Công cụ thành viên

Công cụ trang web


thanhvientapthe:hoiphi

Khác biệt

Đây là những khác biệt giữa hai phiên bản của trang.

Liên kết đến bản xem so sánh này

Phiên bản trước của cả hai bênPhiên bản trước
Phiên bản sau
Phiên bản trước
thanhvientapthe:hoiphi [2018/09/13 09:13] nguyen.xuan.huongthanhvientapthe:hoiphi [2019/07/18 08:09] (hiện tại) nguyen.xuan.huong
Dòng 1: Dòng 1:
-====== Thông tin hội phí ====== 
  
-^STT^Tên đơn vị^Thời gian gia nhập^Mức hội phí^Hội phí 2014^Hội phí 2015^Hội phí 2016^Hội phí 2017^Hội phí 2018^ +====== Thông tin hội phí ======
-|1|Công ty Cổ phần EcoIT|  // (1/2012)//  |1|x|x|x| +
-|2|Công ty Cổ phần Tin học Giải pháp Tích hợp Mở\\ (// iNet Solutions Corp.// |  // (1/2012)//  |1|x|x|x|x|x| +
-|3| Công ty Cổ phần Giải pháp Thông tin\\ (//iWay// |  // (1/2012)//  |1|x|x|x|x|x| +
-|4|<del>Công ty Cổ phần Tin học Lạc Tiên</del>  |  // (1/2012)//  |1|  |  | +
-|5| Công ty Cổ phần NetNam      // (1/2012)//  |2|x|x|x|x|x| +
-|6| Công ty Cổ phần Phần mềm Việt\\ ( //VietSoftware// )  |  // (1/2012)//  |  |  |  | +
-|7|Công ty Cổ phần Phát triển Nguồn mở Việt Nam\\ (//VINADES., JSC// |  // (1/2012)//  |1|x|x|x|x|x| +
-|8|Viện Tin học Pháp ngữ \\ (//IFI// |  // (9/2012)//  |0|  |  | +
-|9|Khối giải pháp Doanh nghiệp Viettel\\ (//// |  // (9/2012)//  | 1 |  |x|x| x|x|  +
-|10|Công ty CP Công Nghệ DTT\\ (//DTT Technology Group// |  // (9/2012)//  |2|x|x|x| +
-|11|Công ty CP phát triển giải pháp công nghệ THT (//THT-Solutions// |  // (9/2012)//  |  |  |x|x| +
-|12|<del>Công ty CP truyền thông HANEL (//Hanelcom//)</del>  |  // (9/2012)//  |  |  |  | +
-|13|Công ty Cổ phần Hệ thống Mạng thông tin Tích hợp Tối ưu (// i3 Network Systems// |  // (9/2012)//  |1|x|x|x|x|x| +
-|14|<del>Trường Đào tạo Lập trình viên Quốc tế AITI-APTECH</del>  |  // (9/2012)//  |  |  |  | +
-|15|CLB PMTDNM – Trường ĐH KHTN, ĐHQG Hà Nội (//FOSS@HUS// |  // (9/2012)//  |0|  |  | +
-|16| CLB PMTDNM - Viện CNTT&TT, Trường ĐHBK Hà Nội |  // (9/2013) //  |0|  |  | +
-|17| Công Ty Cổ Phần Tư Vấn và Tích Hợp Công Nghệ D&L |  // (9/2013)//  |1| x | x |x |x |x | +
-|18| Công ty Cổ phần Đầu tư & Phát triển Công nghệ Tâm Việt (Tam Viet Technology JSC) |  // (9/2013)//  |1|  |x | x|  |  +
-|19| Công ty Cổ phần FPT (FPT Corporation) |  // (9/2013)//  |3| x |  | +
-|20| <del>Công ty TNHH eXo Platform SEA (Exo Platform SEA Company Limited)</del> |  // (9/2013)//  |1|x|x| +
-|21| Công ty TNHH Zycoo (Zycoo Company Limited) |  // (9/2013)// |1 |x|x|x|x |x | +
-|22| <del>Công ty cổ phần đào tạo và chuyển giao công nghệ cao Bách Khoa (Bach Khoa High Technology Transfer anh Education Joint Stock Company - HTC J.S.C)</del> |  // (1/2014)//  |  |  |  | +
-|23| <del>Trung điện toán và truyền số liệu khu vực 3 (Vietnam Data Communications N°3 - VDC3)</del> |  // (1/2014)//  |  |  |  | +
-|24| Công ty Cổ phần Công nghệ Thông tin Địa lý eK (eK Geographic Information Technology Joint Stock Company – eKGIS., JSC) |  // (3/2014)//  |1|x|  | +
-|25| Công ty Cổ phần công nghệ thẻ Nacencomm (Nacencomm SCT) |  // (3/2014)//  |2|  |x|x|x|x| +
-|26| Công Ty Cổ Phần Thông Tin Hapro (Hapro Information Join-stock Company) |  // (3/2014)//  |1|  |x|x|x |x|  +
-|27| Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Phần Mềm Hanel (Hanel Software Solutions Jsc) |  // (3/2014)// |3|  |x| +
-|28| Công Ty TNHH Việt Nam – Đan Mạch Vidagis (Vietnam - Danmark Vidagis Company Limited - Vidagis Co.,Ltd) |  // (3/2014)//  | 1|  |x|x|x|x | +
-|29| Công Ty TNHH Phát Triển Công Nghệ Và Thương Mại Gia Long (Glc, Co. Ltd) |  // (3/2014)//  |2|x|x|x| +
-|30| Câu Lạc Bộ Phần Mềm Tự Do Nguồn Mở Khoa CNTT – Viện Đại Học Mở Hà Nội |  // (3/2014)//  |0|  |  | +
-|31| Khoa Công Nghệ Thông Tin, Trường Đại Học Công Nghệ, Đại Học Quốc Gia Hà Nội |  // (3/2014)//  |0|  |  | +
-|32| Công Ty TNHH Tích Hợp Hệ Thống CMC (CMC System Integration Co., Ltd – CMCSI) |  // (3/2014)// | 3 |x|x|x|   +
-|33| Câu Lạc Bộ Phần Mềm Tự Do Nguồn Mở Khoa CNTT – Trường Đại Học Đại Nam |  // (3/2014)//  |0|  |  | +
-|34| Công ty CP Phần mềm Địa lý (GTO Software) |  // (3/2014)// |1 |  |x|  | +
-|35| Công ty Cổ phần Viễn thông VHT |  // (3/2014)//  | 1 | |x|x| +
-|36| Công ty cổ phần Edulight Việt Nam (EDULIGHT VIET NAM JOINT STOCK COMPANY - TALENTEDGE) |  // (3/2014)//  |  |  |  | +
-|37| Câu Lạc Bộ Phần Mềm Tự Do Nguồn Mở  – Trường Đại Học CNTT-TT Thái Nguyên |  // (3/2014)//  |0|  |  | +
-|38| Công ty cổ phần công nghệ thông tin iPMAC (iPMAC information technology jsc) |  // (5/2014)//  | 2 |  |  | +
-|39| Trung tâm Công nghệ thông tin & Truyền thông Bắc Giang \\ //(BGIT)// |  // (8/2014)//  |1|  |x|x| +
-|40| Công ty cổ phần tư vấn và phát triển phần mềm Sao Tiên Phong \\ //(STP)// |  // (8/2014)//  |1|  |x|x| +
-|41| Công ty cổ phần Công nghệ Geekpolis Việt Nam \\ //(Vietnam Geekpolis Technology Joint Stock Compagny)// |  // (10/2014)//  |2| |x|  | |  +
-|42|Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Phát triển Công nghệ FSI\\ //(FSI TECHNOLOGY., JSC)// |  // (01/2015)//  |2|  |  | +
-|43|<del>Công ty TNHH Septeni Technology\\ //(Septeni Technology Co., LTD)//</del> |  // (02/2015)//  |2|  |  | +
-|44|Công ty Cổ phần Phần mềm Sài Gòn Mới \\ // (NewSaigonSoft Corporation - NSS ) // |  // (02/2015)//  |1|  |  |x|x|x| +
-|45|Công ty Phần mềm VNPT - Chi nhánh Tổng Công ty Viễn thông |  // (02/2015)//  |2|  |x|x|x| +
-|46|Công ty tnhh giải pháp phần mềm SƠN LÂM \\ // LSS CO.,LTD // |  // (06/2015)//  |1|  |x|x| +
-|47|CLB PMTDNM khoa CNTT, Trường Đại học Thông tin liên lạc Nha Trang |  // (11/2015) //  |0|  |  | +
-|48|Công ty Linagora Vietnam  |  // (11/2015)//  |1|  |  |x| |x| +
-|49|Công ty TNHH PHẦN MỀM KẾ TOÁN THÔNG MINH \\ // SMARTBOOKS CO., LTD // |  // (12/2015)//  |1|  |  |x|x|x| +
-|50|Trung tâm Mạng thông tin, Đại học Bách Khoa Hà Nội \\ // (Bach Khoa Network Information Centre - BKNIC) // |  // (12/2015) //  |0|  |  |  | +
-|51|Trung tâm tin học, Bộ KH&CN\\ //(Information Communication Technology Center - ICTC)  // |  // (1/2016) //  |1|  |  |x|x|x| +
-|52|Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển quốc gia về công nghệ mở, Bộ KH&CN\\ //(RDOT)   // |  // (1/2016) //  |1|  | |x| +
-| 53 | Công ty Cổ phần Phát triển nguồn mở và Dịch vụ FDS \\ //FDS SJC// |// (3/2016) //|2|  |  |x|x|x| +
-| 54 | Công ty TNHH Giải pháp phần mềm CMC \\ //(CMC Software)// \\ //CMC Software Solution Co. ltd.// | // x(12/2016) //|3|  |  |  |x|x| +
-| 55 | Cộng đồng Docker Hanoi | // (12/2016) //|0|  |  |  | +
-| 56 | Cộng đồng Vietnam OpenStack | // (12/2016) //|0|  |  |  | +
-| 57 | Công ty CP Tin học Bình Minh \\ // Bitsco // | // (1/2017) //|1|  |  |  | +
-| 58 | Viện Tin học Doanh nghiệp \\ // VCCI - ITB // | // (31/03/2017) //|1|  |  |  | x| x| +
-| 59 | Viện Nghiên cứu Điện tử, Tin học, Tự động hóa \\ // VIELINA // | // (31/03/2017) //|2|  |  |  | +
-| 60 | Công ty cổ phần SWEETSOFT \\ // SweetSoft // | // (09/04/2017) //|1|  |  |  |x| +
-| 61 | Công ty Cổ phần Công nghệ HiNet Việt Nam \\ // HiNet // | // (25/04/2017) //|1|  |  |  |x|x| +
-| 62 | Công ty cổ phần đào tạo công nghệ ITPLUS \\ // ITPLUS // | // (8/05/2017) //|1|  |  |  |x|x| +
-| 63 | Công ty TNHH IZISolution \\ // IZISolution // | // (18/05/2017) //|1|  |  |  |x| +
-| 64 | Công ty Cổ Phần Đào tạo và Phát triển Công nghệ cao Việt Nam  \\ // Hitech // | // (07/08/2017) //|1|  |  |  |x| +
-| 65 | Công ty Cổ phần An toàn thông tin \\ // MVS // | // (10/01/2018)//|2|  |  |  |  |x|+
  
-====== Ghi chú ======+^STT^Tên đơn vị^Thời gian gia nhập^Mức hội phí^Hội phí 2014^Hội phí 2015^Hội phí 2016^Hội phí 2017^Hội phí 2018^Hội phí 2019^ 
 +|01| Công ty Cổ phần EcoIT|  // (1/2012)//  |1|x|x|x| 
 +|02| Công ty Cổ phần Tin học Giải pháp Tích hợp Mở\\ (// iNet Solutions Corp.// |  // (1/2012)//  |1|x|x|x|x|x| 
 +|03| Công ty Cổ phần Giải pháp Thông tin\\ (//iWay// |  // (1/2012)//  |1|x|x|x|x|x|x| 
 +|04| Công ty Cổ phần NetNam      // (1/2012)//  |2|x|x|x|x|x|x| 
 +|05| Công ty Cổ phần Phần mềm Việt\\ ( //VietSoftware// )  |  // (1/2012)//  |  |  |  | 
 +|06| Công ty Cổ phần Phát triển Nguồn mở Việt Nam\\ (//VINADES., JSC// |  // (1/2012)//  |1|x|x|x|x|x| 
 +|07| Viện Tin học Pháp ngữ \\ (//IFI// |  // (9/2012)//  |0|  |  | 
 +|08| Khối giải pháp Doanh nghiệp Viettel\\ (//// |  // (9/2012)//  | 1 |  |x|x| x|x|  
 +|09| Công ty CP phát triển giải pháp công nghệ THT (//THT-Solutions// |  // (9/2012)//  |  |  |x|x| 
 +|10| Công ty Cổ phần Hệ thống Mạng thông tin Tích hợp Tối ưu (// i3 Network Systems// |  // (9/2012)//  |1|x|x|x|x|x|x| 
 +|11| CLB PMTDNM – Trường ĐH KHTN, ĐHQG Hà Nội (//FOSS@HUS// |  // (9/2012)//  |0|  |  | 
 +|12| CLB PMTDNM - Viện CNTT&TT, Trường ĐHBK Hà Nội |  // (9/2013) //  |0|  |  | 
 +|13| Công Ty Cổ Phần Tư Vấn và Tích Hợp Công Nghệ D&L |  // (9/2013)//  |1| x | x |x |x |x |x| 
 +|14| Công ty Cổ phần Đầu tư & Phát triển Công nghệ Tâm Việt (Tam Viet Technology JSC) |  // (9/2013)//  |1|  |x | x|  |  
 +|15| Công ty Cổ phần FPT (FPT Corporation) |  // (9/2013)//  |3| x |  | 
 +|16| Công ty TNHH Zycoo (Zycoo Company Limited) |  // (9/2013)// |1 |x|x|x|x |x | 
 +|17| Công ty Cổ phần Công nghệ Thông tin Địa lý eK (eK Geographic Information Technology Joint Stock Company – eKGIS., JSC) |  // (3/2014)//  |1|x|  | 
 +|18| Công ty Cổ phần công nghệ thẻ Nacencomm (Nacencomm SCT) |  // (3/2014)//  |2|  |x|x|x|x|x| 
 +|19| Công Ty Cổ Phần Thông Tin Hapro (Hapro Information Join-stock Company) |  // (3/2014)//  |1|  |x|x|x |x| x| 
 +|20| Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Phần Mềm Hanel (Hanel Software Solutions Jsc) |  // (3/2014)// |3|  |x| 
 +|21| Công Ty TNHH Việt Nam – Đan Mạch Vidagis (Vietnam - Danmark Vidagis Company Limited - Vidagis Co.,Ltd) |  // (3/2014)//  | 1|  |x|x|x|x | 
 +|22| Công Ty TNHH Phát Triển Công Nghệ Và Thương Mại Gia Long (Glc, Co. Ltd) |  // (3/2014)//  |2|x|x|x| 
 +|23| Câu Lạc Bộ Phần Mềm Tự Do Nguồn Mở Khoa CNTT – Viện Đại Học Mở Hà Nội |  // (3/2014)//  |0|  |  | 
 +|24| Khoa Công Nghệ Thông Tin, Trường Đại Học Công Nghệ, Đại Học Quốc Gia Hà Nội |  // (3/2014)//  |0|  |  |  
 +|25| Câu Lạc Bộ Phần Mềm Tự Do Nguồn Mở Khoa CNTT – Trường Đại Học Đại Nam |  // (3/2014)//  |0|  |  | 
 +|26| Công ty CP Phần mềm Địa lý (GTO Software) |  // (3/2014)// |1 |  |x|  | 
 +|27| Công ty Cổ phần Viễn thông VHT |  // (3/2014)//  | 1 | |x|x| 
 +|28| Công ty cổ phần Edulight Việt Nam (EDULIGHT VIET NAM JOINT STOCK COMPANY - TALENTEDGE) |  // (3/2014)//  |  |  |  | 
 +|29| Câu Lạc Bộ Phần Mềm Tự Do Nguồn Mở  – Trường Đại Học CNTT-TT Thái Nguyên |  // (3/2014)//  |0|  |  | 
 +|30| Công ty cổ phần công nghệ thông tin iPMAC (iPMAC information technology jsc) |  // (5/2014)//  | 2 |  |  | 
 +|31| Trung tâm Công nghệ thông tin & Truyền thông Bắc Giang \\ //(BGIT)// |  // (8/2014)//  |1|  |x|x| 
 +|32| Công ty cổ phần tư vấn và phát triển phần mềm Sao Tiên Phong \\ //(STP)// |  // (8/2014)//  |1|  |x|x| 
 +|33| Công ty cổ phần Công nghệ Geekpolis Việt Nam \\ //(Vietnam Geekpolis Technology Joint Stock Compagny)// |  // (10/2014)//  |2| |x|  | |  
 +|34|Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Phát triển Công nghệ FSI\\ //(FSI TECHNOLOGY., JSC)// |  // (01/2015)//  |2|  |  | 
 +|35|Công ty Cổ phần Phần mềm Sài Gòn Mới \\ // (NewSaigonSoft Corporation - NSS ) // |  // (02/2015)//  |1|  |  |x|x|x| 
 +|36|Công ty Phần mềm VNPT - Chi nhánh Tổng Công ty Viễn thông |  // (02/2015)//  |2|  |x|x|x| 
 +|37|Công ty tnhh giải pháp phần mềm SƠN LÂM \\ // LSS CO.,LTD // |  // (06/2015)//  |1|  |x|x| 
 +|38|CLB PMTDNM khoa CNTT, Trường Đại học Thông tin liên lạc Nha Trang |  // (11/2015) //  |0|  |  | 
 +|39|Công ty Linagora Vietnam  |  // (11/2015)//  |1|  |  |x| |x|x| 
 +|40|Công ty TNHH PHẦN MỀM KẾ TOÁN THÔNG MINH \\ // SMARTBOOKS CO., LTD // |  // (12/2015)//  |1|  |  |x|x|x|x| 
 +|41|Trung tâm Mạng thông tin, Đại học Bách Khoa Hà Nội \\ // (Bach Khoa Network Information Centre - BKNIC) // |  // (12/2015) //  |0|  |  |  | 
 +|42|Trung tâm tin học, Bộ KH&CN\\ //(Information Communication Technology Center - ICTC)  // |  // (1/2016) //  |1|  |  |x|x|x|x| 
 +|43|Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển quốc gia về công nghệ mở, Bộ KH&CN\\ //(RDOT)   // |  // (1/2016) //  |1|  | |x| 
 +|44| Công ty Cổ phần Phát triển nguồn mở và Dịch vụ FDS \\ //FDS SJC// |// (3/2016) //|2|  |  |x|x|x| 
 +|45| Cộng đồng Docker Hanoi | // (12/2016) //|0|  |  |  | 
 +|46| Cộng đồng Vietnam OpenStack | // (12/2016) //|0|  |  |  | 
 +|47| Công ty CP Tin học Bình Minh \\ // Bitsco // | // (1/2017) //|1|  |  |  | 
 +|58| Viện Tin học Doanh nghiệp \\ // VCCI - ITB // | // (31/03/2017) //|1|  |  |  | x| x| 
 +|49| Viện Nghiên cứu Điện tử, Tin học, Tự động hóa \\ // VIELINA // | // (31/03/2017) //|2|  |  |  | 
 +|50| Công ty cổ phần SWEETSOFT \\ // SweetSoft // | // (09/04/2017) //|1|  |  |  |x| 
 +|51| Công ty Cổ phần Công nghệ HiNet Việt Nam \\ // HiNet // | // (25/04/2017) //|1|  |  |  |x|x| 
 +|52| Công ty cổ phần đào tạo công nghệ ITPLUS \\ // ITPLUS // | // (8/05/2017) //|1|  |  |  |x|x| 
 +|53| Công ty TNHH IZISolution \\ // IZISolution // | // (18/05/2017) //|1|  |  |  |x|x|x| 
 +|54| Công ty Cổ Phần Đào tạo và Phát triển Công nghệ cao Việt Nam  \\ // Hitech // | // (07/08/2017) //|1|  |  |  |x| 
 +|55| Công ty Cổ phần An toàn thông tin \\ // MVS // | // (10/01/2018)//|2|  |  |  |  |x| 
 +|56| Khoa Công nghệ thông tin – Đại học Phenikaa \\ // FIT- PU // | // (16/01/2019)//|0|  |  |  |  | | 
 +|57| Công ty TNHH Tổng Công ty Công nghệ và Giải pháp CMC \\ // CMC TS // | // (22/04/2019)//|3|  |  |  |  | | 
 +====== Quy định ======
   * Mức hội phí xác định theo [[:quychehoivien|quy chế hội viên]].   * Mức hội phí xác định theo [[:quychehoivien|quy chế hội viên]].
 +  * Hội phí năm đầu được đóng ngay trước khi kết nạp và tính cho năm hiện tại nếu thời gian của năm hiện tại còn 3 tháng trở lên, tính cho năm sau nếu thời gian còn lại của năm ít hơn 3 tháng.
 +  * Hội phí từ năm thứ 2 trở đi sẽ nhắc thu 2 lần vào tháng 3 và tháng 9 hàng năm bởi thư ký của VFOSSA theo mẫu thư đã được phê duyệt.
  
 ====== Thông tin tiếp nhận hội phí ====== ====== Thông tin tiếp nhận hội phí ======
thanhvientapthe/hoiphi.txt · Sửa đổi lần cuối: 2019/07/18 08:09 bởi nguyen.xuan.huong