Công cụ thành viên

Công cụ trang web


bch:thuongvu

Đây là một phiên bản cũ của tài liệu!


Danh sách Ban thường vụ VFOSSA nhiệm kỳ II

Thay đổi lần cuối: 15/02/2016 theo Biểu quyết BCH sau Hội nghi BCH mở rộng 2016

  1. Nguyễn Hồng Quang, Chủ tịch : Phụ trách chung
  2. Vũ Thế Bình, PCT : Phụ trách khối DN và quan hệ quốc tế
  3. Trương Anh Tuấn, PCT: Phụ trách Phát triển cộng đồng, FOSS Roadshow
  4. Nguyễn Thế Hùng, PCT: Phụ trách Truyền thông, Hội viên
  5. Nguyễn Quang Toán, PCT: Phụ trách Tp HCM và phía Nam
  6. Nguyễn Thế Trung, UVTV : Tư vấn Chiến lược, Pháp lý
  7. Lương Cao Đông, UVTV: quảng bá FOSS tại các trường Đại học
  8. Tạ Quang Thái, UVTV: Quan hệ với khối Nhà nước, Chính phủ.
bch/thuongvu.1482107274.txt.gz · Sửa đổi lần cuối: 2016/12/19 00:27 bởi thehung