User Tools

Site Tools


bch:tochuc

Đây là một phiên bản cũ cùa văn kiện!


Sơ đồ tổ chức VFOSSA nhiệm kỳ II

Lưu ý chung
 • Sơ đồ tổ chức này sẽ được cập nhật liên tục tùy thuộc diễn biến công việc/nhân sự cụ thể
 • Với các ban gồm nhiều tiểu ban, trưởng ban là người phụ trách chung, có trách nhiệm phân công/thay đổi trưởng tiểu ban
 • Trưởng tiểu ban hoặc Ban không có tiểu ban có trách nhiệm
  • lập kế hoạch công tác cụ thể, căn cứ vào chương trình hành động chung của BCH
  • đề xuất nhân sự hỗ trợ/thành viên,
  • nếu cần lập và duy trì trang wki riêng cho ban/nhóm của mình
 • Mọi thành viên của VFOSSA đều có thể xin gia nhập thành viên một Ban/nhóm công tác.

Ban tuyên truyền quảng bá FOSS

Trưởng ban: PCT Trương Anh Tuấn.

 1. Tiểu ban « FOSS Roadshow »: phối hợp, điều phối sự tham gia của VFOSSA trong các Hội thảo, sự kiện phối hợp với các đơn vị ngoài VFOSSA
  • Trưởng tiểu ban: PCT Trương Anh Tuấn
 2. Tiểu ban « FOSS at University »: tổ chức các hoạt động quảng bá FOSS tại các trường Đại học, Cao đẳng. Phổ biến và tổ chức SV tham gia cuộc thi MHST, OLP OSS.
  • Trưởng tiểu ban: UVTV Lương Cao Đông
  • Thành viên: đại diện các trường Đại học, các Trung tâm đào tạo
 3. BTC Ngày tự do phần mềm (SFD), Hội thảo quốc gia/Triển lãm PMNM
  • Trưởng BTC: PCT Vũ Thế Bình
  • Phó BTC (phụ trách nội dung): UVTV Nguyễn Thế Trung

BTC cuộc thi MHST và OLP OSS

Trưởng ban: CT Nguyễn Hồng Quang

 • Chủ tịch HĐGK : CT Nguyễn Hồng Quang
 • Tổng đạo diễn: UVBCH Nguyễn Vũ Hưng, UVBCH Phạm Hữu Ngôn
 • Thư ký: Nguyễn Xuân Hương

Ban truyền thông - phát triển hội viên

Trưởng ban: PCT Nguyễn Thế Hùng

 1. BBT cổng thông tin vfossa.vn
 2. BBT newsletter + fanpage facebook + cẩm nang DN / sản phẩm / dịch vụ
 3. Quản trị mailing lists
 4. Quản lý CSDL Hội viên

Ban thư ký

Trưởng ban: CT Nguyễn Hồng Quang

 1. Thư ký: (Quản lý thu hội phí, thu-chi quỹ VFOSSA) Nguyễn Xuân Hương

Ban hợp tác Doanh nghiệp

Trưởng ban: PCT Vũ Thế Bình

 1. BTC « Giao lưu DN VFOSSA » : offline hàng tháng/quý
  • Điều phối: UVBCH Ngô Thiên Nga
 2. Nhóm thảo luận « Giá trị cốt lõi VFOSSA »
  • Điều phối: UVTV Nguyễn Thế Trung
 3. Tiểu ban vận động thành lập « Hiệp hội Nguồn mở Việt Nam »
  • Trưởng tiểu ban: PCT Vũ Thế Bình
 4. Tiểu ban hợp tác với các hiệp hội, CLB, tổ chức DN trong nước
  • Trưởng tiểu ban: UVBCH Nguyễn Quang Toán

Ban trù bị Hội đồng quản trị/tư vấn « Trung tâm Đào tạo-Phát triển PMNM »

 • Trưởng ban trù bị: PCT Vũ Thế Bình

Hội đồng thẩm định/tư vấn sản phẩm-dịch vụ PMNM, nhãn hiệu "VFOSSA Certified"

 • Chủ tịch HĐ: PCT Trương Anh Tuấn

Ban Pháp lý, tư vấn chính sách PMNM với Nhà nước

Trưởng ban: UVTV Tạ Quang Thái

 1. Tiểu ban Pháp lý
  • Trưởng Tiểu ban: UVTV Nguyễn Thế Trung
 2. Tiểu ban tư vấn chính sách
  • Trưởng Tiểu ban : UVTV Tạ Quang Thái

Ban hợp tác quốc tế

Trưởng ban: PCT Vũ Thế Bình

 1. Thành viên: UVTV Nguyễn Thế Trung, UVBCH Trần Lương Sơn, UVBCH Ngô Thiên Nga
 2. Tiểu ban nghiên cứu thành lập “Quỹ hỗ trợ phát triển PMNM/STM”
  • Trưởng tiểu ban: UVTV Nguyễn Thế Trung

Ban hoạt động văn hóa - thể thao

 1. Chủ nhiệm “VFOSSA FC: PCT Trương Anh Tuấn
bch/tochuc.1396777353.txt.gz · Thời điểm thay đổi: 2014/09/05 10:26 (external edit)