Công cụ thành viên

Công cụ trang web


daihoi2

Trang Wiki của BTC Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 2 của CLB VFOSSA

Thời gian, địa điểm

 • 8-14h, ngày Chủ nhật 16/3/2014
 • Tại Hội trường G3, trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội, 144 Xuân Thủy, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Danh sách BTC

 1. Nguyễn Hồng Quang, Chủ tịch VFOSSA, Trưởng ban (nguyen.hong.quang@ifi.edu.vn)
 2. Tạ Quang Thái, TTK VFOSSA, Phó ban (thaitq@gmail.com)
 3. Nguyễn Phương Thái, ĐHCN, Phó ban (thainp@vnu.edu.vn)
 4. Vũ Thế Bình, PCT VFOSSA, ủy viên (binh.vt@netnam.vn)
 5. Nguyễn Vũ Hưng, UV BCH, ủy viên (vuhung16plus@gmail.com)
 6. Nguyễn Thế Hùng, UV BCH, ủy viên (thehung@vinades.vn)
 7. Nguyễn Hữu Thành, UV BCH, ủy viên (huuthanh.ng@gmail.com)
 8. Phạm Ngọc Bắc, UV BCH, ủy viên (ngocbac@gmail.com)
 9. Nguyễn Xuân Hương, VAIP, ủy viên (nguyen.xuan.huong@vfossa.vn)
 10. Nguyễn Hải Châu, UV BCH, ủy viên (chaunh@vnu.edu.vn)
 11. Nguyễn Bá Cát, Thành đoàn HN, ủy viên (bacat.it@gmail.com)
 12. Tô Văn Khánh, ĐHCN, ủy viên (khanhtv@vnu.edu.vn)

Chương trình (dự thảo)

8:00 – 8:30

 • Đón tiếp Khách mời và đăng ký Đại biểu
 • Văn nghệ chào mừng Đại hội của SV trường ĐHCN (to be confirmed)

8:30 – 8:45

 • Lễ Kết nạp và trao Chứng nhận Hội viên tập thể cho thành viên mới

8:45 – 9:00

 • Báo cáo số lượng đại biểu chính thức của Ban kiểm tra tư cách Đại biểu.
 • Khai mạc, chào cờ, giới thiệu Khách mời, bầu Đoàn CT, Thư ký ĐH

9:00 – 9:20

 • Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ I và Chương trình hành động nhiệm kỳ II của BCH

9:20 – 9:45

 • Phát biểu chào mừng Đại hội của các Khách mời

9:45 – 10:00

 • Trao bằng khen của Bộ TTTT cho VFOSSA và của VAIP cho tập thể
 • Giấy khen của VFOSSA cho các cá nhân

10:00 -10:15

 • Giải lao – Cafe - chụp ảnh kỷ niệm với Khách mời

10:15 – 10:20

 • Báo cáo Dự thảo sửa đổi Điều lệ

10:20 – 10:25

 • Báo cáo tài chính của VFOSSA

10:25 – 10:30

 • Báo cáo của Ban Kiểm tra VFOSSA

10:30 – 11:00

 • BCH nhiệm kỳ I từ chức, ứng cử, đề cử BCH, BKT nhiệm kỳ II,
 • ĐH biểu quyết số lượng thành viên BCH, BKT nhiệm kỳ II và bầu Ban bầu cử

11:00 – 11:30

 • Tham luận của Đại biểu (I)

11:30 – 11:35

 • Bỏ phiếu bầu BCH nhiệm kỳ II

11:35 – 12:05

 • Tham luận của Đại biểu (II)

12:05 – 12:10

 • Biểu quyết thông qua Điều lệ sửa đổi

12:10 – 12:20

 • Ban bầu cử công bố biên bản kiểm phiếu, danh sách trúng cử BCH, BKT nhiệm kỳ II,
 • BCH, BKT nhiệm kỳ II ra mắt Đại hội

12:20 – 12:25

 • Ban Thư ký công bố dự thảo và biểu quyết thông qua nghị quyết Đại hội

12:25 – 12:30

 • Bế mạc Đại hội, chào cờ

12:30 – 14:00

 • Tiệc mừng thành công Đại hội

Đại biểu, Khách mời

Đại biểu:

 • Đăng ký online trên vfossa.vn (Form: Hùng)
 • Ước số lượng: 60 (thống kê, lên danh sách: a. Thành)

Khách mời

 • Lên danh sách khách mời (a. Quang - tham khảo a. Long)
 • Gửi giấy mời điện tử (a. Quang)
 • Thiết kế giấy mời, in và gửi giấy mời (c. Hương)
 1. Đại diện Bộ TT&TT (ô Nguyễn Minh Hồng, ô Nguyễn Trọng Đường)
 2. Đại diện Bô KH&CN (?)
 3. Đại diện Bộ GD&ĐT (?)
 4. Đại diện UB KHCN QH (ô Lê Quang Huy)
 5. Đại diện ĐHCN-ĐHQGHN (ô Nguyễn Ngọc Bình, 1 PGĐ?)
 6. Đại diện VAIP (ô Bùi Mạnh Hải, ô Nguyễn Long)
 7. Đại diện Hiệp hội bạn (VIA, Vinasa, VNISA, VECOM, HCA, DSA, …)

Báo chí, media

Chuẩn bị Tài liệu cho báo chí: Thông cáo báo chí, quà tặng của Đại hội(nếu có)… Đầu mối liên lạc, chuẩn bị kinh phí (c. Hương)

 • Chuyên mục KHCN, VTV2 (Việt Phú)
 • Báo điện tử ictnews (Bình Minh)
 • TV/Báo khác (?)

Logistics

Văn kiện Đại hội

 • Báo cáo tổng kết; phương hướng, mục tiêu nhiệm kỳ mới
 • Chương trình Đại hội
 • Kịch bản chi tiết Đại hội
 • Dự thảo Nghị quyết Đại hội
 • Định hướng các nội dung tham luận tại đại hội
 • Biên bản Đại hội
 • Đề án nhân sự BCH khóa mới (tiêu chí UV BCH)
 • Danh sách dự kiến nhân sự BCH khóa mới
 • Danh sách nhân sự điều hành Đại hội (Đoàn chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu, Ban Kiểm phiếu)
 • Danh sách tổng hợp Đại biểu dự Đại hội (Online và Offline)
 • Báo cáo kiểm điểm công tác nhiệm kỳ cũ
 • Quy chế Đại hội
 • Thể lệ bầu cử, Biên bản kiểm phiếu, Phiếu bầu cử

Hội trường, trang âm

ĐHCN (a Phước Thái, a Châu, c. Hương)

 • Xin phép, chi phí liên quan (thuê trang âm, bồi dưỡng cán bộ kỹ thuật, vệ sinh, …)
 • Văn nghệ SV ?

bandroll, backdrop, mạng

 • Thiết kế, in, treo (a Bình)
 • Xin phép (a P. Thái, a Châu) (bandroll treo chậm nhất thứ tư 12/3)
 • Wifi (để đưa tin online cho các đại biểu theo dõi từ xa) (a. Bình, a. Châu)

Cafe, tiệc mừng

 • chọn địa điểm, thực đơn tiệc (c. Hương)
 • xin phép, bàn ghế cafe (a. Châu, c. Hương)

Tài liệu Đại hôi, giấy khen, bằng khen, chứng nhận

 • Danh sách cấp chứng nhận, khen thưởng (a. Quang)
 • Chuẩn bị nội dung tài liệu (a. Q Thái)
 • In ân chứng nhận, bằng/giấy khen, photo tài liệu, khung (c. Hương)
 • In và photo phiếu bầu ? (máy in ĐHCN ?)
daihoi2.txt · Sửa đổi lần cuối: 2014/09/05 03:26 bởi 127.0.0.1