 +  * [[daihoi2|Trang Wiki của BTC Đại ​hội Đại biểu toàn quốc lầthứ 2 của CLB VFOSSA]] 
 +  * [[bch|Trang Chương trình hành động 2014 và sơ đồ tổ chức của BCH Nhiệm kỳ II (2014-2016)]]
  
 +====== Thông tin liên hệ ======
 +
 +**CLB Phần mềm tự do nguồn mở Việt Nam**\\
 +Vietnam Free & Open Source Association (VFOSSA)\\
 +  * Địa chỉ: Tầng 6, số 14 Trần Hưng Đạo, Hà Nội (Bên trong khu văn phòng VAIP)
 +  * Điện thoại: +84-24-38211725
 +  * Fax: +84-24-38211708
 +  * Website: http://​vfossa.vn
 +  * Email: contact@vfossa.vn
 +  * Thư ký VFOSSA: thuky@vfossa.vn
 +  * Bộ phận sự kiện: pr@vfossa.vn
 +  * Bộ phận văn phòng: vp@vfossa.vn
  
-^  Cập nhật mới trên VFOSSA Wiki  ^  Tin tức từ website VFOSSA ​ ^ 
-|{{rss>​http://​wiki.vfossa.vn/​feed.php 7 date 1h }}  |{{rss>​http://​vfossa.vn/​vi/​mininews/​rss/​ 5 date 1h }}  | 
-^  Tin mới từ cộng đồng VFOSSA ​ ^  Tin từ cuộc thi MHST-FOSS ​ | 
-|{{rss>​http://​vfossa.vn/​vi/​news/​rss/​ 5 date 1h }}  |{{rss>​http://​vfossa.vn/​vi/​mhst/​rss/​ 5 1h }}  |  
start.1332496898.txt.gz · Thời điểm thay đổi: 2014/09/05 10:26 (external edit)