Công cụ thành viên

Công cụ trang web


bch:tochuc

Khác biệt

Đây là những khác biệt giữa hai phiên bản của trang.

Liên kết đến bản xem so sánh này

Phiên bản trước của cả hai bênPhiên bản trước
Phiên bản sau
Phiên bản trước
bch:tochuc [2014/04/06 09:44] – [Ban Pháp lý, tư vấn chính sách PMNM với Nhà nước] nhquangbch:tochuc [2017/02/17 03:13] (hiện tại) vfossa
Dòng 1: Dòng 1:
 ====== Sơ đồ tổ chức VFOSSA nhiệm kỳ II ====== ====== Sơ đồ tổ chức VFOSSA nhiệm kỳ II ======
-== Lưu ý chung == 
  
 +== Lưu ý chung ==
   * Sơ đồ tổ chức này sẽ được cập nhật liên tục tùy thuộc diễn biến công việc/nhân sự cụ thể    * Sơ đồ tổ chức này sẽ được cập nhật liên tục tùy thuộc diễn biến công việc/nhân sự cụ thể 
   * Với các ban gồm nhiều tiểu ban, trưởng ban là người phụ trách chung, có trách nhiệm phân công/thay đổi trưởng tiểu ban   * Với các ban gồm nhiều tiểu ban, trưởng ban là người phụ trách chung, có trách nhiệm phân công/thay đổi trưởng tiểu ban
Dòng 9: Dòng 9:
      * nếu cần lập và duy trì trang wki riêng cho ban/nhóm của mình      * nếu cần lập và duy trì trang wki riêng cho ban/nhóm của mình
   * Mọi thành viên của VFOSSA đều có thể xin gia nhập thành viên một Ban/nhóm công tác.   * Mọi thành viên của VFOSSA đều có thể xin gia nhập thành viên một Ban/nhóm công tác.
 +
 +===== Ban thường vụ =====
 +[[bch:thuongvu|Danh sách Ban thường vụ VFOSSA nhiệm kỳ II]]
 +
 +===== Các ban chức năng =====
  
 ==== Ban tuyên truyền quảng bá FOSS ==== ==== Ban tuyên truyền quảng bá FOSS ====
Dòng 57: Dòng 62:
 **Trưởng ban**: PCT Vũ Thế Bình **Trưởng ban**: PCT Vũ Thế Bình
   - Thành viên: UVTV Nguyễn Thế Trung, UVBCH Trần Lương Sơn, UVBCH Ngô Thiên Nga   - Thành viên: UVTV Nguyễn Thế Trung, UVBCH Trần Lương Sơn, UVBCH Ngô Thiên Nga
-  - Tiểu ban nghiên cứu thành lập "Quỹ hỗ trợ phát triển PMNM/STM"+  - Tiểu ban nghiên cứu thành lập "Quỹ và các công cụ tài chính hỗ trợ phát triển PMNM/STM"
      * //Trưởng tiểu ban//: UVTV Nguyễn Thế Trung       * //Trưởng tiểu ban//: UVTV Nguyễn Thế Trung 
 ==== Ban hoạt động văn hóa - thể thao ==== ==== Ban hoạt động văn hóa - thể thao ====
   - //Chủ nhiệm "**VFOSSA FC**"//: PCT Trương Anh Tuấn   - //Chủ nhiệm "**VFOSSA FC**"//: PCT Trương Anh Tuấn
  
 +==== Ban chuyên môn nguồn mở OpenTour====
 +=== Sự ra đời ===
 +OpenTour (gọi tắt là Ban OT) trực thuộc VFOSSA. Ý tưởng OpenTour đã được anh Lê Quang Hiếu trình bày tại SN lần thứ 5 của VFOSSA.
 +
 +> OT hướng tới mục đích xây dựng hệ sinh thái FOSS Việt Nam, xây dựng mạng lưới chuyên gia FOSS, thúc đẩy việc sử dụng, ứng dụng và phát triển FOSS tại Việt Nam, đặc biệt trong khu vực các doanh nghiệp ICT và các cơ sở đào tạo, trên cơ sở tiếp thu tư tưởng và mô hình hoạt động của cộng đồng FOSS thế giới, và thông qua các hoạt động chia sẻ, quảng bá, v.v
 +
 +**Cơ cấu tổ chức:**
 +Trưởng ban OTL Lê Quang Hiếu, UVBCH VFOSSA
 +Người phát ngôn của ban: Lê Phú Cường
 +
 +**Quy chế hoạt động tạm thời cho Ban OT:**
 +[[bch:tochuc:opentour|Ban chuyên môn nguồn mở OpenTour]]
bch/tochuc.1396777470.txt.gz · Sửa đổi lần cuối: 2014/09/05 03:26 (sửa đổi bên ngoài)