Công cụ thành viên

Công cụ trang web


bch:tochuc

Sơ đồ tổ chức VFOSSA nhiệm kỳ II

Lưu ý chung
 • Sơ đồ tổ chức này sẽ được cập nhật liên tục tùy thuộc diễn biến công việc/nhân sự cụ thể
 • Với các ban gồm nhiều tiểu ban, trưởng ban là người phụ trách chung, có trách nhiệm phân công/thay đổi trưởng tiểu ban
 • Trưởng tiểu ban hoặc Ban không có tiểu ban có trách nhiệm
  • lập kế hoạch công tác cụ thể, căn cứ vào chương trình hành động chung của BCH
  • đề xuất nhân sự hỗ trợ/thành viên,
  • nếu cần lập và duy trì trang wki riêng cho ban/nhóm của mình
 • Mọi thành viên của VFOSSA đều có thể xin gia nhập thành viên một Ban/nhóm công tác.

Ban thường vụ

Các ban chức năng

Ban tuyên truyền quảng bá FOSS

Trưởng ban: PCT Trương Anh Tuấn.

 1. Tiểu ban « FOSS Roadshow »: phối hợp, điều phối sự tham gia của VFOSSA trong các Hội thảo, sự kiện phối hợp với các đơn vị ngoài VFOSSA
  • Trưởng tiểu ban: PCT Trương Anh Tuấn
 2. Tiểu ban « FOSS at University »: tổ chức các hoạt động quảng bá FOSS tại các trường Đại học, Cao đẳng. Phổ biến và tổ chức SV tham gia cuộc thi MHST, OLP OSS.
  • Trưởng tiểu ban: UVTV Lương Cao Đông
  • Thành viên: đại diện các trường Đại học, các Trung tâm đào tạo
 3. BTC Ngày tự do phần mềm (SFD), Hội thảo quốc gia/Triển lãm PMNM
  • Trưởng BTC: PCT Vũ Thế Bình
  • Phó BTC (phụ trách nội dung): UVTV Nguyễn Thế Trung

BTC cuộc thi MHST và OLP OSS

Trưởng ban: CT Nguyễn Hồng Quang

 • Chủ tịch HĐGK : CT Nguyễn Hồng Quang
 • Tổng đạo diễn: UVBCH Nguyễn Vũ Hưng, UVBCH Phạm Hữu Ngôn
 • Thư ký: Nguyễn Xuân Hương

Ban truyền thông - phát triển hội viên

Trưởng ban: PCT Nguyễn Thế Hùng

 1. BBT cổng thông tin vfossa.vn
 2. BBT newsletter + fanpage facebook + cẩm nang DN / sản phẩm / dịch vụ
 3. Quản trị mailing lists
 4. Quản lý CSDL Hội viên

Ban thư ký

Trưởng ban: CT Nguyễn Hồng Quang

 1. Thư ký: (Quản lý thu hội phí, thu-chi quỹ VFOSSA) Nguyễn Xuân Hương

Ban hợp tác Doanh nghiệp

Trưởng ban: PCT Vũ Thế Bình

 1. BTC « Giao lưu DN VFOSSA » : offline hàng tháng/quý
  • Điều phối: UVBCH Ngô Thiên Nga
 2. Nhóm thảo luận « Giá trị cốt lõi VFOSSA »
  • Điều phối: UVTV Nguyễn Thế Trung
 3. Tiểu ban vận động thành lập « Hiệp hội Nguồn mở Việt Nam »
  • Trưởng tiểu ban: PCT Vũ Thế Bình
 4. Tiểu ban hợp tác với các hiệp hội, CLB, tổ chức DN trong nước
  • Trưởng tiểu ban: UVBCH Nguyễn Quang Toán

Ban trù bị Hội đồng quản trị/tư vấn « Trung tâm Đào tạo-Phát triển PMNM »

 • Trưởng ban trù bị: PCT Vũ Thế Bình

Hội đồng thẩm định/tư vấn sản phẩm-dịch vụ PMNM, nhãn hiệu "VFOSSA Certified"

 • Chủ tịch HĐ: PCT Trương Anh Tuấn

Ban Pháp lý, tư vấn chính sách PMNM với Nhà nước

Trưởng ban: UVTV Tạ Quang Thái

 1. Tiểu ban Pháp lý
  • Trưởng tiểu ban: UVTV Nguyễn Thế Trung
 2. Tiểu ban tư vấn chính sách
  • Trưởng tiểu ban : UVTV Tạ Quang Thái

Ban hợp tác quốc tế

Trưởng ban: PCT Vũ Thế Bình

 1. Thành viên: UVTV Nguyễn Thế Trung, UVBCH Trần Lương Sơn, UVBCH Ngô Thiên Nga
 2. Tiểu ban nghiên cứu thành lập “Quỹ và các công cụ tài chính hỗ trợ phát triển PMNM/STM”
  • Trưởng tiểu ban: UVTV Nguyễn Thế Trung

Ban hoạt động văn hóa - thể thao

 1. Chủ nhiệm “VFOSSA FC: PCT Trương Anh Tuấn

Ban chuyên môn nguồn mở OpenTour

Sự ra đời

OpenTour (gọi tắt là Ban OT) trực thuộc VFOSSA. Ý tưởng OpenTour đã được anh Lê Quang Hiếu trình bày tại SN lần thứ 5 của VFOSSA.

OT hướng tới mục đích xây dựng hệ sinh thái FOSS Việt Nam, xây dựng mạng lưới chuyên gia FOSS, thúc đẩy việc sử dụng, ứng dụng và phát triển FOSS tại Việt Nam, đặc biệt trong khu vực các doanh nghiệp ICT và các cơ sở đào tạo, trên cơ sở tiếp thu tư tưởng và mô hình hoạt động của cộng đồng FOSS thế giới, và thông qua các hoạt động chia sẻ, quảng bá, v.v

Cơ cấu tổ chức: Trưởng ban OTL Lê Quang Hiếu, UVBCH VFOSSA Người phát ngôn của ban: Lê Phú Cường

Quy chế hoạt động tạm thời cho Ban OT: Ban chuyên môn nguồn mở OpenTour

bch/tochuc.txt · Sửa đổi lần cuối: 2017/02/17 03:13 bởi vfossa