Công cụ thành viên

Công cụ trang web


mhst:ideas:alfresco_stat_report

Mở rộng chức năng thống kê, bao cáo cho Alfresco.

Mô tả dự án:

Alfresco là phần mềm quản lý tài liệu mã nguồn mở với các chức năng chính:

 • Lưu trữ và quản lý tài liệu: lưu trữ tài liệu trên repository, quản lý tài liệu dựa trên các trường metadata, quản lý tài liệu theo version, phân quyền truy cập tài liệu theo người dùng và nhóm người dùng, tìm kiếm toàn văn các tài liệu.
 • Cung cấp các quy trình quản lý tài liệu.
 • Cung cấp môi trường làm việc cộng tác.

Phần mở rộng chức năng thống kê, báo cáo cho Alfresco bao gồm:

 • Mở rộng chức năng quản lý quota.
 • Mở rộng chức năng thống kê, phân loại tài liệu trên repository.
 • Mở rộng chức năng tạo báo cáo theo thời gian ( ngày, tuần, tháng, năm).

Kỹ năng yêu cầu:

 • Khả năng tiếng Anh, khả năng trình bày, kiên nhẫn, tìm tòi.
 • J2EE, JSP, JavaScript, CSS, HTML, Ajax, JSON.
 • Sử dụng thành thạo một trong các IDE: Netbeans, Eclipse, Spring STS…

Đánh giá mức độ khó:

Khó

Mentor:

 1. Nguyễn Vũ Hưng (vuhung16_at_gmail.com)
 2. Hoàng Chí Linh (linhhc_at_ecoit.asia)

Công ty EcoIT (http://www.ecoit.asia/)

Thông tin khác:

Được tài trợ trực tiếp từ công ty, tuyển dụng trực tiếp từ công ty nếu hoàn thành tốt.

mhst/ideas/alfresco_stat_report.txt · Sửa đổi lần cuối: 2014/09/05 03:26 bởi 127.0.0.1