Công cụ thành viên

Công cụ trang web


mhst:ideas:mhst2013:hnlug04

Clouddesigner: hệ thống hỗ trợ thiết kế phần mềm trên nền tảng web

Mô tả ý tưởng

Theo xu hướng điện toán đám mây, sắp tới điện toán đám mây trở thành một nền tảng mà các ứng dụng sẵn dùng trên đó. Mọi việc người dùng cần làm là mở trình duyệt và truy cập vào phần mềm để sử dụng. Ý tưởng này cũng bắt nguồn từ đó, khi các nhà phát triển phần mềm cần thiết kế mô hình cơ sở dữ liệu, mô hình UML thì những công cụ tốt hiện nay như powerDesigner, rational của IBM… thì giá thành cao, hay phần mềm miễn phí như startUML thì cũng phải cài đặt.

Ý tưởng là phát triển một hệ thống hỗ trợ thiết kế phần mềm trên nền tảng web (Clouddesigner), có thể truy cập mọi lúc mọi nơi. Các bảng thiết kế luôn luôn trong tình trạng sẵn sàng để chia sẻ. Ngoài ra, phần mềm còn tăng tính cộng tác giữa các nhà phát triển, có thể cùng làm việc, trao đổi, trên cùng một khung công tác. Hệ thống clouddesigner bao gồm những chức năng sau:

 1. Phát triển khung chương trình.
 2. Cài đặt module thiết kế mô hình CDM,PDM.
 3. Chuyển đổi mô hình CDM và PDM về dạng XML. Cho phép người dùng có thể lưu trữ mô hình để dễ dàng chỉnh sửa về sau.
 4. Chuyển đổi từ mô hình CDM sang PDM, từ PDM sang mã nguồn sql.
 5. Thiết kế mô hình UML(use cases diagram, class diagram, activity diagram, sequence diagram )
 6. Chuyển đổi mô hình trên về dạng XML. Cho phép người dùng có thể lưu trữ mô hình để dễ dàng chỉnh sửa về sau.
 7. Phát triễn module thành lập nhóm cũng thiết kế, chia sẻ khung công tác và có khung chat để trao đổi với nhau.

Đối tượng sử dụng.

Với khả năng chia sẻ khung công tác, hệ thống sẽ hỗ trợ rất tốt cho các nhà phát triễn mã nguồn mở, freelancer không thể cùng làm việc trực tiếp, các công ty outsourcing khi cần thống nhất bảng thiết kế với khách hàng nước ngoài.

Và đương nhiên, hệ thống hoạt động trên mọi nền tảng, sẵn sàng phục vụ 24/24 bất cứ nhà phát triễn nào, đang sử dụng nền tảng gì.

Các dự án gần tương tự.

http://ondras.zarovi.cz/sql/demo/ : dự án mã nguồn mở của Czech Republic. Chỉ cho phép vẽ mô hình vật lý. https://www.lucidchart.com/ : hệ thống tính phí. Là một công cụ vẽ mô hình là chính, chưa hỗ trợ nhiều cho việc phát triển phần mềm.

Kỹ năng yêu cầu

 • Khả năng đọc hiểu tài liệu tiếng anh, có kiến thức về thiết kế mô hình csdl quan hệ.
 • Java, design pattern, framework google web toolkit, xử lý đồ họa,.
 • Sử dụng thành thạo một trong các IDE: Eclipse…

Đánh giá mức độ

 • Khó

Mentors

 • Đinh Hoàng Lương, (dhluong90[at]gmail[dot]com)
mhst/ideas/mhst2013/hnlug04.txt · Sửa đổi lần cuối: 2014/09/05 03:26 bởi 127.0.0.1