User Tools

Site Tools


thanhvientapthe

Khác biệt

Đây là những khác biệt giữa phiên bạn được chọn và phiên bản hiện tại của trang này.

Liên kết để xem bản so sánh này

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Last revision Both sides next revision
thanhvientapthe [2019/01/15 16:07]
nguyen.xuan.huong
thanhvientapthe [2019/11/28 15:26]
phuongtt [Danh sách thành viên tập thể của VFOSSA]
Dòng 6: Dòng 6:
 |  03  | Công ty Cổ phần Giải pháp Thông tin\\ (//​iWay//​) ​ |Phòng 316, nhà 2B, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội\\ (84-4) 3537 8680 / (84-4) 3537 8684\\ http://​iwayvietnam.com ​  | Trương Anh Tuấn, GĐ,\\ 0903237001 \\ tuanta@iwayvietnam.com ​  ​| ​ // (1/2012)// \\ //Sáng lập// ​  | |  03  | Công ty Cổ phần Giải pháp Thông tin\\ (//​iWay//​) ​ |Phòng 316, nhà 2B, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội\\ (84-4) 3537 8680 / (84-4) 3537 8684\\ http://​iwayvietnam.com ​  | Trương Anh Tuấn, GĐ,\\ 0903237001 \\ tuanta@iwayvietnam.com ​  ​| ​ // (1/2012)// \\ //Sáng lập// ​  |
 |  04  | Công ty Cổ phần NetNam ​    | Tầng 3, nhà 2B, Khu Công nghệ Nghĩa Đô,  18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội \\ (84-4) 3756 4907 / (84-4) 3756 1888\\ ​ http://​www.netnam.vn |Vũ Thế Bình, TGĐ, \\ 0903434477 \\ binh.vt-at-netnam.vn ​          ​| ​ // (1/2012)// \\ //Sáng lập// ​ |  |  04  | Công ty Cổ phần NetNam ​    | Tầng 3, nhà 2B, Khu Công nghệ Nghĩa Đô,  18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội \\ (84-4) 3756 4907 / (84-4) 3756 1888\\ ​ http://​www.netnam.vn |Vũ Thế Bình, TGĐ, \\ 0903434477 \\ binh.vt-at-netnam.vn ​          ​| ​ // (1/2012)// \\ //Sáng lập// ​ | 
-|  05  | Công ty Cổ phần Phần mềm Việt\\ ( //​VietSoftware//​ )  |Tầng 18, số 18 đường Tam Trinh, Hà Nội\\ (84-4) 3974 5699 / (84-4) 3974 5700 \\ http://​www.vietsoftware.com.vn ​   |Trần Lương Sơn, CT-TGĐ,\\ 0912345045 \\ tran.luong.son@vietsoftware.com ​   |  // (1/2012)// \\ //Sáng lập// ​  | +|  05  |Công ty Cổ phần Phát triển Nguồn mở Việt Nam\\ (//​VINADES.,​ JSC//​) ​ |Phòng 1706 - Tòa nhà CT2 Nàng Hương, 583 Nguyễn Trãi, Hà Nội.\\ (84-4) 8587 2007 / (84-4) 3550 0914,\\ http://​www.vinades.vn ​  ​|Nguyễn Thế Hùng, TGĐ,\\ 0904762534 \\ thehung@vinades.vn ​   |  // (1/2012)// \\ //Sáng lập// ​  | 
-|  06  ​|Công ty Cổ phần Phát triển Nguồn mở Việt Nam\\ (//​VINADES.,​ JSC//​) ​ |Phòng 1706 - Tòa nhà CT2 Nàng Hương, 583 Nguyễn Trãi, Hà Nội.\\ (84-4) 8587 2007 / (84-4) 3550 0914,\\ http://​www.vinades.vn ​  ​|Nguyễn Thế Hùng, TGĐ,\\ 0904762534 \\ thehung@vinades.vn ​   |  // (1/2012)// \\ //Sáng lập// ​  | +|  ​06  ​|Viện Quốc tế Pháp ngữ \\ (//​IFI//​) ​ |Nhà C3 (tầng 2), Đại học Quốc gia Hà Nội, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.\\ Điện thoại: +84 (04) 37 450 173 / Fax: +84 (04) 37957937\\ http://​www.ifi.edu.vn ​ |Nguyễn Hồng Quang, GĐ ĐT,\\ 0912751749 \\ nguyen.hong.quang@ifi.edu.vn ​   |  // (9/​2012)// ​ | 
-|  ​07  ​|Viện Quốc tế Pháp ngữ \\ (//​IFI//​) ​ |Nhà C3 (tầng 2), Đại học Quốc gia Hà Nội, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.\\ Điện thoại: +84 (04) 37 450 173 / Fax: +84 (04) 37957937\\ http://​www.ifi.edu.vn ​ |Nguyễn Hồng Quang, GĐ ĐT,\\ 0912751749 \\ nguyen.hong.quang@ifi.edu.vn ​   |  // (9/​2012)// ​ | +|  ​07  ​|Khối giải pháp Doanh nghiệp Viettel\\ (////​) ​ |1, Trần Hữu Dực, Từ Liêm, Hà Nội.\\ (84-4) 6288 0000 / (84-4) 6266 0446\\ http://​www.vietteltelecom.vn/ ​   |Phùng Văn Cường, GĐ,​\\ ​ cuongpv@viettel.com.vn ​  ​| ​ // (9/​2012)// ​ | 
-|  ​08  ​|Khối giải pháp Doanh nghiệp Viettel\\ (////​) ​ |1, Trần Hữu Dực, Từ Liêm, Hà Nội.\\ (84-4) 6288 0000 / (84-4) 6266 0446\\ http://​www.vietteltelecom.vn/ ​   |Phùng Văn Cường, GĐ,​\\ ​ cuongpv@viettel.com.vn ​  ​| ​ // (9/​2012)// ​ | +|  ​08  ​|Công ty CP phát triển giải pháp công nghệ THT (//​THT-Solutions//​) ​ |P.702, 57 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội\\ (84-4) 3200 1014 / (84-4) 3200 1015\\ http://​thts.vn/ ​   |Lê Hải Tú, TGĐ, \\ 090 489 99 90 \\ TULH@THT.COM.VN ​   |  // (9/​2012)// ​ | 
-|  ​09  ​|Công ty CP phát triển giải pháp công nghệ THT (//​THT-Solutions//​) ​ |P.702, 57 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội\\ (84-4) 3200 1014 / (84-4) 3200 1015\\ http://​thts.vn/ ​   |Lê Hải Tú, TGĐ, \\ 090 489 99 90 \\ TULH@THT.COM.VN ​   |  // (9/​2012)// ​ | +|  ​09  ​|Công ty Cổ phần Hệ thống Mạng thông tin Tích hợp Tối ưu (// i3 Network Systems//​) ​ |Regus Center, PressClub 59 Lý Thái Tổ , Hà Nội\\ (84-4) 3537 7880\\ http://​i3.ins.vn/​ |Lưu Văn Hậu, GĐ, \\ 0913204846 \\ hau.lv@i3-vietnam.com ​   |  // (9/​2012)// ​ | 
-|  ​10  ​|Công ty Cổ phần Hệ thống Mạng thông tin Tích hợp Tối ưu (// i3 Network Systems//​) ​ |Regus Center, PressClub 59 Lý Thái Tổ , Hà Nội\\ (84-4) 3537 7880\\ http://​i3.ins.vn/​ |Lưu Văn Hậu, GĐ, \\ 0913204846 \\ hau.lv@i3-vietnam.com ​   |  // (9/​2012)// ​ | +|  ​10  |CLB PMTDNM – Trường ĐH KHTN, ĐHQG Hà Nội (//​FOSS@HUS//​) ​ |http://​fossathus.com/ ​   |Giang Kiên Trung, GV Khoa Vật lý,\\ 0983271180 \\ trunggik@hotmail.com ​   |  // (9/​2012)// ​ | 
-|  ​11  |CLB PMTDNM – Trường ĐH KHTN, ĐHQG Hà Nội (//​FOSS@HUS//​) ​ |http://​fossathus.com/ ​   |Giang Kiên Trung, GV Khoa Vật lý,\\ 0983271180 \\ trunggik@hotmail.com ​   |  // (9/​2012)// ​ | +|  ​11  | CLB PMTDNM - Viện CNTT&​TT,​ Trường ĐHBK Hà Nội | http://​soict.hut.edu.vn ​ | Lê Xuân Thành, GV/Bí thư liên chi Đoàn,\\ 0906755789 \\ thanh.lexuan@hust.edu.vn/​lxthanh@gmail.com ​ |  // (9/2013) //  | 
-|  ​12  | CLB PMTDNM - Viện CNTT&​TT,​ Trường ĐHBK Hà Nội | http://​soict.hut.edu.vn ​ | Lê Xuân Thành, GV/Bí thư liên chi Đoàn,\\ 0906755789 \\ thanh.lexuan@hust.edu.vn/​lxthanh@gmail.com ​ |  // (9/2013) //  | +|  ​12  | Công Ty Cổ Phần Tư Vấn và Tích Hợp Công Nghệ D&L | C08-1, Tòa nhà chung cư Bộ Kế Hoạch và Đầu Tư, Phố Đông Quan, Cầu Giấy, Hà Nội Việt Nam \\ (84-4) 6655 2836 / (84-4) 3767 8812 \\ http://​dlcorp.com.vn/​ | Hoàng Dũng, GĐ, \\ 0936847430 \\ dung.hoang@dlcorp.com.vn ​ |  // (9/​2013)// ​ | 
-|  ​13  | Công Ty Cổ Phần Tư Vấn và Tích Hợp Công Nghệ D&L | C08-1, Tòa nhà chung cư Bộ Kế Hoạch và Đầu Tư, Phố Đông Quan, Cầu Giấy, Hà Nội Việt Nam \\ (84-4) 6655 2836 / (84-4) 3767 8812 \\ http://​dlcorp.com.vn/​ | Hoàng Dũng, GĐ, \\ 0936847430 \\ dung.hoang@dlcorp.com.vn ​ |  // (9/​2013)// ​ | +|  ​13  | Công ty Cổ phần Đầu tư & Phát triển Công nghệ Tâm Việt (Tam Viet Technology JSC) | 8 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội \\ (84-4) 66 822 443 \\ http://​www.tamviettech.vn | Lương Thanh Bình, GĐ,\\ 0936114411 \\ ltbinh@gmail.com ​ |  // (9/​2013)// ​ | 
-|  ​14  | Công ty Cổ phần Đầu tư & Phát triển Công nghệ Tâm Việt (Tam Viet Technology JSC) | 8 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội \\ (84-4) 66 822 443 \\ http://​www.tamviettech.vn | Lương Thanh Bình, GĐ,\\ 0936114411 \\ ltbinh@gmail.com ​ |  // (9/​2013)// ​ | +|  ​14  | Công ty Cổ phần FPT (FPT Corporation) | Tòa nhà FPT, lô B2 Phố Duy Tân, quận Cầu Giấy, Hà Nội \\(84-4) 7300 7300 \\ http://​www.fpt.com.vn ​  | Nguyễn Lâm Phương, phuongnl@fpt.com.vn ​ |  // (9/​2013)// ​ | 
-|  ​15  | Công ty Cổ phần FPT (FPT Corporation) | Tòa nhà FPT, lô B2 Phố Duy Tân, quận Cầu Giấy, Hà Nội \\(84-4) 7300 7300 \\ http://​www.fpt.com.vn ​  | Nguyễn Lâm Phương, phuongnl@fpt.com.vn ​ |  // (9/​2013)// ​ | +|  ​15  | Công ty TNHH Zycoo (Zycoo Company Limited) | 135/17/64 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Bình Thạnh, Tp HCM \\ (84) 9 0370 9604 \\ http://​zycoo.asia ​ | Nguyễn Quang Toán-GĐ \\ 0938989101 \\ nguyenquangtoan@gmail.com |  // (9/​2013)// ​ | 
-|  ​16  | Công ty TNHH Zycoo (Zycoo Company Limited) | 135/17/64 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Bình Thạnh, Tp HCM \\ (84) 9 0370 9604 \\ http://​zycoo.asia ​ | Nguyễn Quang Toán-GĐ \\ 0938989101 \\ nguyenquangtoan@gmail.com |  // (9/​2013)// ​ | +|  ​16  | Công ty Cổ phần Công nghệ Thông tin Địa lý eK (eK Geographic Information Technology Joint Stock Company – eKGIS., JSC) | Tầng 6, tòa nhà TechnoSoft, khu CNTT tập trung Cầu Giấy, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội \\ (84-4) 6 251 0750 \\ Email: info@ekgis.com.vn \\ Website: http://​ekgis.com.vn ​ | Nguyễn Văn Thắng-TGĐ \\ thangnv@ekgis.com.vn ​ |  // (3/​2014)// ​ | 
-|  ​17  | Công ty Cổ phần Công nghệ Thông tin Địa lý eK (eK Geographic Information Technology Joint Stock Company – eKGIS., JSC) | Tầng 6, tòa nhà TechnoSoft, khu CNTT tập trung Cầu Giấy, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội \\ (84-4) 6 251 0750 \\ Email: info@ekgis.com.vn \\ Website: http://​ekgis.com.vn ​ | Nguyễn Văn Thắng-TGĐ \\ thangnv@ekgis.com.vn ​ |  // (3/​2014)// ​ | +|  ​17  | Công ty Cổ phần công nghệ thẻ Nacencomm (Nacencomm SCT) | Tầng 5, số 2 Chùa Bộc, phường Trung Tự, quận Đống Đa, Hà Nội \\ (84-4) 3 576 5146 \\ Email: support@cavn.vn \\ Website: http://​cavn.vn | Phùng Huy Tâm \\ 0913 395 099 \\ tam@cavn.vn ​   |  // (3/​2014)// ​ | 
-|  ​18  | Công ty Cổ phần công nghệ thẻ Nacencomm (Nacencomm SCT) | Tầng 5, số 2 Chùa Bộc, phường Trung Tự, quận Đống Đa, Hà Nội \\ (84-4) 3 576 5146 \\ Email: support@cavn.vn \\ Website: http://​cavn.vn | Phùng Huy Tâm \\ 0913 395 099 \\ tam@cavn.vn ​   |  // (3/​2014)// ​ | +|  ​18  | Công Ty Cổ Phần Thông Tin Hapro(Hapro Information Join-stock Company) | 38‐40 Lê Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội \\ (84-4) 3.928.9791 \\ Email :​info@haproinfo.vn \\ Website : haproinfo.vn | Bùi Minh Tuấn \\ 0985.867 .863 \\ tuanbm@haproinfo.vn ​  ​| ​ // (3/​2014)// ​ | 
-|  ​19  | Công Ty Cổ Phần Thông Tin Hapro(Hapro Information Join-stock Company) | 38‐40 Lê Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội \\ (84-4) 3.928.9791 \\ Email :​info@haproinfo.vn \\ Website : haproinfo.vn | Bùi Minh Tuấn \\ 0985.867 .863 \\ tuanbm@haproinfo.vn ​  ​| ​ // (3/​2014)// ​ | +|  ​19  | Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Phần Mềm Hanel (Hanel Software Solutions Jsc) | Khu Công nghệ cao Hanel, đường Cổ Linh, Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội \\ (84-4) 38 73 7970 \\ E-mail: info@hanelsoft.vn \\ Website: www.hanelsoft.vn | Bùi Thị Hải Yến-Chủ Tịch HĐTV \\ haiyen@hanelsoft.vn |  // (3/​2014)// ​ | 
-|  ​20  | Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Phần Mềm Hanel (Hanel Software Solutions Jsc) | Khu Công nghệ cao Hanel, đường Cổ Linh, Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội \\ (84-4) 38 73 7970 \\ E-mail: info@hanelsoft.vn \\ Website: www.hanelsoft.vn | Bùi Thị Hải Yến-Chủ Tịch HĐTV \\ haiyen@hanelsoft.vn |  // (3/​2014)// ​ | +|  ​20  | Công Ty TNHH Việt Nam – Đan Mạch Vidagis (Vietnam - Danmark Vidagis Company Limited - Vidagis Co.,Ltd) | Phòng 609,tầng 6, Tòa nhà Thời báo Kinh Tế Việt Nam (V.E.T Building) \\ 98 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội \\ (84 4)37558210 \\ Email:​info@vidagis.com,​ | Lê Phước Thành, TGĐ TT PTPM \\ 0913 301 738 \\ thanhlp@vidagis.com | // (3/​2014)// ​ | 
-|  ​21  | Công Ty TNHH Việt Nam – Đan Mạch Vidagis (Vietnam - Danmark Vidagis Company Limited - Vidagis Co.,Ltd) | Phòng 609,tầng 6, Tòa nhà Thời báo Kinh Tế Việt Nam (V.E.T Building) \\ 98 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội \\ (84 4)37558210 \\ Email:​info@vidagis.com,​ | Lê Phước Thành, TGĐ TT PTPM \\ 0913 301 738 \\ thanhlp@vidagis.com | // (3/​2014)// ​ | +|  ​21  | Công Ty TNHH Phát Triển Công Nghệ Và Thương Mại Gia Long (Glc, Co. Ltd) | Số 8, A2, Khu TT Viện KH Lâm nghiệp VN, Đông Ngạc, Từ Liêm, Hà Nội \\ (84-4) 6.2626886 \\ E-mail: gilcomputer@hn.vnn.vn \\ http://​www.gialong.com.vn ​  | Nguyễn Hữu Long,TGĐ \\ 0983445163/​0904445163 \\ longnh@gialong.com.vn ​ |  // (3/​2014)// ​ | 
-|  ​22  | Công Ty TNHH Phát Triển Công Nghệ Và Thương Mại Gia Long (Glc, Co. Ltd) | Số 8, A2, Khu TT Viện KH Lâm nghiệp VN, Đông Ngạc, Từ Liêm, Hà Nội \\ (84-4) 6.2626886 \\ E-mail: gilcomputer@hn.vnn.vn \\ http://​www.gialong.com.vn ​  | Nguyễn Hữu Long,TGĐ \\ 0983445163/​0904445163 \\ longnh@gialong.com.vn ​ |  // (3/​2014)// ​ | +|  ​22  | Câu Lạc Bộ Phần Mềm Tự Do Nguồn Mở Khoa CNTT – Viện Đại Học Mở Hà Nội | Cơ sở 2 – Khoa Công Nghệ Thông Tin – Viện Đại học Mở Hà Nội – 96 Định Công \\ Email : fithoufossclub@gmail.com | Nguyễn Thùy Linh \\ 0983191601 \\ linhnt1601@gmail.com |  // (3/​2014)// ​ | 
-|  ​23  | Câu Lạc Bộ Phần Mềm Tự Do Nguồn Mở Khoa CNTT – Viện Đại Học Mở Hà Nội | Cơ sở 2 – Khoa Công Nghệ Thông Tin – Viện Đại học Mở Hà Nội – 96 Định Công \\ Email : fithoufossclub@gmail.com | Nguyễn Thùy Linh \\ 0983191601 \\ linhnt1601@gmail.com |  // (3/​2014)// ​ | +|  ​23  | Khoa Công Nghệ Thông Tin, Trường Đại Học Công Nghệ, Đại Học Quốc Gia Hà Nội | Phòng 311, E3, Trường Đại học Công nghệ, ĐHQG Hà Nội \\ 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội \\ (84-4) 37547064 \\ http://​fit.uet.vnu.edu.vn/​ | Tô Văn Khánh \\ 0985435604 \\ khanhtv@vnu.edu.vn |  // (3/​2014)// ​ | 
-|  ​24  | Khoa Công Nghệ Thông Tin, Trường Đại Học Công Nghệ, Đại Học Quốc Gia Hà Nội | Phòng 311, E3, Trường Đại học Công nghệ, ĐHQG Hà Nội \\ 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội \\ (84-4) 37547064 \\ http://​fit.uet.vnu.edu.vn/​ | Tô Văn Khánh \\ 0985435604 \\ khanhtv@vnu.edu.vn |  // (3/​2014)// ​ | +|  ​24  | Câu Lạc Bộ Phần Mềm Tự Do Nguồn Mở Khoa CNTT – Trường Đại Học Đại Nam | Số 1, phố Xốm, phường Phú lãm, quận Hà Đông, tp Hà Nội \\ http://​www.dainam.edu.vn | Lương Cao Đông, ​Hiệu trưởng/​Trưởng khoa \\ 0913319750 \\ luongcaodong@dainam.edu.vn |  // (3/​2014)// ​ | 
-|  ​25  | Công Ty TNHH Tích Hợp Hệ Thống CMC (CMC System Integration Co., Ltd – CMCSI) | Tầng 16, Tòa nhà CMC, phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội \\ (84-4) 37958686 \\ Email: infocmcsi@cmc.com.vn \\ Website: www.cmcsi.com.vn ​ | Tạ Hoàng Linh, TGĐ, 0903282429, thlinh@cmc.com.vn |  // (3/​2014)// ​ | +|  ​25  | Công ty CP Phần mềm Địa lý (GTO Software) | 482/10/28P Nơ Trang Long, Phường 13, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh \\ (84-8) 66825667 \\ info@gto-software.com \\ website : http://​gto-software.com | Nguyễn Cao Luân, TGĐ \\ 0904810179 \\ luannc@gto-software.com |  // (3/​2014)// ​ | 
-|  26  | Câu Lạc Bộ Phần Mềm Tự Do Nguồn Mở Khoa CNTT – Trường Đại Học Đại Nam | Số 1, phố Xốm, phường Phú lãm, quận Hà Đông, tp Hà Nội \\ http://​www.dainam.edu.vn | Lương Cao Đông, ​Phó HT \\ 0913319750 \\ luongcaodong@dainam.edu.vn |  // (3/​2014)// ​ | +|  ​26  | Công ty Cổ phần Viễn thông VHT | Tầng 9, tòa nhà Robot,308 Điện Biên Phủ, Phường 4, Quận 3, TP Hồ Chí Minh \\ 08.39755213 \\ support@vht.com.vn \\ website : http://​vht.com.vn | Âu Dương Đạt, TGĐ \\ 0908495911 \\ dat@vht.com.vn |  // (3/​2014)// ​ | 
-|  ​27  | Công ty CP Phần mềm Địa lý (GTO Software) | 482/10/28P Nơ Trang Long, Phường 13, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh \\ (84-8) 66825667 \\ info@gto-software.com \\ website : http://​gto-software.com | Nguyễn Cao Luân, TGĐ \\ 0904810179 \\ luannc@gto-software.com |  // (3/​2014)// ​ | +|  ​27  | Câu Lạc Bộ Phần Mềm Tự Do Nguồn Mở  – Trường Đại Học CNTT-TT Thái Nguyên | Xã Quyết Thắng, Tp Thái Nguyên \\ 0280.3846254 – Fax: 0280 3846237 \\ website: http://​ictu.edu.vn/ ​ | PGS TS Phạm Việt Bình, Hiệu trưởng \\ 0913 256 966 \\ pvbinh@ictu.edu.vn |  // (3/​2014)// ​ | 
-|  ​28  | Công ty Cổ phần Viễn thông VHT | Tầng 9, tòa nhà Robot,308 Điện Biên Phủ, Phường 4, Quận 3, TP Hồ Chí Minh \\ 08.39755213 \\ support@vht.com.vn \\ website : http://​vht.com.vn | Âu Dương Đạt, TGĐ \\ 0908495911 \\ dat@vht.com.vn |  // (3/​2014)// ​ | +|  ​28  | Công ty cổ phần công nghệ thông tin iPMAC (iPMAC information technology jsc) | Tầng 6, tòa nhà tổng công ty giấy Việt Nam, 142 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội \\ (84-4) 37710668 \\ info@ipmac.vn \\ website : http://​www.ipmac.vn | Bùi Mỹ Châu, TGĐ \\ (84-4) 903 459 101 \\ chau.bui@ipmac.vn |  // (5/​2014)// ​ | 
-|  ​29  | Công ty cổ phần Edulight Việt Nam (EDULIGHT VIET NAM JOINT STOCK COMPANY) | Số 1, Hoàng Đạo Thúy, Thanh Xuân, Hà Nội. \\ (84-4) 66809131 \\ info@edulight.com.vn \\ website: www.edulight.com.vn ​ | Nguyễn Thành Viên, TGĐ \\ 0973263366 \\ vien.nguyen@edulight.com.vn |  // (3/​2014)// ​ | +|  ​29  | Trung tâm Công nghệ thông tin & Truyền thông Bắc Giang \\ //(BGIT)// | Đường Hoàng Văn Thụ - TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang \\  vt_ttcntt@bacgiang.gov.vn ; nam999@gmail.com | Nguyễn Đức Nam, PGĐ, 0915406292 ; nam999@gmail.com ​ |  // (8/​2014)// ​ | 
-|  30  | Câu Lạc Bộ Phần Mềm Tự Do Nguồn Mở  – Trường Đại Học CNTT-TT Thái Nguyên | Xã Quyết Thắng, Tp Thái Nguyên \\ 0280.3846254 – Fax: 0280 3846237 \\ website: http://​ictu.edu.vn/ ​ | PGS TS Phạm Việt Bình, Hiệu trưởng \\ 0913 256 966 \\ pvbinh@ictu.edu.vn |  // (3/​2014)// ​ | +|  ​30  | Công ty cổ phần tư vấn và phát triển phần mềm Sao Tiên Phong \\ //(STP)// | 56 Đường 13C, Bình Trị Đông B, Bình Tân, TP. HCM \\ http://​saotienphong.com.vn ​ | Hoàng Minh Thành, GĐ Điều hành, 0935056879, minhthanhdno@gmail.com ​ |  // (8/​2014)// ​ | 
-|  ​31  | Công ty cổ phần công nghệ thông tin iPMAC (iPMAC information technology jsc) | Tầng 6, tòa nhà tổng công ty giấy Việt Nam, 142 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội \\ (84-4) 37710668 \\ info@ipmac.vn \\ website : http://​www.ipmac.vn | Bùi Mỹ Châu, TGĐ \\ (84-4) 903 459 101 \\ chau.bui@ipmac.vn |  // (5/​2014)// ​ | +|  ​31  | Công ty cổ phần Công nghệ Geekpolis Việt Nam \\ //(Vietnam Geekpolis Technology Joint Stock Compagny)// | Số nhà 12, nghách 46, ngõ 296 đường Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội \\ http://​www.geekpolis.com/​ | Trần Ngọc Cương, Chủ tịch HĐQT, 0934013053, bingtran@gmail.com | // (10/2014) // | 
-|  ​32  | Trung tâm Công nghệ thông tin & Truyền thông Bắc Giang \\ //(BGIT)// | Đường Hoàng Văn Thụ - TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang \\  vt_ttcntt@bacgiang.gov.vn ; nam999@gmail.com | Nguyễn Đức Nam, PGĐ, 0915406292 ; nam999@gmail.com ​ |  // (8/​2014)// ​ | +|  ​32  ​|Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Phát triển Công nghệ FSI\\ //(FSI TECHNOLOGY.,​ JSC)// |số 8 ngõ 68 đường Cầu Giấy, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Hà Nội \\ (84-4) 37675677 \\ website: http://​www.fsivietnam.com.vn |Cao Hoàng Anh, 0902 128 485, anhch@fsivietnam.com.vn | // (01/​2015)//​|  
-|  ​33  | Công ty cổ phần tư vấn và phát triển phần mềm Sao Tiên Phong \\ //(STP)// | 56 Đường 13C, Bình Trị Đông B, Bình Tân, TP. HCM \\ http://​saotienphong.com.vn ​ | Hoàng Minh Thành, GĐ Điều hành, 0935056879, minhthanhdno@gmail.com ​ |  // (8/​2014)// ​ | +|  ​33  ​|Công ty Cổ phần Phần mềm Sài Gòn Mới \\ // (NewSaigonSoft Corporation - NSS) // | 243/62 Chu Văn An, Phường 12, Quận Bình Thạnh, TP. HCM \\ (84-8) 3894 099, contact@newsaigonsoft.co \\ http://​www.newsaigonsoft.com | Nguyễn Hải Điền, GĐĐH, 0984183882, diennh@newsaigonsoft.com | // (02/​2015)//​| 
-|  ​34  | Công ty cổ phần Công nghệ Geekpolis Việt Nam \\ //(Vietnam Geekpolis Technology Joint Stock Compagny)// | Số nhà 12, nghách 46, ngõ 296 đường Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội \\ http://​www.geekpolis.com/​ | Trần Ngọc Cương, Chủ tịch HĐQT, 0934013053, bingtran@gmail.com | // (10/2014) // | +|  ​34  ​|Công ty Phần mềm VNPT (VNPT Software) - Chi nhánh Tổng Công ty Viễn thông |Nhà Internet, Lô 2A, Làng Quốc tế Thăng long, Phường Dịch vọng, Quận Cầu giấy, Tp Hà nội \\ (84-4) 37930595, \\ http://​www.vnptsoftware.vn |Đỗ Trần Anh, 0913235381, dotrananh@vnpt.vn | // (02/​2015)//​| 
-|  ​35  ​|Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Phát triển Công nghệ FSI\\ //(FSI TECHNOLOGY.,​ JSC)// |số 8 ngõ 68 đường Cầu Giấy, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Hà Nội \\ (84-4) 37675677 \\ website: http://​www.fsivietnam.com.vn |Cao Hoàng Anh, 0902 128 485, anhch@fsivietnam.com.vn | // (01/​2015)//​|  +|  ​35  ​|Công ty tnhh giải pháp phần mềm SƠN LÂM \\ // LSS CO.,LTD // |Số 7 ngách 31/4 phố Trần Quốc Hoàn, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội \\ 04 – 37925067/, \\  Lionsoftwaresolutions.com | Phạm Ngọc Cường, 0984317851, joseph.pnc@linxhq.com | // (06/2015) //| 
-|  ​40  |<​del>​Công ty TNHH Septeni Technology\\ //(Septeni Technology Co., LTD)//</​del>​ | | | // (02/2015 - 01/​2016)//​| +|  ​36  |CLB PMTDNM khoa CNTT, Trường Đại học Thông tin liên lạc Nha Trang |101 Mai Xuân Thưởng – Vĩnh Hòa, Nha Trang, Khánh Hòa \\ http://​www.tcu.edu.vn | Nguyễn Hồng Giang, 0989225256, giang907@gmail.com | // (11/2015) //| 
-|  36  ​|Công ty Cổ phần Phần mềm Sài Gòn Mới \\ // (NewSaigonSoft Corporation - NSS) // | 243/62 Chu Văn An, Phường 12, Quận Bình Thạnh, TP. HCM \\ (84-8) 3894 099, contact@newsaigonsoft.co \\ http://​www.newsaigonsoft.com | Nguyễn Hải Điền, GĐĐH, 0984183882, diennh@newsaigonsoft.com | // (02/​2015)//​| +|  ​37  ​|Công ty TNHH Linagora ​ |Tầng 4 tòa nhà Viet Towersố 1 Thái Hà, Tp Hà nội \\ vietnam@linagora.com \\ http://​Linagora.com |Nguyễn Bình'09 03 41 86 93,  Binh.nguyen@linagora.com ​ | // (11/​2015)//​| 
-|  ​37  ​|Công ty Phần mềm VNPT (VNPT Software) - Chi nhánh Tổng Công ty Viễn thông |Nhà Internet, Lô 2A, Làng Quốc tế Thăng long, Phường Dịch vọng, Quận Cầu giấy, Tp Hà nội \\ (84-4) 37930595, \\ http://​www.vnptsoftware.vn |Đỗ Trần Anh, 0913235381, dotrananh@vnpt.vn | // (02/​2015)//​| +|  ​38  ​|Công ty TNHH PHẦN MỀM KẾ TOÁN THÔNG MINH \\ // SMARTBOOKS CO., LTD // |Tầng 6, nhà CT2A, KĐT Mỹ Đình II, P. Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội \\ 04 3787 1064; ho@smartbooks.vn \\ http://​smartbooks.vn/ ​ |KHƯƠNG CÔNG TRUNG (Giám đốc) \\ 0904035556; kctrung@smartbooks.vn | // (12/​2015)//​| 
-|  ​38  ​|Công ty tnhh giải pháp phần mềm SƠN LÂM \\ // LSS CO.,LTD // |Số 7 ngách 31/4 phố Trần Quốc Hoàn, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội \\ 04 – 37925067/, \\  Lionsoftwaresolutions.com | Phạm Ngọc Cường, 0984317851, joseph.pnc@linxhq.com | // (06/2015) //| +|  ​39  ​|Trung tâm Mạng thông tin, Đại học Bách Khoa Hà Nội \\ // (Bach Khoa Network Information Centre - BKNIC) // |Tầng 9 Thư viện Tạ Quang Bửu, ĐHBKHN, 1 Đại Cồ Việt, Hà Nội \\ (84-4) 3 868 2203; bknic-office@hust.edu.vn \\ http://​bknic.hust.edu.vn |Lê Huy Cường (GĐ), 84 (0)4 3 868 3186, cuong.lehuy@hust.edu.vn ​ | // (12/2015) //| 
-|  ​39  |CLB PMTDNM khoa CNTT, Trường Đại học Thông tin liên lạc Nha Trang |101 Mai Xuân Thưởng – Vĩnh Hòa, Nha Trang, Khánh Hòa \\ http://​www.tcu.edu.vn | Nguyễn Hồng Giang, 0989225256, giang907@gmail.com | // (11/2015) //| +|  ​40  ​|Trung tâm tin học, Bộ KH&CN \\ // (Information Communication Technology Center - ICTC) // |113 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội \\ 04.394389061,​ ttth@most.gov.vn \\ http://​ictc.most.gov.vn ​ | Hà Quốc Trung - GĐ\\  \\ hqtrung@most.gov.vn ​ | // (1/2016) //| 
-|  ​40  ​|Công ty Linagora ​Vietnam ​ |59A Lý Thái THoàn Kiếm, Tp Hà nội \\ vietnam@linagora.com \\ http://​Linagora.com |Lê Đỗ Nhật Phươngdnple@linagora.com ​ | // (11/​2015)//​| +|  ​41 | Công ty Cổ phần Phát triển nguồn mở và Dịch vụ FDS \\ //FDS SJC// | Địa chỉ trụ sở chính: ​ Tầng 5, tòa nhà VAPA, số 4 ngõ 2 Tôn Thất Thuyết, Hà Nội \\ Điện thoại: 0903 239 300 \\ E-mail: contact@fds.vn \\ www.fds.vn | Trần Kiêm Dũng \\ Điện thoại: 0903 239 300 \\ e-mail: dungtk@fds.vn | // (3/2016) //| 
-|  ​41  ​|Công ty TNHH PHẦN MỀM KẾ TOÁN THÔNG MINH \\ // SMARTBOOKS CO., LTD // |Tầng 6, nhà CT2A, KĐT Mỹ Đình II, P. Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội \\ 04 3787 1064; ho@smartbooks.vn \\ http://​smartbooks.vn/ ​ |KHƯƠNG CÔNG TRUNG (Giám đốc) \\ 0904035556; kctrung@smartbooks.vn | // (12/​2015)//​| +42 | Cộng đồng Docker Hanoi | Hanoi \\ Website: http://​www.meetup.com/​Docker-Hanoi/​ \\ Email: dockerhanoi@gmail.com | Trần Hữu Cường \\ Chủ tịch \\ Điện thoại: 0968.09.02.04 \\ cuongtransc@gmail.com | // (12/2016) //| 
-|  ​42  ​|Trung tâm Mạng thông tin, Đại học Bách Khoa Hà Nội \\ // (Bach Khoa Network Information Centre - BKNIC) // |Tầng 9 Thư viện Tạ Quang Bửu, ĐHBKHN, 1 Đại Cồ Việt, Hà Nội \\ (84-4) 3 868 2203; bknic-office@hust.edu.vn \\ http://​bknic.hust.edu.vn |Lê Huy Cường (GĐ), 84 (0)4 3 868 3186, cuong.lehuy@hust.edu.vn ​ | // (12/2015) //| +43 | Cộng đồng Vietnam OpenStack \\ //​VietOpenStack//​ | Hanoi \\ Website: http://​vietopenstack.org \\ Email: contact@vietopenstack.org \\ Meetup: http://​www.meetup.com/​VietOpenStack | Lê Quang Hiếu \\ Organizer \\ Điện thoại: (+84) 97-461-6850 \\ Email: hieulq19@gmail.com | // (12/2016) //| 
-|  ​43  ​|Trung tâm tin học, Bộ KH&CN \\ // (Information Communication Technology Center - ICTC) // |113 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội \\ 04.394389061,​ ttth@most.gov.vn \\ http://​ictc.most.gov.vn ​ | Hà Quốc Trung - GĐ\\  \\ hqtrung@most.gov.vn ​ | // (1/2016) //| +44 | Công ty CP Tin học Bình Minh \\ // Bitsco // | Địa chỉ trụ sở chính: P1901 Tòa C Golden Land 275 NGuyễnTrãi - Thanh Xuân - Hanoi | Phạm Thế Tuyên \\  Tel: 0978002299 \\ Email:​tuyenpt@bitsco.com.vn | // (1/2017) //|   
-|  ​44  |Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển quốc gia về công nghệ mở, Bộ KH&CN \\ // (RDOT) // |113 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội \\ 0432222361; rdot@most.gov.vn \\ http://​rdot.org.vn |Đào Ngọc Chiến (Giám đốc)\\ 0905092409 dnchien@most.gov.vn ​ | // (1/2016) //| +45 | Viện Tin học Doanh nghiệp (Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam) \\ Institute of Information Technology for Business \\ // VCCI - ITB // | Địa chỉ: Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội \\ 04.3574 2622; contact@itb.com.vn;​ http://​itb.vn | Lê Văn Lợi \\ Tel: 0913275991 \\ Email: levanloi@itb.com.vn | // (31/​03/​2017) //|  
-| 45 | Công ty Cổ phần Phát triển nguồn mở và Dịch vụ FDS \\ //FDS SJC// | Địa chỉ trụ sở chính: ​ Tầng 5, tòa nhà VAPA, số 4 ngõ 2 Tôn Thất Thuyết, Hà Nội \\ Điện thoại: 0903 239 300 \\ E-mail: contact@fds.vn \\ www.fds.vn | Trần Kiêm Dũng \\ Điện thoại: 0903 239 300 \\ e-mail: dungtk@fds.vn | // (3/2016) //| +46 | Viện Nghiên cứu Điện tử, Tin học, Tự động hóa (Bộ Công thương) \\ Vietnam Research Institute of Electronics,​ Informatics and Automation \\ // VIELINA // | Địa chỉ: 156 A, Phố Quán Thánh, Phường Quán Thánh, Ba Đình, Hà nội \\ (+844) 37164855, vanphong@vielina.com,​ http://​www.vielina.com | Nguyễn Thế Truyện \\ Tel: 0912095442 \\ Email: dthv@yahoo.com | // (31/​03/​2017) //| 
-46 | Công ty TNHH Giải pháp phần mềm CMC \\ //(CMC Software)// \\ //CMC Software Solution Co. ltd.// | Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 14, Tòa nhà CMC, Đường Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội \\ Tel. 84.4. 3943 9066 \\ Fax. 84.4. 3943 9067 \\ Email. cmcsoftinfo@cmc.com.vn \\ Website: www.cmcsoft.com | Nguyễn Kim Cương - TGD \\ 0903432534\\ nkcuong@cmc.com.vn | // (12/2016) //| +47 | Công ty cổ phần SWEETSOFT \\ // SweetSoft // | Địa chỉ: 30A Trần Quý Cáp, P. Vạn Thắng, Tp. Nha Trang \\ 0583709199; info@sweetsoft.net;​ www.sweetsoft.vn | Nguyễn Tri Huy \\ Tel: 0903500600 \\ Email: huy@sweetsoft.net | // (09/​04/​2017) //| 
-| 47 | Cộng đồng Docker Hanoi | Hanoi \\ Website: http://​www.meetup.com/​Docker-Hanoi/​ \\ Email: dockerhanoi@gmail.com | Trần Hữu Cường \\ Chủ tịch \\ Điện thoại: 0968.09.02.04 \\ cuongtransc@gmail.com | // (12/2016) //| +48 | Cty Cổ phần Công nghệ HiNet Việt Nam \\ // HiNet // | Địa chỉ: Số 9, ngõ 92, Nguyễn Khánh Toàn, Quan Hoa, Cầu giấy, Hà nội \\ (84.4) 858 73555, info@hinet.com.vn , www.hinet.com.vn | Lê Xuân Tuyến \\ Tel: 0988465681 \\ Email: Tuyen@hinet.com.vn | // (25/​04/​2017) //| 
-48 | Cộng đồng Vietnam OpenStack \\ //​VietOpenStack//​ | Hanoi \\ Website: http://​vietopenstack.org \\ Email: contact@vietopenstack.org \\ Meetup: http://​www.meetup.com/​VietOpenStack | Lê Quang Hiếu \\ Organizer \\ Điện thoại: (+84) 97-461-6850 \\ Email: hieulq19@gmail.com | // (12/2016) //| +49 | Công ty cổ phần đào tạo công nghệ ITPLUS \\ // technology traning joint stock company // | Địa chỉ trụ sở chính: Số 18/​8/​11/​36/​79 Lê Quang Đạo, Phường Phú Đô, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. \\ 0437546732, info@itplus-academy.edu.vn,​ itplus-academy.edu.vn \\ Chi nhánh: Tầng 2, Trung tâm đào tạo CNTT&​TT,​ Sở Thông tin TT Hà Nội. Số 1, Hoàng Đạo Thuý, Thanh Xuân, Hà Nội. | Hoàng Văn Thắng - Giám đốc \\ Tel: 0982486008 \\ Email: thanghv@itplus-academy.edu.vn | // (8/05/2017) //| 
-49 | Công ty CP Tin học Bình Minh \\ // Bitsco // | Địa chỉ trụ sở chính: P1901 Tòa C Golden Land 275 NGuyễnTrãi - Thanh Xuân - Hanoi | Phạm Thế Tuyên \\  Tel: 0978002299 \\ Email:​tuyenpt@bitsco.com.vn | // (1/2017) //|   +50 | Công ty TNHH IZISolution \\ // IZISolution // | Địa chỉ: Số 52 ,ngách 72/82 ngõ 72 Tôn Thất Tùng, phường Khương Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. \\ 0964.578.234 ; contact@izisolution.vn;​ http://​izisolution.vn | Nguyễn Hồng Sơn \\ Tel: 0915.099.882\\ Email: sonnh@izisolution.vn | // (18/​05/​2017) //| 
-50 | Viện Tin học Doanh nghiệp (Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam) \\ Institute of Information Technology for Business \\ // VCCI - ITB // | Địa chỉ: Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội \\ 04.3574 2622; contact@itb.com.vn;​ http://​itb.vn | Lê Văn Lợi \\ Tel: 0913275991 \\ Email: levanloi@itb.com.vn | // (31/​03/​2017) //|  +51 | Công ty Cổ Phần Đào tạo và Phát triển Công nghệ cao Việt Nam \\ // VietNam Hi-tech // | Địa chỉ: Số 55, 97/24/1 Đường Liễu Giai, Phường Văn Cao, Quận Ba Đình, Hà Nội \\ Tel: 043 792 1668; Email: hanoi@t3h.edu.vn;​ Web: T3h.edu.vn | Doãn Mạnh Linh  (Giám đốc) \\ ĐT : 0967191013 \\ Email :  linh.dm@t3h.edu.vn | // (07/​08/​2017) //| 
-51 | Viện Nghiên cứu Điện tử, Tin học, Tự động hóa (Bộ Công thương) \\ Vietnam Research Institute of Electronics,​ Informatics and Automation \\ // VIELINA // | Địa chỉ: 156 A, Phố Quán Thánh, Phường Quán Thánh, Ba Đình, Hà nội \\ (+844) 37164855, vanphong@vielina.com,​ http://​www.vielina.com | Nguyễn Thế Truyện \\ Tel: 0912095442 \\ Email: dthv@yahoo.com | // (31/​03/​2017) //| +52 | Công ty Cổ Phần an toàn thông tin MVS \\ // MVS Information Security Joint Stock Company (MVS.,JSC) // | Địa chỉ: A15 đường Đồng Bông, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội \\ Website : http://​securitybox.vn;​ Email : info@securitybox.vn;​ Điện thoại : 024 8582 9546 | Bùi Đình Cường – Giám đốc kỹ thuật\\ 0982.593.866\\ cuongbui@securitybox.vn | // (10/​01/​2018) //| 
-52 | Công ty cổ phần SWEETSOFT \\ // SweetSoft // | Địa chỉ: 30A Trần Quý Cáp, P. Vạn Thắng, Tp. Nha Trang \\ 0583709199; info@sweetsoft.net;​ www.sweetsoft.vn | Nguyễn Tri Huy \\ Tel: 0903500600 \\ Email: huy@sweetsoft.net | // (09/​04/​2017) //| +| 53 | Khoa Công nghệ thông tin – Đại học Phenikaa \\ // Faculty of Information Technology – Phenikaa University ​ (FIT- PU ) // | Địa chỉ:​Phường Yên Nghĩa – Quận Hà Đông – thành phố Hà Nội \\ ; Email :​it@phenikaa-uni.edu.vn;​ Điện thoại : 024.6656 9110 | Ngô Hồng Sơn  – Trưởng Khoa Công nghệ thông tin \\ 0983896802\\ son.ngohong@phenikaa-uni.edu.vn| // (16/​01/​2019) //| 
-53 | Cty Cổ phần Công nghệ HiNet Việt Nam \\ // HiNet // | Địa chỉ: Số 9, ngõ 92, Nguyễn Khánh Toàn, Quan Hoa, Cầu giấy, Hà nội \\ (84.4) 858 73555, info@hinet.com.vn , www.hinet.com.vn | Lê Xuân Tuyến \\ Tel: 0988465681 \\ Email: Tuyen@hinet.com.vn | // (25/​04/​2017) //| +| 54 | Công ty TNHH Tổng Công ty Công nghệ và Giải pháp CMC  \\ //(CMC TS)// \\ //CMC Technology and Solution Company Limited.// | Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 16, Tòa nhà CMC, Đường Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội \\ Tel. 84.4. 3795 8686 \\ \\ Email. ​ \\ Website: www.cmcts.com.vn | Nguyễn Kim Cương - Phó TGĐ \\ 0903432534\\ nkcuong@cmc.com.vn | // (4/2019) //| 
-54 | Công ty cổ phần đào tạo công nghệ ITPLUS \\ // technology traning joint stock company // | Địa chỉ trụ sở chính: Số 18/​8/​11/​36/​79 Lê Quang Đạo, Phường Phú Đô, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. \\ 0437546732, info@itplus-academy.edu.vn,​ itplus-academy.edu.vn \\ Chi nhánh: Tầng 2, Trung tâm đào tạo CNTT&​TT,​ Sở Thông tin TT Hà Nội. Số 1, Hoàng Đạo Thuý, Thanh Xuân, Hà Nội. | Hoàng Văn Thắng - Giám đốc \\ Tel: 0982486008 \\ Email: thanghv@itplus-academy.edu.vn | // (8/05/2017) //| +| 55 | Câu lạc bộ NukeViet HCMC \\ //NukeViet HCMC// | Địa chỉ:​204/​41 Đường 11, P.Linh Xuân, Q.Thủ Đức, TPHCM \\ Website: https://​hcm.nukeviet.vn;​ Email : ceo@nvholding.vn;​ Đt: 0988455066 | Nguyễn Thanh Hoàng - Chủ nhiệm CLB \\ 0988455066 \\ ceo@nvholding.vn | // (6/2019) //| 
-55 | Công ty TNHH IZISolution \\ // IZISolution // | Địa chỉ: Số 52 ,ngách 72/82 ngõ 72 Tôn Thất Tùng, phường Khương Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. \\ 0964.578.234 ; contact@izisolution.vn;​ http://​izisolution.vn | Nguyễn Hồng Sơn \\ Tel: 0915.099.882\\ Email: sonnh@izisolution.vn | // (18/​05/​2017) //| +| 56 | Công ty Cổ phần An toàn thông tin Cyradar\\ //CYRADAR// | Địa chỉ: Tầng 14, tòa nhà FPT Cầu giấy, số 17, phố Duy Tân, P. Dịch vọng hậu, Q. Cầu giấy, TP. Hà Nội \\ Website: http://​cyradar.com/​product;​ Email : contact@cyradar.com;​ Điện thoại: 0904966881 | Nguyễn Minh Đức - Giám đốc \\ 0904966881 \\ duc@cyradar.com | // (11/2019) //| 
-56 | Công ty Cổ Phần Đào tạo và Phát triển Công nghệ cao Việt Nam \\ // VietNam Hi-tech // | Địa chỉ: Số 55, 97/24/1 Đường Liễu Giai, Phường Văn Cao, Quận Ba Đình, Hà Nội \\ Tel: 043 792 1668; Email: hanoi@t3h.edu.vn;​ Web: T3h.edu.vn | Doãn Mạnh Linh  (Giám đốc) \\ ĐT : 0967191013 \\ Email :  linh.dm@t3h.edu.vn | // (07/​08/​2017) //| + ​====== Các mục liên quan ======
-57 | Công ty Cổ Phần an toàn thông tin MVS \\ // MVS Information Security Joint Stock Company (MVS.,JSC) // | Địa chỉ: A15 đường Đồng Bông, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội \\ Website : http://​securitybox.vn;​ Email : info@securitybox.vn;​ Điện thoại : 024 8582 9546 | Bùi Đình Cường – Giám đốc kỹ thuật\\ 0982.593.866\\ cuongbui@securitybox.vn | // (10/​01/​2018) //| +
- +
-====== Các mục liên quan ======+
  
   * [[quychehoivien|Qui chế Hội viên VFOSSA]]   * [[quychehoivien|Qui chế Hội viên VFOSSA]]
   * [[thanhvientapthe:​hoiphi|Thông tin hội phí]]   * [[thanhvientapthe:​hoiphi|Thông tin hội phí]]
  
thanhvientapthe.txt · Thời điểm thay đổi: 2020/05/27 14:02 do phuongtt