Công cụ thành viên

Công cụ trang web


mhst:ideas:alfresco_mobile_client

Khác biệt

Đây là những khác biệt giữa hai phiên bản của trang.

Liên kết đến bản xem so sánh này

Phiên bản sau
Phiên bản trước
mhst:ideas:alfresco_mobile_client [2012/04/28 16:28] – được tạo ra nhquangmhst:ideas:alfresco_mobile_client [2014/09/05 03:26] (hiện tại) – sửa đổi bên ngoài 127.0.0.1
Dòng 24: Dòng 24:
 Khó Khó
 ===== Mentor: ===== ===== Mentor: =====
-  + 
-  - Hoàng Chí Linh +  - Hoàng Chí Linh (linhhc_at_ecoit.asia)  
-  - Nguyễn Vũ Hưng+  - Nguyễn Vũ Hưng (vuhung16_at_gmail.com) 
 +Công ty EcoIT (http://www.ecoit.asia/)
  
 ===== Thông tin khác: ===== ===== Thông tin khác: =====
    
 Được tài trợ trực tiếp từ công ty, tuyển dụng trực tiếp từ công ty nếu hoàn thành tốt. Được tài trợ trực tiếp từ công ty, tuyển dụng trực tiếp từ công ty nếu hoàn thành tốt.
 +
mhst/ideas/alfresco_mobile_client.1335630528.txt.gz · Sửa đổi lần cuối: 2014/09/05 03:26 (sửa đổi bên ngoài)