Công cụ thành viên

Công cụ trang web


mhst:ideas:mhst2013:hubk

Xây dựng phần mềm hỗ trợ viết blog tĩnh trên GitHub

Đặt vấn đề

GitHub hiện là mạng xã hội lập trình lớn nhất thế giới. GitHub cung cấp cho người dùng khả năng tạo các trang web cá nhân sử dụng hosting của họ. Các trang web này gọi là GitHub Page (pages.github.com), sử dụng Jekyll để tự động tạo các nội dung tĩnh.

Mặc dù Jekyll đã hỗ trợ khá nhiều nhưng người dùng vẫn gặp phải một số hạn chế như phải biết sử dụng Git, GitHub, các ngôn ngữ đánh dấu (Markdown, Textile, HTML),…

Ý tưởng

Xây dựng phần mềm hỗ trợ người dùng viết blog tĩnh trên GitHub dễ dàng

Mô tả chi tiết

Các chức năng chính:

 • Chức năng viết bài: tạo bài viết, xuất bản (push lên server) bài viết, xem trước bài viết với giao diện trực quan như soạn thảo văn bản với các trình Writer.
 • Chức năng bình luận: quản lý bình luận, xét duyệt bình luận
 • Chức năng giao diện: quản lý giao diện, thay đổi giao diện, tạo giao diện
 • Các chức năng khác: chỉnh sửa thông tin blog, chỉnh sửa các thanh menu,…

Phần mềm hỗ trợ người dùng sử dụng các chức năng trên với giao diện trực quan như các phần mềm viết blog như Wordpress.

Tính khả thi về mặt kĩ thuật và công nghệ

 • Ngôn ngữ lập trình Python, sử dụng thư viện QT để tạo giao diện người dùng
 • Toàn bộ nội dung của blog Jekyll là ở dạng văn bản nên có thể tự động chỉnh sửa bằng phần mềm các tệp bài viết, giao diện,…
 • Sử dụng Git trên máy cài đặt phần mềm để commit, pull, push,.. dữ liệu
 • GitHub cung cấp các API để thao tác với các thông tin trên GitHub và có hỗ trợ API cho Python
 • Chức năng bình luận sử dụng Disqus (disqus.com), sử dụng các API của Disqus để quản lý bình luận (có hỗ trợ API cho Python)

Kỹ năng yêu cầu

 • Ngôn ngữ lập trình: Python
 • Thư viện: QT
 • Công nghệ: Git, Github, Jekyll, Disqus, HTML, CSS, Markdown,…

Đánh giá mức độ khó

Khó

Mentor

Thông tin liên hệ với nhóm

Đại diện: Ngô Doãn Sang (heroandtn3 at gmail.com)

mhst/ideas/mhst2013/hubk.txt · Sửa đổi lần cuối: 2014/09/05 03:26 bởi 127.0.0.1