Công cụ thành viên

Công cụ trang web


mhst:ideas:mhst2013:dtt01

Tham gia phát triển OpenStack

Mô tả ý tưởng:

 • OpenStack là phần mềm nguồn mở tạo nền tảng cơ bản cho cloud computing (bao gồm cả private cloud và public cloud).
 • OpenStack cho phép tạo cơ sở hạ tầng (IaaS) của cloud computing với chi phí thấp và đáng tin cậy.
 • OpenStack cung cấp một hệ sinh thái (ecosystem) đi kèm từ các nhà tài trợ, các công ty lớn trên thế giới (IBM, HP, RedHat…) cho đến các developer độc lập và những người yêu thích công nghệ của tương lai. Ai cũng thể đóng góp phát triển Openstack tùy theo khả năng và điều kiện của mình.

Chi tiết về ý tưởng:

Trong khuôn khổ mùa hè sáng tạo 2013, phù hợp với sinh viên công nghệ thông tin:

 • Sửa lỗi và thêm chức năng.
 • Tìm hiểu về Openstack.
 • Xây dựng môi trường Openstack.
 • Tham gia cộng đồng phát triển Openstack thông qua bug report cụ thể là Blueprints for OpenStack Dashboard https://blueprints.launchpad.net/horizon.

Đầu ra dự án:

 • Bản vá lỗi (patch) hoặc phát triển thêm chức năng.
 • Tìm hiểu về Openstack → Tài liệu tìm hiểu về Openstack.
 • Xây dựng môi trường Openstack → Tài liệu cài đặt, config kết nối 3-5 server, Xây dựng được môi trường Openstack trên LAB kết nối 3-5 server (DTT hoặc Netnam sẽ cung cấp server tại cty để xây dựng LAB).
 • Tham gia cộng đồng phát triển Openstack →Có ít nhất từ 3-5 bug report được xác nhận từ team của OpenStack Dashboard (Horizon).
 • Tài liệu hướng dẫn sử dụng, cài đặt môi trường.

Kỹ năng yêu cầu:

 • Khả năng tiếng Anh
 • Khả năng làm việc nhóm online
 • Kỹ năng trình bày, tự tìm tòi.
 • Hiểu biết cơ bản về mạng và hệ thống trên Linux.
 • Ngôn ngữ lập trình Python.
 • Kỹ năng kiểm thử phần mềm/hệ thống.

Đánh giá mức độ

 • Khó

Mentor

 • Nguyễn Tiến, Mail: tien.nguyen[at]dtt[dot]vn, Tel :0977533085

Cơ hội sau khi hoàn thành cuộc thi:

 • Hiểu OpenStack.
 • Được các công ty DTT, Netnam hỗ trợ.
 • Tham gia làm việc nhóm online với thế giới.
 • Cơ hội làm việc ở các công ty danh tiếng toàn cầu.

Thông tin khác:

Hiện nay riêng OpenStack Dashboard (Horizon) hàng ngày có khoảng 20 bug report được báo lên, team xác nhận đó là bug khoảng 2-3 bug. Sau đó theo mức độ ưu tiên cho vào fixbug ở https://blueprints.launchpad.net/horizon và được fix trong 1-2 tuần rồi review code. Nên vòng đời bug rất nhanh nên khó ghi rõ ID cụ thể, có thể tham gia theo những mảng cụ thể. DTT dự kiến 2 mảng là: ceilometer, network topology.

mhst/ideas/mhst2013/dtt01.txt · Sửa đổi lần cuối: 2014/09/05 03:26 bởi 127.0.0.1