User Tools

Site Tools


bch_actionplan14

Khác biệt

Đây là những khác biệt giữa phiên bạn được chọn và phiên bản hiện tại của trang này.

Liên kết để xem bản so sánh này

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
bch_actionplan14 [2014/04/06 17:07]
nhquang
bch_actionplan14 [2014/09/05 10:26] (hiện tại)
Dòng 33: Dòng 33:
       * ngoài cốc để phát tặng hội viên mới, nên có ngân quỹ làm áo VFOSSA tặng hội viên mới. Khi kết nạp tặng áo chụp ảnh quảng bá sẽ dễ nhìn và hay ho hơn chỉ cầm cái bằng chứng nhận.       * ngoài cốc để phát tặng hội viên mới, nên có ngân quỹ làm áo VFOSSA tặng hội viên mới. Khi kết nạp tặng áo chụp ảnh quảng bá sẽ dễ nhìn và hay ho hơn chỉ cầm cái bằng chứng nhận.
   -  Cổng vfossa.vn cần có Ban Biên tập, liên kết với website của tất cả thành viên tập thể và ngược lại. vfossa.vn phải là một kênh quảng bá miễn phí cho tất cả sản phẩm, dịch vụ FOSS của các thành viên DN, các hoạt động đào tạo FOSS của các trường, Trung tâm thành viên. VFOSSA có thể hỗ trợ kinh phí cho việc hoàn thiện cổng vfossa.vn.   -  Cổng vfossa.vn cần có Ban Biên tập, liên kết với website của tất cả thành viên tập thể và ngược lại. vfossa.vn phải là một kênh quảng bá miễn phí cho tất cả sản phẩm, dịch vụ FOSS của các thành viên DN, các hoạt động đào tạo FOSS của các trường, Trung tâm thành viên. VFOSSA có thể hỗ trợ kinh phí cho việc hoàn thiện cổng vfossa.vn.
-===== IV. Phát triển, liên kết hội viên - Xây dựng giá trị cốt lõi VFOSSA =====+===== IV. Phát triển, liên kết hội viên - Đoàn kết cộng đồng ​- Xây dựng giá trị cốt lõi VFOSSA =====
  
 Công tác thường xuyên và trách nhiệm của tất cả thành viên, đặc biệt các UV BCH. Công tác thường xuyên và trách nhiệm của tất cả thành viên, đặc biệt các UV BCH.
Dòng 45: Dòng 45:
      * Mỗi một sự kiện, doanh nghiệp tài trợ sẽ có 30-45 phút giới thiệu về mình cho các thành viên khác. ​      * Mỗi một sự kiện, doanh nghiệp tài trợ sẽ có 30-45 phút giới thiệu về mình cho các thành viên khác. ​
      * Hình thức có thể rất đa dạng: thăm DN-demo sản phẩm FOSS, meetup, FOSS beer, dã ngoại, thể thao (bóng đá), ...      * Hình thức có thể rất đa dạng: thăm DN-demo sản phẩm FOSS, meetup, FOSS beer, dã ngoại, thể thao (bóng đá), ...
-  - Mở rộng liên kết, hợp tác với các hiệp hội, CLB, tổ chức DN bạn trên tinh thần nguồn mở. Vận động các cá nhân và DN ứng dụng/​phát triển PMNM hoặc cung cấp dịch vụ trên nền PMNM tham gia VFOSSA.+  - Mở rộng liên kết, hợp tác với các cộng đồng PMNM, các hiệp hội, CLB, tổ chứcDN bạn trong nước ​trên tinh thần nguồn mở. Vận động các cá nhân và DN đã, đang hoặc sẽ ứng dụng/​phát triển PMNM hoặc cung cấp dịch vụ trên nền PMNM tham gia VFOSSA.
   - Phát động cuộc thảo luận trong thành viên « Xây dựng thương hiệu và giá trị cốt lõi của VFOSSA ». Công bố kết quả vào dịp sinh nhận VFOSSA 2015.   - Phát động cuộc thảo luận trong thành viên « Xây dựng thương hiệu và giá trị cốt lõi của VFOSSA ». Công bố kết quả vào dịp sinh nhận VFOSSA 2015.
 ===== V. Thành lập «Trung tâm Đào tạo và Phát triển PMNM» ===== ===== V. Thành lập «Trung tâm Đào tạo và Phát triển PMNM» =====
bch_actionplan14.1396778865.txt.gz · Thời điểm thay đổi: 2014/09/05 10:26 (external edit)