Công cụ thành viên

Công cụ trang web


mhst:ideas:mhst2013:ecoit01

Tích hợp module chữ ký số trên Alfresco

Mô tả ý tưởng

 • Alfresco là phần mềm quản lý tài liệu mã nguồn mở với các chức năng chính:
  • Lưu trữ và quản lý tài liệu: lưu trữ tài liệu trên repository, quản lý tài liệu dựa trên các trường metadata, quản lý tài liệu theo version, phân quyền truy cập tài liệu theo người dùng và nhóm người dùng, tìm kiếm toàn văn các tài liệu.
  • Cung cấp các quy trình quản lý tài liệu.
  • Cung cấp môi trường làm việc cộng tác.
 • Module chữ ký số trên Alfresco có tính năng:
  • Hỗ trợ ký số các tài liệu.
  • Hỗ trợ xác thực chữ ký.
  • Hỗ trợ dịch vụ timestamp.
  • Hỗ trợ kết nối với các thiết bị Token phổ biến hiện nay như VNPT, Viettel…

Kỹ năng yêu cầu

 • Khả năng tiếng Anh, khả năng trình bày, kiên nhẫn, tìm tòi.
 • J2EE, JSP, JavaScript, CSS, HTML, Ajax, JSON.
 • Sử dụng thành thạo một trong các IDE: Netbeans, Eclipse, Spring STS…
 • Thích mật mã, mã hóa.

Đánh giá mức độ

 • Khó

Mentor

 • Mentor chính: Trịnh Thế Thành, (thanhtt [at] ecoit [dot] asia)
 • Co-mentor: Hoàng Chí Linh (linhhc [at] ecoit [dot] asia)
mhst/ideas/mhst2013/ecoit01.txt · Sửa đổi lần cuối: 2014/09/05 03:26 bởi 127.0.0.1