Công cụ thành viên

Công cụ trang web


mhst:ideas:alfresco_mobile_client

Xây dựng Mobile Client cho Alfresco

Mô tả dự án:

Alfresco là phần mềm quản lý tài liệu mã nguồn mở với các chức năng chính:

 • Lưu trữ và quản lý tài liệu: lưu trữ tài liệu trên repository, quản lý tài liệu dựa trên các trường metadata, quản lý tài liệu theo version, phân quyền truy cập tài liệu theo người dùng và nhóm người dùng, tìm kiếm toàn văn các tài liệu.
 • Cung cấp các quy trình quản lý tài liệu.
 • Cung cấp môi trường làm việc cộng tác.

Phần mềm Mobile Client cho Alfresco có thể chạy trên Android hoặc iOS, có nhiệm vụ kết nối đến Alfresco Server và thực hiện được ít nhất các chức năng chính như sau:

 • Download/Upload tài liệu lên máy chủ.
 • Xem thông tin chi tiết tài liệu.
 • Tạo, xem, quản lý quy trình.
 • Gửi và cập nhật thông tin cho tài liệu…

Kỹ năng yêu cầu:

 • Khả năng tiếng Anh, khả năng trình bày, kiên nhẫn, tìm tòi.
 • Có khả năng lập trình trên iOS hoặc Android.
 • Sử dụng thành thạo một trong các IDE: Netbeans, Eclipse, Spring STS…

Đánh giá mức độ khó:

Khó

Mentor:

 1. Hoàng Chí Linh (linhhc_at_ecoit.asia)
 2. Nguyễn Vũ Hưng (vuhung16_at_gmail.com)

Công ty EcoIT (http://www.ecoit.asia/)

Thông tin khác:

Được tài trợ trực tiếp từ công ty, tuyển dụng trực tiếp từ công ty nếu hoàn thành tốt.

mhst/ideas/alfresco_mobile_client.txt · Sửa đổi lần cuối: 2014/09/05 03:26 bởi 127.0.0.1