Công cụ thành viên

Công cụ trang web


thanhvientapthe:hoiphi

Khác biệt

Đây là những khác biệt giữa hai phiên bản của trang.

Liên kết đến bản xem so sánh này

Phiên bản trước của cả hai bênPhiên bản trước
Phiên bản sau
Phiên bản trước
thanhvientapthe:hoiphi [2019/01/15 09:21] nguyen.xuan.huongthanhvientapthe:hoiphi [2019/07/18 08:09] (hiện tại) nguyen.xuan.huong
Dòng 1: Dòng 1:
 +
 ====== Thông tin hội phí ====== ====== Thông tin hội phí ======
  
-^STT^Tên đơn vị^Thời gian gia nhập^Mức hội phí^Hội phí 2014^Hội phí 2015^Hội phí 2016^Hội phí 2017^Hội phí 2018^+^STT^Tên đơn vị^Thời gian gia nhập^Mức hội phí^Hội phí 2014^Hội phí 2015^Hội phí 2016^Hội phí 2017^Hội phí 2018^Hội phí 2019^
 |01| Công ty Cổ phần EcoIT|  // (1/2012)//  |1|x|x|x| |01| Công ty Cổ phần EcoIT|  // (1/2012)//  |1|x|x|x|
 |02| Công ty Cổ phần Tin học Giải pháp Tích hợp Mở\\ (// iNet Solutions Corp.// |  // (1/2012)//  |1|x|x|x|x|x| |02| Công ty Cổ phần Tin học Giải pháp Tích hợp Mở\\ (// iNet Solutions Corp.// |  // (1/2012)//  |1|x|x|x|x|x|
-|03| Công ty Cổ phần Giải pháp Thông tin\\ (//iWay// |  // (1/2012)//  |1|x|x|x|x|x| +|03| Công ty Cổ phần Giải pháp Thông tin\\ (//iWay// |  // (1/2012)//  |1|x|x|x|x|x|x| 
-|04| Công ty Cổ phần NetNam      // (1/2012)//  |2|x|x|x|x|x|+|04| Công ty Cổ phần NetNam      // (1/2012)//  |2|x|x|x|x|x|x|
 |05| Công ty Cổ phần Phần mềm Việt\\ ( //VietSoftware// )  |  // (1/2012)//  |  |  |  | |05| Công ty Cổ phần Phần mềm Việt\\ ( //VietSoftware// )  |  // (1/2012)//  |  |  |  |
 |06| Công ty Cổ phần Phát triển Nguồn mở Việt Nam\\ (//VINADES., JSC// |  // (1/2012)//  |1|x|x|x|x|x| |06| Công ty Cổ phần Phát triển Nguồn mở Việt Nam\\ (//VINADES., JSC// |  // (1/2012)//  |1|x|x|x|x|x|
Dòng 11: Dòng 12:
 |08| Khối giải pháp Doanh nghiệp Viettel\\ (//// |  // (9/2012)//  | 1 |  |x|x| x|x|  |08| Khối giải pháp Doanh nghiệp Viettel\\ (//// |  // (9/2012)//  | 1 |  |x|x| x|x| 
 |09| Công ty CP phát triển giải pháp công nghệ THT (//THT-Solutions// |  // (9/2012)//  |  |  |x|x| |09| Công ty CP phát triển giải pháp công nghệ THT (//THT-Solutions// |  // (9/2012)//  |  |  |x|x|
-|10| Công ty Cổ phần Hệ thống Mạng thông tin Tích hợp Tối ưu (// i3 Network Systems// |  // (9/2012)//  |1|x|x|x|x|x|+|10| Công ty Cổ phần Hệ thống Mạng thông tin Tích hợp Tối ưu (// i3 Network Systems// |  // (9/2012)//  |1|x|x|x|x|x|x|
 |11| CLB PMTDNM – Trường ĐH KHTN, ĐHQG Hà Nội (//FOSS@HUS// |  // (9/2012)//  |0|  |  | |11| CLB PMTDNM – Trường ĐH KHTN, ĐHQG Hà Nội (//FOSS@HUS// |  // (9/2012)//  |0|  |  |
 |12| CLB PMTDNM - Viện CNTT&TT, Trường ĐHBK Hà Nội |  // (9/2013) //  |0|  |  | |12| CLB PMTDNM - Viện CNTT&TT, Trường ĐHBK Hà Nội |  // (9/2013) //  |0|  |  |
-|13| Công Ty Cổ Phần Tư Vấn và Tích Hợp Công Nghệ D&L |  // (9/2013)//  |1| x | x |x |x |x |+|13| Công Ty Cổ Phần Tư Vấn và Tích Hợp Công Nghệ D&L |  // (9/2013)//  |1| x | x |x |x |x |x|
 |14| Công ty Cổ phần Đầu tư & Phát triển Công nghệ Tâm Việt (Tam Viet Technology JSC) |  // (9/2013)//  |1|  |x | x|  |  |14| Công ty Cổ phần Đầu tư & Phát triển Công nghệ Tâm Việt (Tam Viet Technology JSC) |  // (9/2013)//  |1|  |x | x|  | 
 |15| Công ty Cổ phần FPT (FPT Corporation) |  // (9/2013)//  |3| x |  | |15| Công ty Cổ phần FPT (FPT Corporation) |  // (9/2013)//  |3| x |  |
 |16| Công ty TNHH Zycoo (Zycoo Company Limited) |  // (9/2013)// |1 |x|x|x|x |x | |16| Công ty TNHH Zycoo (Zycoo Company Limited) |  // (9/2013)// |1 |x|x|x|x |x |
 |17| Công ty Cổ phần Công nghệ Thông tin Địa lý eK (eK Geographic Information Technology Joint Stock Company – eKGIS., JSC) |  // (3/2014)//  |1|x|  | |17| Công ty Cổ phần Công nghệ Thông tin Địa lý eK (eK Geographic Information Technology Joint Stock Company – eKGIS., JSC) |  // (3/2014)//  |1|x|  |
-|18| Công ty Cổ phần công nghệ thẻ Nacencomm (Nacencomm SCT) |  // (3/2014)//  |2|  |x|x|x|x| +|18| Công ty Cổ phần công nghệ thẻ Nacencomm (Nacencomm SCT) |  // (3/2014)//  |2|  |x|x|x|x|x| 
-|19| Công Ty Cổ Phần Thông Tin Hapro (Hapro Information Join-stock Company) |  // (3/2014)//  |1|  |x|x|x |x| +|19| Công Ty Cổ Phần Thông Tin Hapro (Hapro Information Join-stock Company) |  // (3/2014)//  |1|  |x|x|x |x| x|
 |20| Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Phần Mềm Hanel (Hanel Software Solutions Jsc) |  // (3/2014)// |3|  |x| |20| Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Phần Mềm Hanel (Hanel Software Solutions Jsc) |  // (3/2014)// |3|  |x|
 |21| Công Ty TNHH Việt Nam – Đan Mạch Vidagis (Vietnam - Danmark Vidagis Company Limited - Vidagis Co.,Ltd) |  // (3/2014)//  | 1|  |x|x|x|x | |21| Công Ty TNHH Việt Nam – Đan Mạch Vidagis (Vietnam - Danmark Vidagis Company Limited - Vidagis Co.,Ltd) |  // (3/2014)//  | 1|  |x|x|x|x |
 |22| Công Ty TNHH Phát Triển Công Nghệ Và Thương Mại Gia Long (Glc, Co. Ltd) |  // (3/2014)//  |2|x|x|x| |22| Công Ty TNHH Phát Triển Công Nghệ Và Thương Mại Gia Long (Glc, Co. Ltd) |  // (3/2014)//  |2|x|x|x|
 |23| Câu Lạc Bộ Phần Mềm Tự Do Nguồn Mở Khoa CNTT – Viện Đại Học Mở Hà Nội |  // (3/2014)//  |0|  |  | |23| Câu Lạc Bộ Phần Mềm Tự Do Nguồn Mở Khoa CNTT – Viện Đại Học Mở Hà Nội |  // (3/2014)//  |0|  |  |
-|24| Khoa Công Nghệ Thông Tin, Trường Đại Học Công Nghệ, Đại Học Quốc Gia Hà Nội |  // (3/2014)//  |0|  |  | +|24| Khoa Công Nghệ Thông Tin, Trường Đại Học Công Nghệ, Đại Học Quốc Gia Hà Nội |  // (3/2014)//  |0|  |  |  
-|25| Công Ty TNHH Tích Hợp Hệ Thống CMC (CMC System Integration Co., Ltd – CMCSI) |  // (3/2014)// | 3 |x|x|x|   +|25| Câu Lạc Bộ Phần Mềm Tự Do Nguồn Mở Khoa CNTT – Trường Đại Học Đại Nam |  // (3/2014)//  |0|  |  | 
-|26| Câu Lạc Bộ Phần Mềm Tự Do Nguồn Mở Khoa CNTT – Trường Đại Học Đại Nam |  // (3/2014)//  |0|  |  | +|26| Công ty CP Phần mềm Địa lý (GTO Software) |  // (3/2014)// |1 |  |x|  | 
-|27| Công ty CP Phần mềm Địa lý (GTO Software) |  // (3/2014)// |1 |  |x|  | +|27| Công ty Cổ phần Viễn thông VHT |  // (3/2014)//  | 1 | |x|x| 
-|28| Công ty Cổ phần Viễn thông VHT |  // (3/2014)//  | 1 | |x|x| +|28| Công ty cổ phần Edulight Việt Nam (EDULIGHT VIET NAM JOINT STOCK COMPANY - TALENTEDGE) |  // (3/2014)//  |  |  |  | 
-|29| Công ty cổ phần Edulight Việt Nam (EDULIGHT VIET NAM JOINT STOCK COMPANY - TALENTEDGE) |  // (3/2014)//  |  |  |  | +|29| Câu Lạc Bộ Phần Mềm Tự Do Nguồn Mở  – Trường Đại Học CNTT-TT Thái Nguyên |  // (3/2014)//  |0|  |  | 
-|30| Câu Lạc Bộ Phần Mềm Tự Do Nguồn Mở  – Trường Đại Học CNTT-TT Thái Nguyên |  // (3/2014)//  |0|  |  | +|30| Công ty cổ phần công nghệ thông tin iPMAC (iPMAC information technology jsc) |  // (5/2014)//  | 2 |  |  | 
-|31| Công ty cổ phần công nghệ thông tin iPMAC (iPMAC information technology jsc) |  // (5/2014)//  | 2 |  |  | +|31| Trung tâm Công nghệ thông tin & Truyền thông Bắc Giang \\ //(BGIT)// |  // (8/2014)//  |1|  |x|x| 
-|32| Trung tâm Công nghệ thông tin & Truyền thông Bắc Giang \\ //(BGIT)// |  // (8/2014)//  |1|  |x|x| +|32| Công ty cổ phần tư vấn và phát triển phần mềm Sao Tiên Phong \\ //(STP)// |  // (8/2014)//  |1|  |x|x| 
-|33| Công ty cổ phần tư vấn và phát triển phần mềm Sao Tiên Phong \\ //(STP)// |  // (8/2014)//  |1|  |x|x| +|33| Công ty cổ phần Công nghệ Geekpolis Việt Nam \\ //(Vietnam Geekpolis Technology Joint Stock Compagny)// |  // (10/2014)//  |2| |x|  | |  
-|34| Công ty cổ phần Công nghệ Geekpolis Việt Nam \\ //(Vietnam Geekpolis Technology Joint Stock Compagny)// |  // (10/2014)//  |2| |x|  | |  +|34|Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Phát triển Công nghệ FSI\\ //(FSI TECHNOLOGY., JSC)// |  // (01/2015)//  |2|  |  | 
-|35|Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Phát triển Công nghệ FSI\\ //(FSI TECHNOLOGY., JSC)// |  // (01/2015)//  |2|  |  | +|35|Công ty Cổ phần Phần mềm Sài Gòn Mới \\ // (NewSaigonSoft Corporation - NSS ) // |  // (02/2015)//  |1|  |  |x|x|x| 
-|36|<del>Công ty TNHH Septeni Technology\\ //(Septeni Technology Co., LTD)//</del> |  // (02/2015)//  |2|  |  | +|36|Công ty Phần mềm VNPT - Chi nhánh Tổng Công ty Viễn thông |  // (02/2015)//  |2|  |x|x|x| 
-|37|Công ty Cổ phần Phần mềm Sài Gòn Mới \\ // (NewSaigonSoft Corporation - NSS ) // |  // (02/2015)//  |1|  |  |x|x|x| +|37|Công ty tnhh giải pháp phần mềm SƠN LÂM \\ // LSS CO.,LTD // |  // (06/2015)//  |1|  |x|x| 
-|38|Công ty Phần mềm VNPT - Chi nhánh Tổng Công ty Viễn thông |  // (02/2015)//  |2|  |x|x|x| +|38|CLB PMTDNM khoa CNTT, Trường Đại học Thông tin liên lạc Nha Trang |  // (11/2015) //  |0|  |  | 
-|39|Công ty tnhh giải pháp phần mềm SƠN LÂM \\ // LSS CO.,LTD // |  // (06/2015)//  |1|  |x|x| +|39|Công ty Linagora Vietnam  |  // (11/2015)//  |1|  |  |x| |x|x| 
-|40|CLB PMTDNM khoa CNTT, Trường Đại học Thông tin liên lạc Nha Trang |  // (11/2015) //  |0|  |  | +|40|Công ty TNHH PHẦN MỀM KẾ TOÁN THÔNG MINH \\ // SMARTBOOKS CO., LTD // |  // (12/2015)//  |1|  |  |x|x|x|x| 
-|41|Công ty Linagora Vietnam  |  // (11/2015)//  |1|  |  |x| |x| +|41|Trung tâm Mạng thông tin, Đại học Bách Khoa Hà Nội \\ // (Bach Khoa Network Information Centre - BKNIC) // |  // (12/2015) //  |0|  |  |  | 
-|42|Công ty TNHH PHẦN MỀM KẾ TOÁN THÔNG MINH \\ // SMARTBOOKS CO., LTD // |  // (12/2015)//  |1|  |  |x|x|x| +|42|Trung tâm tin học, Bộ KH&CN\\ //(Information Communication Technology Center - ICTC)  // |  // (1/2016) //  |1|  |  |x|x|x|x| 
-|43|Trung tâm Mạng thông tin, Đại học Bách Khoa Hà Nội \\ // (Bach Khoa Network Information Centre - BKNIC) // |  // (12/2015) //  |0|  |  |  | +|43|Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển quốc gia về công nghệ mở, Bộ KH&CN\\ //(RDOT)   // |  // (1/2016) //  |1|  | |x| 
-|44|Trung tâm tin học, Bộ KH&CN\\ //(Information Communication Technology Center - ICTC)  // |  // (1/2016) //  |1|  |  |x|x|x| +|44| Công ty Cổ phần Phát triển nguồn mở và Dịch vụ FDS \\ //FDS SJC// |// (3/2016) //|2|  |  |x|x|x| 
-|45|Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển quốc gia về công nghệ mở, Bộ KH&CN\\ //(RDOT)   // |  // (1/2016) //  |1|  | |x| +|45| Cộng đồng Docker Hanoi | // (12/2016) //|0|  |  |  | 
-|46| Công ty Cổ phần Phát triển nguồn mở và Dịch vụ FDS \\ //FDS SJC// |// (3/2016) //|2|  |  |x|x|x| +|46| Cộng đồng Vietnam OpenStack | // (12/2016) //|0|  |  |  | 
-|47| Công ty TNHH Giải pháp phần mềm CMC \\ //(CMC Software)// \\ //CMC Software Solution Co. ltd.// | // x(12/2016) //|3|  |  |  |x|x| +|47| Công ty CP Tin học Bình Minh \\ // Bitsco // | // (1/2017) //|1|  |  |  | 
-|48| Cộng đồng Docker Hanoi | // (12/2016) //|0|  |  |  | +|58| Viện Tin học Doanh nghiệp \\ // VCCI - ITB // | // (31/03/2017) //|1|  |  |  | x| x| 
-|49| Cộng đồng Vietnam OpenStack | // (12/2016) //|0|  |  |  | +|49| Viện Nghiên cứu Điện tử, Tin học, Tự động hóa \\ // VIELINA // | // (31/03/2017) //|2|  |  |  | 
-|50| Công ty CP Tin học Bình Minh \\ // Bitsco // | // (1/2017) //|1|  |  |  | +|50| Công ty cổ phần SWEETSOFT \\ // SweetSoft // | // (09/04/2017) //|1|  |  |  |x| 
-|51| Viện Tin học Doanh nghiệp \\ // VCCI - ITB // | // (31/03/2017) //|1|  |  |  | x| x| +|51| Công ty Cổ phần Công nghệ HiNet Việt Nam \\ // HiNet // | // (25/04/2017) //|1|  |  |  |x|x| 
-|52| Viện Nghiên cứu Điện tử, Tin học, Tự động hóa \\ // VIELINA // | // (31/03/2017) //|2|  |  |  | +|52| Công ty cổ phần đào tạo công nghệ ITPLUS \\ // ITPLUS // | // (8/05/2017) //|1|  |  |  |x|x| 
-|53| Công ty cổ phần SWEETSOFT \\ // SweetSoft // | // (09/04/2017) //|1|  |  |  |x| +|53| Công ty TNHH IZISolution \\ // IZISolution // | // (18/05/2017) //|1|  |  |  |x|x|x| 
-|54| Công ty Cổ phần Công nghệ HiNet Việt Nam \\ // HiNet // | // (25/04/2017) //|1|  |  |  |x|x| +|54| Công ty Cổ Phần Đào tạo và Phát triển Công nghệ cao Việt Nam  \\ // Hitech // | // (07/08/2017) //|1|  |  |  |x| 
-|55| Công ty cổ phần đào tạo công nghệ ITPLUS \\ // ITPLUS // | // (8/05/2017) //|1|  |  |  |x|x| +|55| Công ty Cổ phần An toàn thông tin \\ // MVS // | // (10/01/2018)//|2|  |  |  |  |x| 
-|56| Công ty TNHH IZISolution \\ // IZISolution // | // (18/05/2017) //|1|  |  |  |x| +|56| Khoa Công nghệ thông tin – Đại học Phenikaa \\ // FIT- PU // | // (16/01/2019)//|0|  |  |  |  | | 
-|57| Công ty Cổ Phần Đào tạo và Phát triển Công nghệ cao Việt Nam  \\ // Hitech // | // (07/08/2017) //|1|  |  |  |x| +|57| Công ty TNHH Tổng Công ty Công nghệ và Giải pháp CMC \\ // CMC TS // | // (22/04/2019)//|3|  |  |  |  | |
-|58| Công ty Cổ phần An toàn thông tin \\ // MVS // | // (10/01/2018)//|2|  |  |  |  |x| +
 ====== Quy định ====== ====== Quy định ======
   * Mức hội phí xác định theo [[:quychehoivien|quy chế hội viên]].   * Mức hội phí xác định theo [[:quychehoivien|quy chế hội viên]].
thanhvientapthe/hoiphi.txt · Sửa đổi lần cuối: 2019/07/18 08:09 bởi nguyen.xuan.huong