Công cụ thành viên

Công cụ trang web


bch:thuongvu

Đây là một phiên bản cũ của tài liệu!


Danh sách Ban thường vụ VFOSSA nhiệm kỳ II

  1. Nguyễn Hồng Quang, Chủ tịch : Phụ trách chung
  2. Vũ Thế Bình, PCT : Phụ trách khối DN và quan hệ quốc tế
  3. Trương Anh Tuấn, PCT: Phụ trách Phát triển cộng đồng, FOSS Roadshow
  4. Nguyễn Thế Hùng, PCT: Phụ trách Truyền thông, Hội viên
  5. Võ Thái Lâm, PCT: Phụ trách Tp HCM và phía Nam
  6. Nguyễn Thế Trung, UVTV : Tư vấn Chiến lược, Pháp lý
  7. Lương Cao Đông, UVTV: quảng bá FOSS tại các trường Đại học
  8. Tạ Quang Thái, UVTV: Quan hệ với khối Nhà nước, Chính phủ.
bch/thuongvu.1396198329.txt.gz · Sửa đổi lần cuối: 2014/09/05 03:26 (sửa đổi bên ngoài)