User Tools

Site Tools


mhst:ideas:mhst2013:fat01

Khác biệt

Đây là những khác biệt giữa phiên bạn được chọn và phiên bản hiện tại của trang này.

Liên kết để xem bản so sánh này

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
mhst:ideas:mhst2013:fat01 [2013/05/15 07:47]
khoanv [Ý TƯỞNG 01]
mhst:ideas:mhst2013:fat01 [2014/09/05 10:26] (hiện tại)
Dòng 1: Dòng 1:
-====== Ý TƯỞNG 01 ======+====== ​RSS feed cho Moodle ====== 
 +===== Mentor ===== 
 +  * **Mentor chính**: Nguyễn Việt Khoa, (khoanv@fpt.aptech.ac.vn) 
 + 
 +===== Tóm tắt ý tưởng ===== 
 + ​Moodle (viết tắt của Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment) là một phần mềm nền cho một hệ quản trị đào tạo (LMS). Moodle được thiết kế với mục đích tạo ra những khóa học trực tuyến với sự tương tác cao. Tính mã mở cùng độ linh hoạt cao của nó giúp người phát triển có khả năng thêm vào các mô đun cần thiết một cách dễ dàng. Moodle được đăng ký theo bản quyền GNU GPL. 
 + 
 +Ý tưởng đề xuất: Xây dựng một module có khả năng cung cấp thông tin tùy biến, giao diện đẹp cho Moodle 
 + 
 +===== Độ khó ===== 
 + 
 +Tương đối khó 
 + 
 +===== Kỹ năng yêu cầu ===== 
 +  
 +   * PHP/MySQL 
 +   * HTML/​CSS/​JavaScript 
 +   * Agile 
 +   * GIT 
 +===== Mô tả chi tiết ​ ===== 
 +   * //Mục tiêu//: Xây dựng một module hoàn chỉnh cho Moodle (moodle.org),​ module này cung cấp tin tức tùy biến từ các nguồn RSS Feed. 
 +   * //Chức năng//: Cho phép người quản lý điều chỉnh nguồn RSS, số lượng bản tin, cách thức hiển thị mỗi thông tin. 
 +   * //Nền tảng//: Phát triển trên nền ứng dụng Moodle 2.5 (phiên bản mới nhất hiện nay), tuân thủ mô hình phát triển module dành cho ứng dụng này 
 +   * //Quy trình phát triển//: Agile\Scrum 
 +====Thông tin khác  ​===== 
 +Module sẽ được sử dụng cho ứng dụng Moodle đang được chúng tôi sử dụng cho công tác đào tạo tại đơn vị mình. 
 +  * Hệ thống hiện tại: http://​aptech.ac.vn:​8801/​ 
 +  * Website Moodle: https://​moodle.org/​
  
mhst/ideas/mhst2013/fat01.1368578826.txt.gz · Thời điểm thay đổi: 2014/09/05 10:26 (external edit)