User Tools

Site Tools


start

Khác biệt

Đây là những khác biệt giữa phiên bạn được chọn và phiên bản hiện tại của trang này.

Liên kết để xem bản so sánh này

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
start [2014/03/26 09:37]
vuhung
start [2019/11/28 15:19] (hiện tại)
phuongtt [Thông tin liên hệ]
Dòng 4: Dòng 4:
 Bạn có thể truy cập trang [[http://​wiki.vfossa.vn/​doku.php?​do=index&​id=start|Danh mục]] để xem danh sách các tài liệu hiện có.  Bạn có thể truy cập trang [[http://​wiki.vfossa.vn/​doku.php?​do=index&​id=start|Danh mục]] để xem danh sách các tài liệu hiện có. 
  
-Phải có tài khoản thì bạn mới có thể tham gia biên tập và chỉnh sửa tài liệu. ​Để đăng ký tài khoản, bạvui lòng [[http://​vfossa.vn/​vi/contact/1/liên hệ Ban Quản Trị VFOSSA]].+Phải có tài khoản thì bạn mới có thể tham gia biên tập và chỉnh sửa tài liệu. ​Bạn chỉ mất vài phút để đăng ký và việc này hoàn toàn miễphí! 
 + 
 +Để biết cách sử dụng cú pháp của Dokuwiki mời xem trang hướng dẫở [[wiki:syntax:vi|đây]].
  
 Một số chủ đề quan trọng: Một số chủ đề quan trọng:
-  * [[MhstOlpFoss2014|Mùa hè Sáng tạo 2014 và Olympic Nguồn mở 2014]] 
   * [[mhst|MHST 2012-2013]]   * [[mhst|MHST 2012-2013]]
-  * [[SFD 2012 @ Hanoi]]+  * [[start:sfd|SFD - Ngày hội phần mềm tự do nguồn mở]]
   * [[daihoi2|Trang Wiki của BTC Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 2 của CLB VFOSSA]]   * [[daihoi2|Trang Wiki của BTC Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 2 của CLB VFOSSA]]
 +  * [[bch|Trang Chương trình hành động 2014 và sơ đồ tổ chức của BCH Nhiệm kỳ II (2014-2016)]]
 +
 +====== Thông tin liên hệ ======
 +
 +**CLB Phần mềm tự do nguồn mở Việt Nam**\\
 +Vietnam Free & Open Source Association (VFOSSA)\\
 +  * Địa chỉ: Tầng 6, số 14 Trần Hưng Đạo, Hà Nội (Bên trong khu văn phòng VAIP)
 +  * Điện thoại: +84-24-38211725
 +  * Fax: +84-24-38211708
 +  * Website: http://​vfossa.vn
 +  * Email: contact@vfossa.vn
 +  * Thư ký VFOSSA: thuky@vfossa.vn
 +  * Bộ phận sự kiện: pr@vfossa.vn
 +  * Bộ phận văn phòng: vp@vfossa.vn
 +
start.1395801449.txt.gz · Thời điểm thay đổi: 2014/09/05 10:26 (external edit)