User Tools

Site Tools


daihoi2

Đây là một phiên bản cũ cùa văn kiện!


Trang Wiki của BTC Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 2 của CLB VFOSSA

Thời gian, địa điểm

 • 8-14h, ngày Chủ nhật 16/3/2014
 • Tại trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội, 144 Xuân Thủy, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Danh sách BTC

 1. Nguyễn Hồng Quang, Chủ tịch VFOSSA, Trưởng ban
 2. Tạ Quang Thái, TTK VFOSSA, Phó ban
 3. Nguyễn Phương Thái, ĐHCN, Phó ban
 4. Vũ Thế Bình, PCT VFOSSA, ủy viên
 5. Nguyễn Vũ Hưng, UV BCH, ủy viên
 6. Nguyễn Thế Hùng, UV BCH, ủy viên
 7. Nguyễn Hữu Thành, UV BCH, ủy viên
 8. Phạm Ngọc Bắc, UV BCH, ủy viên
 9. Nguyễn Xuân Hương, VAIP, ủy viên
 10. Nguyễn Hải Châu, UV BCH, ủy viên

Chương trình (dự thảo)

8:00 – 8:30

 • Đón tiếp Khách mời và đăng ký Đại biểu
 • Văn nghệ chào mừng Đại hội của SV trường ĐHCN (to be confirmed)

8:30 – 8:45

 • Lễ Kết nạp và trao Chứng nhận Hội viên tập thể cho thành viên mới

8:45 – 9:00

 • Khai mạc, chào cờ, giới thiệu Khách mời, bầu Đoàn CT, Thư ký ĐH

9:00 – 9:20

 • Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ I và Chương trình hành động nhiệm kỳ II của BCH

9:20 – 9:45

 • Phát biểu chào mừng Đại hội của các Khách mời

9:45 – 10:00

 • Trao bằng khen của Bộ TTTT cho VFOSSA và của VAIP cho tập thể
 • Giấy khen của VFOSSA cho các cá nhân

10:00 -10:15

 • Giải lao – Cafe - chụp ảnh kỷ niệm với Khách mời

10:15 – 10:20

 • Báo cáo Dự thảo sửa đổi Điều lệ

10:20 – 10:25

 • Báo cáo tài chính của VFOSSA

10:25 – 10:30

 • Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu của Ban Kiểm tra VFOSSA

10:30 – 11:00

 • BCH nhiệm kỳ I từ chức, ứng cử, đề cử BCH, BKT nhiệm kỳ II,
 • ĐH biểu quyết số lượng thành viên BCH, BKT nhiệm kỳ II và bầu Ban bầu cử

11:00 – 11:30

 • Tham luận của Đại biểu (I)

11:30 – 11:35

 • Bỏ phiếu bầu BCH nhiệm kỳ II

11:35 – 12:05

 • Tham luận của Đại biểu (II)

12:05 – 12:10

 • Biểu quyết thông qua Điều lệ sửa đổi

12:10 – 12:20

 • Ban bầu cử công bố biên bản kiểm phiếu, danh sách trúng cử BCH, BKT nhiệm kỳ II,
 • BCH, BKT nhiệm kỳ II ra mắt Đại hội

12:20 – 12:25

 • Ban Thư ký công bố dự thảo và biểu quyết thông qua nghị quyết Đại hội

12:25 – 12:30

 • Bế mạc Đại hội, chào cờ

12:30 – 14:00

 • Tiệc mừng thành công Đại hội
daihoi2.1393666401.txt.gz · Thời điểm thay đổi: 2014/09/05 10:26 (external edit)