Công cụ thành viên

Công cụ trang web


guidelines:mailinglist

Một số qui tắc chung khi gửi thư trên các mailing lists @lists.vfossa.vn

  1. Không trả lời bên trên trích dẫn (top-posting): trích dẫn phần quan tâm và trả lời ngay phía dưới trích dẫn, xóa những nội dung không liên quan (có thể thay bằng cụm “<cắt-bớt>”)
  2. Hạn chế gửi thư định dạng HTML (xem tại sao không nên ở đây: http://www.georgedillon.com/web/html_email_is_evil.shtml)
  3. Tiêu đề thư: sử dụng tiêu đề hợp lý; đổi đi khi muốn tách một chủ đề mới, và đừng đổi khi không muốn tách (kẻo chủ đề hiện tại lại bị cắt mảnh ra).
  4. Ngôn ngữ ưu tiên: tiếng Việt, ngoài ra có thể chấp nhận thêm tiếng Anh trong các trường hợp cần thiết.
  5. Tệp đính kèm: Dung lượng nhỏ hơn 200k và không sử dụng định dạng đóng.
  6. Phép lịch sự: hành xử chuyên nghiệp, lịch thiệp, tôn trọng người khác, không phê phán cá nhân (ngay cả nhắc nhở về chính phép lịch sự của ai đó cũng nên gửi thư riêng).
  7. Ngoài ra chúng ta là những người ủng hộ FOSS, nên trao đổi tập trung về các chủ đề liên quan đến FOSS, tránh dùng định dạng đóng và đặc biệt là không thảo luận các chủ đề, nội dung vi phạm pháp luật.
guidelines/mailinglist.txt · Sửa đổi lần cuối: 2016/02/16 12:14 bởi thehung