Công cụ thành viên

Công cụ trang web


mhst:ideas:alfresco_encr_doc

Xây dựng module mã hóa tài liệu cho Alfresco

Mô tả dự án:

Alfresco là phần mềm quản lý tài liệu mã nguồn mở với các chức năng chính:

 • Lưu trữ và quản lý tài liệu: lưu trữ tài liệu trên repository, quản lý tài liệu dựa trên các trường metadata, quản lý tài liệu theo version, phân quyền truy cập tài liệu theo người dùng và nhóm người dùng, tìm kiếm toàn văn các tài liệu.
 • Cung cấp các quy trình quản lý tài liệu.
 • Cung cấp môi trường làm việc cộng tác.

Module mã hóa tài liệu nhằm tăng tính bảo mật và an toàn cho các tài liệu lưu trữ trên phần mềm Alfresco. Các chức năng cần thiết của module mã hóa tài liệu bao gồm:

 • Cho phép người dùng lựa chọn mã hóa thư mục, tài liệu từ menu ngữ cảnh.
 • Các tài liệu, thư mục sau khi bị mã hóa có dấu hiệu phân biệt riêng, các tài liệu này sẽ không thể xem, đọc được từ những người dùng khác ( bao gồm cả quản trị phần mềm và quản trị hệ thống).
 • Không thể giải mã được (hoặc thời gian giải mã đủ lâu để coi là không thể giải mã được) khi tải về.

Kỹ năng yêu cầu:

 • Khả năng tiếng Anh, khả năng trình bày, kiên nhẫn, tìm tòi.
 • J2EE, JSP, JavaScript, CSS, HTML, Ajax, JSON.
 • Sử dụng thành thạo một trong các IDE: Netbeans, Eclipse, Spring STS…
 • Thích mật mã, mã hóa.

Đánh giá mức độ khó:

Khó

Mentor:

 1. Nguyễn Vũ Hưng (vuhung16_at_gmail.com)
 2. Hoàng Chí Linh (linhhc_at_ecoit.asia)

Công ty EcoIT (http://www.ecoit.asia/)

Thông tin khác:

Được tài trợ trực tiếp từ công ty, tuyển dụng trực tiếp từ công ty nếu hoàn thành tốt.

mhst/ideas/alfresco_encr_doc.txt · Sửa đổi lần cuối: 2014/09/05 03:26 bởi 127.0.0.1