Công cụ thành viên

Công cụ trang web


mhst:ideas:mhst2013:ecoit02

Phát triển module mã hóa trên Alfresco

Mô tả ý tưởng

 • Alfresco là phần mềm quản lý tài liệu mã nguồn mở với các chức năng chính:
  • Lưu trữ và quản lý tài liệu: lưu trữ tài liệu trên repository, quản lý tài liệu dựa trên các trường metadata, quản lý tài liệu theo version, phân quyền truy cập tài liệu theo người dùng và nhóm người dùng, tìm kiếm toàn văn các tài liệu.
  • Cung cấp các quy trình quản lý tài liệu.
  • Cung cấp môi trường làm việc cộng tác.
 • Module mã hóa trên Alfresco phát triển đề tài “Viết module mã hóa trên Alfresco” (MHST 2012) với các tính năng cần phát triển:
  • Cải tiến thuật toán mã hóa: cho phép lựa chọn nhiều thuật toán mã hóa.
  • Cải tiến phương pháp mã hóa:
   • Cho phép sử dụng khóa công khai trong phương pháp mã hóa.
   • Cho phép sử dụng các Token Key phổ biến như VNPT, Viettel… để mã hóa tài liệu
  • Thêm tính năng quản lý khóa/token key cho người dùng.

Kỹ năng yêu cầu

 • Khả năng tiếng Anh, khả năng trình bày, kiên nhẫn, tìm tòi.
 • J2EE, JSP, JavaScript, CSS, HTML, Ajax, JSON.
 • Sử dụng thành thạo một trong các IDE: Netbeans, Eclipse, Spring STS…
 • Thích mật mã, mã hóa.

Đánh giá mức độ

 • Khó

Mentor

 • Mentor chính: Hoàng Chí Linh (linhhc [at] ecoit [dot] asia)
 • Co-mentor: Bùi Ngọc Châu, (chaubn [at] ecoit [dot] asia)
mhst/ideas/mhst2013/ecoit02.txt · Sửa đổi lần cuối: 2014/09/05 03:26 bởi 127.0.0.1