Công cụ thành viên

Công cụ trang web


mhst:ideas:mhst2013:fat02

Tích hợp Fanpage facebook cho Moodle

Mentor

 • Mentor chính: Nguyễn Việt Khoa (khoanv@fpt.aptech.ac.vn)
 • Mentor hỗ trợ: Lê Thị Hảo (haolt@fpt.aptech.ac.vn)

Tóm tắt ý tưởng

Moodle (viết tắt của Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment) là một phần mềm nền cho một hệ quản trị đào tạo (LMS). Moodle được thiết kế với mục đích tạo ra những khóa học trực tuyến với sự tương tác cao. Tính mã mở cùng độ linh hoạt cao của nó giúp người phát triển có khả năng thêm vào các mô đun cần thiết một cách dễ dàng. Moodle được đăng ký theo bản quyền GNU GPL.

Ý tưởng đề xuất: Xây dựng module cung cấp thông tin từ một fanpage trên Facebook cho Moodle

Độ khó

Tương đối khó

Kỹ năng yêu cầu

 • PHP/MySQL
 • HTML/CSS/JavaScript
 • API Facebook cho PHP
 • Agile
 • GIT

Mô tả chi tiết

 • Mục tiêu: Phát triển module có khả năng cung cấp thông tin và cập nhật thông tin từ một fanpage của Facebook cho Moodle (moodle.org).
 • Chức năng: Cho phép người quản lý tùy chỉnh các thông số về fanpage, cách thức hiển thị dữ liệu của module khi tích hợp vào Moodle.
 • Nền tảng: Phát triển trên nền ứng dụng Moodle 2.5 (phiên bản mới nhất hiện nay), tuân thủ mô hình phát triển module dành cho ứng dụng này. Sử dụng API được facebook cung cấp cho phát triển các ứng dụng PHP.
 • Quy trình phát triển: Agile\Scrum

Thông tin khác

Module sẽ được sử dụng cho ứng dụng Moodle đang được chúng tôi sử dụng cho công tác đào tạo tại đơn vị mình.

mhst/ideas/mhst2013/fat02.txt · Sửa đổi lần cuối: 2014/09/05 03:26 bởi 127.0.0.1