Công cụ thành viên

Công cụ trang web


bch:thuongvu

Danh sách Ban thường vụ VFOSSA nhiệm kỳ IV

Cập nhật lần cuối: 15/08/2022 theo kết quả họp Ban Thường vụ VFOSSA nhiệm kỳ IV

Chủ tịch:

Ngô Hồng Sơn

(son.ngohong@phenikaa-uni.edu.vn)

Phụ trách chung; chủ trì hoạch định Chiến lược, xây dựng hệ sinh thái VFOSSA; chủ trì công tác nhân sự, điều hành các cuộc họp của BCH, BTV; chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng; chủ trì thực hiện các báo cáo tổng kết năm, nhiệm kỳ.

Phó chủ tịch:

Nguyễn Thế Hùng

(thehung@vfossa.vn)

- Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký: Phụ trách mảng quản lý văn phòng (nhân sự, ngân quỹ), truyền thông & sự kiện của CLB

Nguyễn Kim Cương

(nguyen.kim.cuong@vfossa.vn)

- Phó Chủ tịch Chính sách: Phụ trách chính sách công, kết nối với cơ quan nhà nước.

Nguyễn Quang Toán

(nguyen.quang.toan@vfossa.vn)

- Phó chủ tịch Giao thương & Phát triển hội viên: Phụ trách mảng kết nối giao thương, phụ trách phát triển hội viên

Trương Anh Tuấn

(truong.anh.tuan@vfossa.vn)

- Phó chủ tịch Cộng đồng FOSS quốc tế: Phụ trách phát triển, kết nối cộng đồng (chuyên trách quốc tế)

Lê Quang Hiếu

(le.quang.hieu@vfossa.vn)

- Phó chủ tịch Cộng đồng FOSS trong nước: Phụ trách phát triển, kết nối cộng đồng (chuyên trách trong nước)

Ngô Bá Hùng

(nbhung@gmail.com)

- Phó chủ tịch Đào tạo và nghiên cứu FOSS: Phụ trách mảng kết nối Đại học-Doanh nghiệp, đào tạo nhân lực nguồn mở

Khương Công Trung

(kctrung@gmail.com)

- Phó chủ tịch PR và văn hoá: Phụ trách kết nối, xúc tiến hợp tác với khối cơ quan nhà nước, hoạt động văn thể mỹ của CLB

Nguyễn Văn Hiền

(hiennguyen@inetcloud.vn)

- Phó chủ tịch Miền Nam: Phụ trách phát triển hội viên và hoạt động của CLB địa bàn phía Nam

bch/thuongvu.txt · Sửa đổi lần cuối: 2024/01/23 16:51 bởi phamductien