Công cụ thành viên

Công cụ trang web


mhst:ideas:mhst2013:fat01

Khác biệt

Đây là những khác biệt giữa hai phiên bản của trang.

Liên kết đến bản xem so sánh này

Phiên bản trước của cả hai bênPhiên bản trước
Phiên bản sau
Phiên bản trước
mhst:ideas:mhst2013:fat01 [2013/05/18 09:48] nhquangmhst:ideas:mhst2013:fat01 [2014/09/05 03:26] (hiện tại) – sửa đổi bên ngoài 127.0.0.1
Dòng 7: Dòng 7:
  
 Ý tưởng đề xuất: Xây dựng một module có khả năng cung cấp thông tin tùy biến, giao diện đẹp cho Moodle Ý tưởng đề xuất: Xây dựng một module có khả năng cung cấp thông tin tùy biến, giao diện đẹp cho Moodle
 +
 +===== Độ khó =====
 +
 +Tương đối khó
  
 ===== Kỹ năng yêu cầu ===== ===== Kỹ năng yêu cầu =====
mhst/ideas/mhst2013/fat01.1368870520.txt.gz · Sửa đổi lần cuối: 2014/09/05 03:26 (sửa đổi bên ngoài)