Công cụ thành viên

Công cụ trang web


bch:tochuc

Khác biệt

Đây là những khác biệt giữa hai phiên bản của trang.

Liên kết đến bản xem so sánh này

Phiên bản trước của cả hai bênPhiên bản trước
bch:tochuc [2014/09/05 03:26] – external edit 127.0.0.1bch:tochuc [2017/02/17 03:13] (hiện tại) vfossa
Dòng 67: Dòng 67:
   - //Chủ nhiệm "**VFOSSA FC**"//: PCT Trương Anh Tuấn   - //Chủ nhiệm "**VFOSSA FC**"//: PCT Trương Anh Tuấn
  
 +==== Ban chuyên môn nguồn mở OpenTour====
 +=== Sự ra đời ===
 +OpenTour (gọi tắt là Ban OT) trực thuộc VFOSSA. Ý tưởng OpenTour đã được anh Lê Quang Hiếu trình bày tại SN lần thứ 5 của VFOSSA.
 +
 +> OT hướng tới mục đích xây dựng hệ sinh thái FOSS Việt Nam, xây dựng mạng lưới chuyên gia FOSS, thúc đẩy việc sử dụng, ứng dụng và phát triển FOSS tại Việt Nam, đặc biệt trong khu vực các doanh nghiệp ICT và các cơ sở đào tạo, trên cơ sở tiếp thu tư tưởng và mô hình hoạt động của cộng đồng FOSS thế giới, và thông qua các hoạt động chia sẻ, quảng bá, v.v
 +
 +**Cơ cấu tổ chức:**
 +Trưởng ban OTL Lê Quang Hiếu, UVBCH VFOSSA
 +Người phát ngôn của ban: Lê Phú Cường
 +
 +**Quy chế hoạt động tạm thời cho Ban OT:**
 +[[bch:tochuc:opentour|Ban chuyên môn nguồn mở OpenTour]]
bch/tochuc.1409887588.txt.gz · Sửa đổi lần cuối: 2017/02/17 03:13 (sửa đổi bên ngoài)