Công cụ thành viên

Công cụ trang web


bch:thuongvu

Danh sách Ban thường vụ VFOSSA nhiệm kỳ III

Cập nhật lần cuối: 17/07/2017 theo kết quả họp Ban Thường vụ VFOSSA nhiệm kỳ III

Chủ tịch:

Nguyễn Hồng Quang

(nguyen.hong.quang@vfossa.vn)

Phụ trách chung; chủ trì hoạch định Chiến lược, xây dựng hệ sinh thái VFOSSA; chủ trì công tác nhân sự, điều hành các cuộc họp của BCH, BTV; chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng; chủ trì thực hiện các báo cáo tổng kết năm, nhiệm kỳ.

Phó chủ tịch:

Vũ Thế Bình

(vu.the.binh@vfossa.vn)

- Phụ trách Đối ngoại, bao gồm liên kết với các Hội, Hiệp hội bạn; đầu mối liên lạc với các cơ quan Nhà nước (chủ yếu các bộ 4T và KHCN) trong các v/đ chính sách và chương trình, dự án liên quan PMNM; đầu mối liên lạc với các tổ chức và cộng đồng PMTDNM quốc tế.

Nguyễn Kim Cương

(nguyen.kim.cuong@vfossa.vn)

- Phụ trách phát triển hội viên, bao gồm Hội viên DN, Nhà nước và các Đại học; chủ trì và điều phối các hoạt động kết nối DN VFOSSA, các sáng kiến liên minh DN VFOSSA cùng kinh doanh trên nền PMNM.

Trần Kiêm Dũng

(tran.kiem.dung@vfossa.vn)

- Phụ trách Truyền thông và Tổ chức sự kiện, chủ trì việc xây dựng và quản trị các kênh truyền thông của VFOSSA, quy chế truyền thông; điều phối và tổ chức các sự kiện thường niên của VFOSSA và các sự kiện mà VFOSSA tham dự; chủ trì xây dựng, cập nhật và duy trì « Cẩm nang sản phẩm, dịch vụ PMNM của DN VFOSSA».

Trương Anh Tuấn

(truong.anh.tuan@vfossa.vn)

- Phụ trách Nâng cao nhận thức PMNM cho DN và cho đối tương SV các trường ĐH; điều phối hoặc trực tiếp tham gia và trình bày các chủ đề liên quan đến PMNM tại các sự kiện trong nước và quốc tế; tham gia tư vấn chính sách PMNM với các Bộ 4T và KHCN; hỗ trợ các cộng đồng Nguồn mở trong nước, các hoạt động trong mảng Open Data, OER.

Nguyễn Thế Hùng

(thehung@vfossa.vn)

- Phụ trách nội chính, bao gồm công tác quản lý hội viên; quản lý quĩ VFOSSA và Hội phí; quản trị các mailing lists; chủ trì tổ chức các cuộc thăm dò ý kiến, điều tra nội bộ VFOSSA.

Nguyễn Quang Toán

(nguyen.quang.toan@vfossa.vn)

- Phụ trách Tp HCM và các tỉnh phía Nam, phát triển hội viên tại Tp HCM; điều phối các hoạt động của VFOSSA tại Tp HCM và các tỉnh phía Nam.

Ủy viên thường vụ:

Lương Cao Đông

(luong.cao.dong@vfossa.vn)

- Phụ trách Khối Giáo dục và Đại học, phát triển hội viên tại các trường ĐH; phối hợp tổ chức các sự kiện, huấn luyện kỹ năng PMTDNM tại các ĐH; phụ trách nhóm “CLB PMTDNM các trường ĐH” của VFOSSA.

Lê Quang Hiếu

(le.quang.hieu@vfossa.vn)

- Phụ trách Ban “Open Tour” (OT), chủ trì và điều phối qui chế và thực hiện chương trình hành động của Ban OT (tổ chức hoặc phối hợp tổ chức các meetup, khóa huấn luyện kỹ năng PMNM cho DN và SV, thực hiện các điều tra nội bộ nhằm đánh giá và nâng cao khả năng ứng dụng PMNM trong DN); chủ trì nội dung thi PMNM cho Olympic Tin học của VAIP.

bch/thuongvu.txt · Sửa đổi lần cuối: 2022/01/13 08:23 bởi thehung