Công cụ thành viên

Công cụ trang web


mhst:ideas:mhst2013:fat01

RSS feed cho Moodle

Mentor

  • Mentor chính: Nguyễn Việt Khoa, (khoanv@fpt.aptech.ac.vn)

Tóm tắt ý tưởng

Moodle (viết tắt của Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment) là một phần mềm nền cho một hệ quản trị đào tạo (LMS). Moodle được thiết kế với mục đích tạo ra những khóa học trực tuyến với sự tương tác cao. Tính mã mở cùng độ linh hoạt cao của nó giúp người phát triển có khả năng thêm vào các mô đun cần thiết một cách dễ dàng. Moodle được đăng ký theo bản quyền GNU GPL.

Ý tưởng đề xuất: Xây dựng một module có khả năng cung cấp thông tin tùy biến, giao diện đẹp cho Moodle

Độ khó

Tương đối khó

Kỹ năng yêu cầu

  • PHP/MySQL
  • HTML/CSS/JavaScript
  • Agile
  • GIT

Mô tả chi tiết

  • Mục tiêu: Xây dựng một module hoàn chỉnh cho Moodle (moodle.org), module này cung cấp tin tức tùy biến từ các nguồn RSS Feed.
  • Chức năng: Cho phép người quản lý điều chỉnh nguồn RSS, số lượng bản tin, cách thức hiển thị mỗi thông tin.
  • Nền tảng: Phát triển trên nền ứng dụng Moodle 2.5 (phiên bản mới nhất hiện nay), tuân thủ mô hình phát triển module dành cho ứng dụng này
  • Quy trình phát triển: Agile\Scrum

Thông tin khác

Module sẽ được sử dụng cho ứng dụng Moodle đang được chúng tôi sử dụng cho công tác đào tạo tại đơn vị mình.

mhst/ideas/mhst2013/fat01.txt · Sửa đổi lần cuối: 2014/09/05 03:26 bởi 127.0.0.1