Công cụ thành viên

Công cụ trang web


mhst:ideas:mhst2013:ecoit03

Sử dụng AI trong việc gợi ý trong tìm kiếm của Alfresco

Mô tả ý tưởng

 • Alfresco là phần mềm quản lý tài liệu mã nguồn mở với các chức năng chính:
  • Lưu trữ và quản lý tài liệu: lưu trữ tài liệu trên repository, quản lý tài liệu dựa trên các trường metadata, quản lý tài liệu theo version, phân quyền truy cập tài liệu theo người dùng và nhóm người dùng, tìm kiếm toàn văn các tài liệu.
  • Cung cấp các quy trình quản lý tài liệu.
  • Cung cấp môi trường làm việc cộng tác.
 • Module gợi ý tìm kiếm trên Alfresco có tính năng:
  • Học tập từ người dùng để đưa ra các gợi ý tìm kiếm chính xác trong thời gian ngắn cho user.

Kỹ năng yêu cầu

 • Khả năng tiếng Anh, khả năng trình bày, kiên nhẫn, tìm tòi.
 • J2EE, JSP, JavaScript, CSS, HTML, Ajax, JSON.
 • Sử dụng thành thạo một trong các IDE: Netbeans, Eclipse, Spring STS…
 • Thích AI.

Đánh giá mức độ

 • Khó

Mentor

 • Mentor chính: Bùi Ngọc Châu, ( chaubn [at] ecoit [dot] asia)
 • Co-mentor: Trịnh Thế Thành (thanhtt [at] ecoit [dot] asia)
mhst/ideas/mhst2013/ecoit03.txt · Sửa đổi lần cuối: 2014/09/05 03:26 bởi 127.0.0.1